Grovfôr 2020

01.02.2017 (Oppdatert: 22.05.2017)

Grovfôr 2020 er et samarbeidsprosjekt mellom femten organisasjoner og firmaer. Prosjektet har som mål å øke avling og bruk av grovfôr i norsk mjølkeproduksjon og tilhørende kjøttproduksjon med 20 prosent i løpet av prosjektperioden fra 2016 til og med 2019. Den primære målgruppa er mjølkeprodusenter, og disse søkes nådd enten direkte eller via rådgivere.

Prosjektet er delfinansiert av Matmerk, via KIL – Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket, som dekker i underkant av to femdeler av totalkostnadene. Resten av kostnadene dekkes av partnerne i prosjektet, delvis i form av bruk av timer fra egne ansatte og delvis ved kontantbidrag. Prosjektleder Torger Gjefsen og fagsjef Oddbjørn Kval-Engstad er innleid, det samme er NLR-ansatte som deltar i faggruppene.

Prosjektorganisasjonen og faggruppene ble etablert i løpet av høsten 2016, og noen faggrupper startet arbeidet før årsskiftet. De øvrige faggruppene har startet i løpet av januar 2017.

Det er etablert seks faggrupper:

 • Arealbruk
 • Etablering og fornying av eng
 • Gjødsling og kalking
 • Høsting, konservering og lagring
 • Økonomi
 • Informasjon

 

Planlagte aktiviteter planlagt i 2017

 • Skriving av artikler i landbrukets fagpresse
 • Skriving av innlegg og artikler på prosjektets Facebook-side, på grovfôrnett.no og på nettsidene til partnerne i prosjektet
 • Framskaffing av bildemateriale, videoer og lignende som kan illustrere god praksis, og presentasjon av dette i tilknytning til fagstoffet
 • Avvikling av regionale møter med inviterte deltakere og fokus på grovfôrøkonomi
 • Gjennomføring av «Grovfôrkampen 2017», en konkurranse for grovfôrprodusenter i samarbeid med Norsk Landbruk
 • Framskaffing og drøfting av alternativer for formidling av fagstoff i nye medier

Partnere i prosjektet:

Tine (prosjekteier)

Norsk Landbruksrådgiving (NLR)

Yara

Felleskjøpet Agri

NIBIO

Mære landbruksskole

Faglige og økonomiske bidragsytere:

Felleskjøpet Rogaland Agder

Norgesfôr

Strand Unikorn

Fiskå Mølle

Addcon

Graminor

Agromiljø

Miljøkalk

Sparebank1Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.