Hjorteskader pa beite
Medlem
⋅ Beite

Skadebeiting av hjort

Skadebeiting av hjort. Hvor stort kan problemet være?
Landbruk Nordvest
Nlr 46392986784
Medlem
⋅ Beite

Høstbeite til lam

Grønnfôr gir godt beite på ettersommeren og høsten når graset stagnerer i tilvekst og kvalitet. Beiteforsøk har vist at lam får god tilvekst når de har tilgang til å beite på fôrraps.
Landbruk Nordvest
Nlr 46481673806
Medlem
⋅ Konservering

Tap av næring ved ensilering

Ein klarar dessverre ikkje å ta vare på alt av næringstoffar i ensilert fôr samanlikna med gras ståandes på rot, men målet må vere å minske tapet mest mogleg så dyra får mest utav fôret.
Landbruk Nordvest
Nlr 46481284611
⋅ Konservering

Fortørking av gras

Hvorfor fortørke?
Landbruk Nordvest
Rundballepresse
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Økt avling mer lønnsomt enn økt areal

For mange grovfôrprodusenter vil det være bedre økonomi og mer arbeidseffektivt å øke avlingsnivået rundt gården enn å kjøre flere kilometer for å komme til leiejord.
Fagforum Grovfôr
Ploying
⋅ Gjødsling

Korleis bli endå betre med jordarbeidinga?

Jan Erik Lisjordet har vore følgt opp i fleire artiklar i Buskap blant anna fordi han er ein flink bonde og produserer eit rimeleg fôr. Men i denne artikkelen fordi han stadig forsøker å bli betre.
Fagforum Grovfôr
IMG 5306 crop
⋅ Gjødsling

Gjødsling etter andreslått

Bør flere bønder revurdere sin slåttestrategi i takt med endret klima?
Fagforum Grovfôr
Nlr 42834130615
Medlem
⋅ Beite

Rugbeitene er klare for første avbeiting

Både i fjor og i år er det en del som har sådd rug og raigras til beite, og mange hadde positive erfaringer med rugbeitinga sist år.
NLR Trøndelag SA
Raking
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Fortørking av gras

Tørrstoffprosent på 30-35 gir høyest fôropptak og mest mjølk.
Fagforum Grovfôr
Stripespreder
⋅ Gjødsling

Spre møkka tynt og tidlig etter slåtten

Sommerspredning av husdyrgjødsel kan gi god utnytting av mange næringsstoff, men krever omtanke for å gi god nitrogenvirkning.
Fagforum Grovfôr
Slamaskin Morten BL
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Treffer du ønska fôrkvalitet?

Ønsker og mål for årets grovfôrkvalitet må være klar i god tid før slått, spesielt når du setter nye mål. Grovfôrmodellen kan gi hjelp både til valg av slåttetid og strategi for hele sesongen.
Fagforum Grovfôr
Avlingsregistering
⋅ Grovfôr

Avlingsregistreringar i eng

Kjennskap til avlingsnivået i eng er viktig for driftsplanlegging, men også for vurderingar over behovet for fornying på ulike skifte og behov for andre tiltak for å auke avlingane på skifte som gir låg avling.
Fagforum Grovfôr
Timotei
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Grovfôrprodusentens viktigste beslutning

Tidspunktet for 1. slåtten er grovfôrprodusentens viktigste beslutning hevder Anne-Maj Gustavsson ved Sveriges Landbruksuniversitet i Umeå.
NLR Trøndelag SA
1 ... 29 30 31 32