Prisen på gjødsel er venta å stiga. Prisen på N-gjødsla vert normalt oppdatert kvar månad, medan prisen på Fullgjødsel (NPK) ikkje vert justert før 1. oktober.

Ingen veit heilt sikkert korleis prisutviklinga vert, men me anbefaler at ein no vurderer å kjøpe inn gjødsel for neste år. Grunnen er at risikoen for prisnedgang er minimal, samtidig som alle signaler både på energisituasjon, råvaretilgang og internasjonal politikk indikerer at gjødsla vil stige i pris, truleg ganske mykje.

Kva om ein ikkje har pengar å finansiere gjødselkjøpet med?

Me har fått hjelp frå Alf Egil Vaula i Tveit Regnskap til å sei litt om det lønnar seg å låne pengar til gjødselkjøp:


Hva koster det å låne kr 100.000 til gjødselkjøp i september?

Norges Bank har signalisert en gjennomsnittlig boliglånsrente på 3,5% ved slutten av året, dette kan komme allerede på rentemøte nå i september. Har derfor benyttet 3,5% rente som utgangspunkt. Lånet tilbakebetales med renter når vi får produksjonstilskuddet i februar.

Hvis man utvider ett eksisterende lån, blir regnestykket veldig enkelt. På ett åt koster det kr 3.500 i renter minus 22% skattefradrag, totalt kr 2.730. Men siden vi nå bare låner i seks måneder blir det halvparten, kr 1.368.

Har man litt dårligere sikkerhet eller velger å bruke driftskreditten og må låne til 4,5% rente blir kostnaden etter skattefradrag kr 1.758

Må man ta opp ett helt nytt lån blir regnestykket litt dyrere. Da må man plusse på etableringsgebyr og terminkostnader. Dette variere en del, men noen banker ligger helt oppe på over kr 3.000, som må plusses på rentekostnaden.

Ved å kjøpe gjødsel nå om høsten istedenfor til våren får man også igjen momspengene (mva) raskere. Ved ett gjødselkjøp på kr 100.000 inkl mva er der kr 20.000 i mva. Ved gjødselkjøp om våren har man normalt penger på bok på grunn av produksjonstilskuddet. Hvis vi da sier at det koster 2% rente å låse disse ett år koster det oss kr 400 i tapte renteinntekter.

Hvis vi tar utgangspunkt i en gjødselpris nå på kr 8 pr kg, så får vi 10.000 kg gjødsel ved å låne kr 100.000 ( 80.000 + 25% mva). Er prisen 9 kr pr kg til våren må vi ut med kr 9.000 mer, ved 10 kr blir det 18.000 kr mer.