Rundballepresse med pakker og syretilsetning
⋅ Konservering

Ta vare på verdien i grovfôret

Ensileringsmidler til fortørket grovfôr har positiv effekt både på proteinkvalitet og tørrstofftap.
Fagforum Grovfôr
Beite ammeku
⋅ Beite

Beite til ammeku

Beite i ulike former er en viktig ressurs i kjøttproduksjon med storfe. Der forholda ligger til rette kan opp mot halvparten av årsfôret høstes direkte fra beite.
Fagforum Grovfôr
Driftsvegar til beite
⋅ Beite

Gode driftsvegar avgjerande for god beitedrift

Gjennom beitesesongen blir transportetappen fjøs – beiteområde relativt hardt belasta både gjennom trakkbelastning, men og ved tilførsel av husdyrgjødsel. Når ein i tillegg, i alle fall somme stadar i landet, må pårekne ein god del nedbør gjennom beitesesongen, kan resultatet bli ganske gjørmete.
Fagforum Grovfôr
Beitende ku
⋅ Beite

Rugbeite øker

Beite på vårsådd høstrug har gitt gode avlinger og mjølkeproduksjon, både i økologisk og konvensjonell drift.
Fagforum Grovfôr
Sau og lam på vårbeite
Medlem
⋅ Gjødsling

Vårbeite til sau med lam

Lamminga er i gang mange steder, og der snøen har gått titter de første grasspirene opp.
NLR Trøndelag SA
Okologisk eng foto Morten L
⋅ Gjødsling

Kaliumgjødsling til eng

Ei god grasavling fører bort om lag like mykje kalium som nitrogen, og god kaliumforsyning er viktig for å ta ut store avlingar. Likevel treng vi normalt ikkje tilføre like mykje kalium som nitrogen på grunn av at graset kan ta opp mykje kalium frå reservar i jorda.
Fagforum Grovfôr
Surforprover
⋅ Gjødsling

Sjekk gjødslingsplanen ved hjelp av surfôrprøver

Når du skal sende inn surfôr til analyse bør du rekvirere mineralanalyse i tillegg til næringsinnhold og gjæringskvalitet. På denne måten kan du finne ut hvordan gjødslinga har slått til i praksis.
Fagforum Grovfôr
Grasstreng
⋅ Gjødsling

Gjødslingsplan må tilpasses avling

Riktig tilpassa gjødsling gir bedre utnytting av ressursene og jevnere fôrkvalitet og ensileringsresultat. Forventet avling er avgjørende for tilpasset gjødslingsplan.
Fagforum Grovfôr
Slamaskin
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Mineraler i grovfôr og behovsnormene

Stort sett er innholdet av mineraler i grovfôret for lavt til å dekke behovet hos storfe som får lite kraftfôr.
Fagforum Grovfôr
Kalking i eng
⋅ Grovfôr

Stort kalkbehov i grovfôrproduksjonen

Det kalkes altfor lite i norsk engdyrking til å utnytte engas potensial. Lær deg å beregne kalkmengde pr dekar.
Fagforum Grovfôr
Stripespreder
⋅ Gjødsling

Nok lager gir god utnytting av husdyrgjødsla

Det er ingen tvil om at utnyttelsen av næringsstoffa i husdyrgjødsla er best ved spredning når veksten på enga er kommet i gang om våren. Det er derfor fornuftig å ha nok lagerkapasitet i nærheten av spredeareala slik at en kan kjøre ut gjødsla til riktig tid.
Fagforum Grovfôr
1 ... 46 47 48