Analyser av grovfôret vil gi et godt svar på hvilket grovfôr som egner seg best til lammingsperioden. Et vanlig grovfôropptak for søyer i høgdrektighet er 1,4 FEm når grovfôret er høsta ved begynnende skyting. Forsøk har vist at ved denne slåttetida kan søyene klare seg med mindre kraftfôr i rasjonen før lamming. I tillegg vil kutting av grovfôret bidra til økt grovfôropptak. En grunntanke i all fôring til drøvtyggere er å etterstrebe stabil fôring for å opprettholde god vomfunksjon. I høgdrektigheten gjelder dette fortsatt, og man skal være spesielt var på å øke fôrstyrken mot lamming dersom man har problemer med for store fostre. Denne strategien krever at søya må være i svært godt hold fra før av så hun har litt å tære på.

Det lønner seg med fortørking

Sammen med energi- og proteinverdien i grovfôret, vil også tørrstoffprosenten ha mye å si. Med et grovfôr med 0,90 FEm/kg TS og 20 % tørrstoff, må drøvtyggeren ete 4,5 kg for å få i seg en fôrenhet. Ved å øke tørrstoffprosenten til 30 %, holder det med 3 kg grovfôr. Søyer med stor kullstørrelse er mer utsatt for «vom i skinn». Et tiltak kan være nettopp å bruke et mer fortørka grovfôr rundt lamming for å begrense vekta det tildelte fôret har.

Glem ikke vitaminer og mineraler

I tida rundt lamming er vitaminer og mineraler spesielt viktig, her med fokus på selen og E-vitamin. Forsøk har vist at ved kullstørrelse med tre eller flere lam, kan ekstra tilskudd av E-vitamin øke levedyktigheten til disse lammene. Innholdet av E-vitamin i grovfôr er svært varierende, og det er derfor anbefalt å gi tilskudd av dette vitaminet i høgdrektigheten. E-vitamin overføres i all hovedsak til råmjølka, og lammet er derfor avhengig av å få nok råmjølk etter fødsel for å fylle opp sine egne reserver av vitaminet. Norsk jordsmonn er selenfattig, hvor enkelte områder i landet er spesielt utsatt. Grovfôret inneholder dermed lite selen, og søya har behov for ekstra tilskudd både i drektigheten og til mjølkeproduksjon etter fødsel. Vær obs på mengde selen som gis som tilskudd da selen er giftig ved for store mengder.

Kilder

-Avdem (2021) Fôring og stell av produktive søyer rundt lamming, Nortura.

-Dønnem m.fl. (2014) Tilskudd av E-vitamin til drektige søyer. Sau og Geit (1).

-Dønnem & Våge (2014) Selen og E-vitamin til sau – Behov og tildeling. Sau og Geit (1).

-Eknæs (2010) Fôring av søyer rundt lamming. Surfôr eller kraftfôr. Sau og Geit (1).