Teknikktips grashøsting – billig fôr av god kvalitet

09.06.2020 (Oppdatert: 09.06.2020) Jan Karstein Henriksen

Godt grovfôr sikres gjennom detaljene. Stubbehøyden ved slått påvirker kvaliteten på det ferdige fôret.

Vi gir deg tips til et godt og billig grovfôr. FOTO: Morten Livenengen

Slett såbed ved gjenlegg reduserer risikoen for at jord og gjødsel kommer inn i graset ved høsting. 

LES MER: På sporejakt

Optimalt med åtte til ti centimeter

Stubbehøyden ved slått bør alltid ligge på cirka åtte til ti centimeter, og her er slåmaskinen nøkkelen til suksess, men kan også være kilden til fiasko. Ved riktig stubbehøyde legger du forholdene til rett for å gjøre en kvalitetsjobb med sprederiver, venderiver og pick-up på presse eller høstevogn uten at det kommer jord og gjødselrester i fôret. Ved kortere stubbehøyde enn åtte centimeter pådrar du deg langt flere ulemper:

  • Mer gjæringsproblem i konserveringa på grunn av jord- og husdyrgjødselinnblanding. 
  • Mindre pakkevillig gras og mindre fôr i hver vogn eller rundballe. 
  • Dårligere og seinere gjenvekst etter slått.
  • Dyrere total fôrkostnad (kr/FEm) til tross for litt mer netto avling (kg tørrstoff).

 

Ikke for høy stubb

Det  er også ulemper ved stubbehøyde over ti centimeter. Lang stubb reiser seg ofte ikke igjen etter at du har kjørt på den. 

  • Mer problem med renslåing i legde
  • Mer forurensing av graset i neste slått hvis en sprer husdyrgjødsel mellom slåttene . 

For trepunktsmonterte slåmaskiner fungerer det dårlig å holde maskina i rett arbeidshøyde på trepunkten. Det gir ujevn stubbehøyde fra +20 centimeter til -5 centimeter. For langt toppstag  hjelper noe, men maskina slår da meget dårlig ved legde i åkeren. Her må du kjøpe tilfredsstillende dybdesko til maskina, som gir rett arbeidshøyde. Slepemaskiner har høydeinnstilling. 

 

Skarpe kniver

Klargjør grashøsesutstyret  i god tid før slåtten. Da er du klar når det braker løs og du er sikker på at utstyret fungerer optimalt. Både kniver på slåmaskin og og slagstål på fôrhøster må være slipte og skarpe. Kjøring med sløve kniver røsker av graset, noe som gir rotskade  og dermed senere gjenvekst . I tillegg øker dieselforbruket på traktoren. 

Grovfôrrådgiving

NLR har som mål å bidra til at grovfôrproduksjonen er både lønnsom og bærekraftig. Heldigvis trenger det ikke være noen motsetning i dette, snarere tvert imot. Som Norges ledende rådgivingsmiljø på grovfôr kan vi hjelpe bonden til å forbedre produksjonen utfra de unike forutsetningene på gården. Sammen sørger vi for høyere avlinger og riktig fôrkvalitet til en lavere kostnad, på en måte som tilfredsstiller dagens og morgendagens krav og forpliktelser. Vi bidrar til å løse fellesutfordringen om et mer klimasmart landbruk som i større grad er basert på norske ressurser. NLR leverer riktig rådgivingsprodukt til riktig tid. Vi bistår med systematisk gjennomgang av alle ledd i produksjonen og gir forslag til forbedringer. Se nlr.no/grovforFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.