Blomstereng av dansk fro Foto Ane Harestad
⋅ Grovfôr

Tiltak for pollinerande insekt

Vil du leggja meir til rette for pollinerande insekt på garden til neste år? Her får du tips til kor og korleis.
Sør
N konsentrat
⋅ Grovfôr

Nitrogenkonsentrat til gras – noe for meg?

Praktiske erfaringer med bruk av nitrogenkonsentrat til eng- og grovfôrvekster viser at det lett kan bli sviskader i enga, høye proteinverdier i fôret og høye ureatall i melka, hvis ikke tildelingen av mineralgjødsel reduseres i samsvar. Analyse av husdyrgjødsel etter at konsentratblandinga er rørt inn anbefales.
Midt
Eng MBL
⋅ Grovfôr

Frisk opp frøblandinga

En variert blanding av arter i enga gjør den mer hardfør og øker levetiden. Hva med å prøve noe helt nytt eller sprite opp den blandingen du pleier å bruke?
Østlandet
20190521 markdag lok
⋅ Grovfôr

I grupper lærer vi av hverandre

Gjennom samhandling med andre, får du hjelp og støtte til å ta gode avgjørelser or drifta. Vi trenger hverandre for å komme framover, og kunnskapen om ulike mennesketyper kan gjøre gruppearbeidet enda mer effektivt.
Østlandet
Bekjemping av bjork Foto Annlaug Fludal 5
⋅ Grovfôr

Rydding av bjørk

Vår og forsommar kan vera ei god tid for rydding av bjørk. Då stig sevja og ein vil får mindre gjenvekst.
Sør
Nlr 60425721650 2021 01 02 121409
⋅ Grovfôr

Tiltak mot mose i beite

Stellar og brukar du beita optimalt, så har dei potensial til å produsere høge avlingar.
Sør
Klover Foto Annlaug Fludal
⋅ Grovfôr

Aktuelt med kløver i eng- igjen?

Det er for tiden fokus på å øke andelen grovfôr i fôrrasjonen, øke mengden heimeavla protein og samtidig øke produksjonen på dyra.
Sør
Nlr 59787264115
⋅ Grovfôr

Mylding på snøen om våren

Med eit islag på enga kan vi fort kome i den situasjonen at graset vert kvelt. Graset åndar gjennom heile vinteren og når sola byrjar å varme utover mars treng plantane enno meir luft, noko det kan bli for lite av om ein har eit tett isdekke over.
Midt
Kveke Foto Ole Arnfinn Roysland Fitjar
⋅ Grovfôr

Lær deg grasartane - digital grasnøkkel

GRASNØKKEL: Greier du å skilja engsvingel frå raigras? Eller tunrapp frå engrapp? Studer og skil grasartane frå kvarandre, mens du trykker deg gjennom grasnøkkelen.
Sør
1 ... 56 57 58 ... 64