Om du skal i gang å sprøyte i eng, beite eller gjenlegg er det viktig å ha med seg at dei ulike sprøytemidla som blir brukt har ulike krav til temperatur for å oppnå ønska effekt.

Her er ein oversikt over nokon av preparata:

MCPA/ Agroxone/ Metaxon (samme middel, ulike namn)
Over 12°C, helst 20°C.
Mekoprop
Over 8-10°C, optimalt 10-12°C.
Starane XL /Cleave
Minst 5°C.
Tomahawk
Minst 8-10°C.
Gratil
Minst 5°C.
Harmony
Min 12°C, optimalt 14°C.