Nlr 42834130615
Medlem
⋅ Beite

Rugbeitene er klare for første avbeiting

Både i fjor og i år er det en del som har sådd rug og raigras til beite, og mange hadde positive erfaringer med rugbeitinga sist år.
NLR Trøndelag SA
Raking
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Fortørking av gras

Tørrstoffprosent på 30-35 gir høyest fôropptak og mest mjølk.
Fagforum Grovfôr
Stripespreder
⋅ Gjødsling

Spre møkka tynt og tidlig etter slåtten

Sommerspredning av husdyrgjødsel kan gi god utnytting av mange næringsstoff, men krever omtanke for å gi god nitrogenvirkning.
Fagforum Grovfôr
Slamaskin Morten BL
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Treffer du ønska fôrkvalitet?

Ønsker og mål for årets grovfôrkvalitet må være klar i god tid før slått, spesielt når du setter nye mål. Grovfôrmodellen kan gi hjelp både til valg av slåttetid og strategi for hele sesongen.
Fagforum Grovfôr
Avlingsregistering
⋅ Grovfôr

Avlingsregistreringar i eng

Kjennskap til avlingsnivået i eng er viktig for driftsplanlegging, men også for vurderingar over behovet for fornying på ulike skifte og behov for andre tiltak for å auke avlingane på skifte som gir låg avling.
Fagforum Grovfôr
Timotei
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Grovfôrprodusentens viktigste beslutning

Tidspunktet for 1. slåtten er grovfôrprodusentens viktigste beslutning hevder Anne-Maj Gustavsson ved Sveriges Landbruksuniversitet i Umeå.
NLR Trøndelag SA
Isbrann i 1. årseng
Medlem
⋅ Overvintring

Isåing i eng

Ei «glesa» eng om våren gjer at vi alltid må vurdere om vi skal inn med noko tiltak for å sikre oss gode avlingar dette og seinare år.
NLR Trøndelag SA
Jordarbeiding
⋅ Grovfôr

Oppskrift på godt gjenlegg

Enga må fornyes for å holde oppe avlingsnivået og fôrkvaliteten.
Fagforum Grovfôr
Stripespreder
⋅ Grovfôr

Fornying av etablert eng med direkte isåing

Etter kvart som enga blir eldre vil kulturgraset gå ut, og villgras, kveke og anna ugras kjem inn som erstatning. Dermed går avlingsnivået ned. Forsøk viser at avlinga kan bli redusert med 10-20 prosent pr. engår dersom enga ikkje blir fornya.
Fagforum Grovfôr
Froblanding
⋅ Grovfôr

Bruker vi de rette frøblandingene?

Behov og driftsmåter på det enkelte bruket må avgjøre valg av frøblandinger og grassorter.
Fagforum Grovfôr
Rundballepresse med pakker og syretilsetning
⋅ Konservering

Ta vare på verdien i grovfôret

Ensileringsmidler til fortørket grovfôr har positiv effekt både på proteinkvalitet og tørrstofftap.
Fagforum Grovfôr
Beite ammeku
⋅ Beite

Beite til ammeku

Beite i ulike former er en viktig ressurs i kjøttproduksjon med storfe. Der forholda ligger til rette kan opp mot halvparten av årsfôret høstes direkte fra beite.
Fagforum Grovfôr
Driftsvegar til beite
⋅ Beite

Gode driftsvegar avgjerande for god beitedrift

Gjennom beitesesongen blir transportetappen fjøs – beiteområde relativt hardt belasta både gjennom trakkbelastning, men og ved tilførsel av husdyrgjødsel. Når ein i tillegg, i alle fall somme stadar i landet, må pårekne ein god del nedbør gjennom beitesesongen, kan resultatet bli ganske gjørmete.
Fagforum Grovfôr
Beitende ku
⋅ Beite

Rugbeite øker

Beite på vårsådd høstrug har gitt gode avlinger og mjølkeproduksjon, både i økologisk og konvensjonell drift.
Fagforum Grovfôr
1 ... 56 57 58