Fôranalysestatistikken per 25.september omfatter totalt 337 prøver fra 1.slått og 76 prøver fra 2.slått i Innlandet. Vi kan derfor skrive om litt tendenser for årets kvalitet, da vi vil anta at det grovt sett er de samme som er tidlig ute med prøver hvert år. Det vi finner av analyser av 2.slått vil vi anta er fra bønder med 3-slått-system, så forventningene er trolig høgere enn resultatene viser. Vi ser hvert år en tendens til synkende gjennomsnitt etter hvert som flere prøver kommer inn, som illustrert fra 2022-statistikken i tabellen under. Endringene var mindre i 1.slått, med større prøvetall tidlig.

Tabell 1. Fôrkvalitet i 2.slått tidlig og seint i analysesesongen for grovfôr fra 2022.

2.slått Antall Tørrstoff, % NEL20, Mj FEm/kg t.st. Råprotein, % NDF, g/kg t.st. iNDF, g/kg NDF Sukker, g/kg t.s.t
Hedmark 19.9.22 40 38.7 6.34 0.90 17.3 457 168 80
Oppland 19.9.22 13 42.8 6.02 0.85 15.5 484 192 86
Hedmark 9.1.23 304 39.5 6.06 0.86 14.7 489 180 102
Oppland 9.1.23 384 42.2 5.96 0.84 14.6 498 190 101


Egne fôranalyser nødvendig for god disponering

Sesongen 2023 har vært veldig spesiell, med tørke før 1.slått og flom og langvarig nedbør rundt 2. (og 3.) slått. Vi forventer større spredning i kvalitet bønder imellom enn vanlig, spesielt av 2. og 3.slått. Dermed er det enda viktigere å kjenne kvaliteten på eget grovfôr, så du kan disponere det best mulig gjennom vinteren.

Første slått på linje med 2022

Både prøvetall og fôrkvalitet fra 1.slått ligger tett på fjoråret. I gjennomsnitt er fôret litt tørrere, mens energi- og proteininnhold er praktisk talt likt. Sukkerinnholdet er litt lågere, så noe har kanskje ligget litt for lenge til fortørking. Godt sukkerinnhold er gunstig blant anna for fettprosent i mjølka.

Tabell 2. Grovfôrkvalitet i 1.slått fra Innlandet.

1.slått Antall Tørrstoff, % NEL20, Mj FEm/kg t.st.* Råprotein, % NDF, g/kg t.st. iNDF, g/kg NDF Sukker, g/kg t.s.t
Hedmark 25.9.23 157 38.4 6.16 0.87 16.0 493 161 50
Oppland 25.9.23 180 40.4 6.03 0.85 15.5 507 186 39
Hedmark 19.9.22 168 33.2 6.19 0.87 15.8 513 159 67
Oppland 19.9.22 154 36.0 6.08 0.86 15.7 515 179 62
Hedmark 21.9.21 252 35.4 6.01 0.85 15.0 522 173 62
Oppland 21.9.21 273 40.3 5.96 0.84 15.5 527 188 68

* FEm er omregna fra NEL20 med faktoren 7,075 MJ/FEm.

Andre slått blautere og mer sukkerfattig enn normalt

Som vanlig er det relativ få prøver fra 2.slått på denne tida, men flere enn på samme tid i fjor. Med få prøver virker hver enkelt prøve mer på statistikken, så for 2.slått er bildet mer usikkert. Energi- og proteininnhold ligner de to foregående år, mens sukkerinnholdet er tydelig lågere. Vi hadde mye dårlig og usikkert høstevær også i juli, og dette bildet blir trolig verre når vi får inn prøver av grovfôr etter "Hans" hadde vært på besøk.

Tabell 3. Grovfôrkvalitet i 2.slått fra Innlandet.

2.slått Antall Tørrstoff, % NEL20, Mj FEm/kg t.st.* Råprotein, % NDF, g/kg t.st. iNDF, g/kg NDF Sukker, g/kg t.s.t
Hedmark 25.9.23 31 33.5 6.22 0.88 17.1 470 188 36
Oppland 25.9.23 45 32.6 6.10 0.86 16.2 470 193 27
Hedmark 19.9.22 40 38.7 6.34 0.90 17.3 457 168 80
Oppland 19.9.22 13 42.8 6.02 0.85 15.5 484 192 86
Hedmark 21.9.21 57 46.6 6.15 0.87 16.5 480 168 78
Oppland 21.9.21 53 45.7 6.14 0.87 16.7 483 177 87

* FEm er omregna fra NEL20 med faktoren 7,075 MJ/FEm.

Valdres og Sør-Gudbrandsdal leder "regionkampen"

Tallgrunnlaget spriker mye, som tabellene under viser, og for 2.slått er det bare to regioner med et antall verdt å vise fram per nå.

Målt i energi- og proteininnhold i 1.slått har Valdres og Sør-Gudbrandsdal tatt en knepen ledelse blant regionene i Innlandet. Men det er grunn til å undre seg over lågt sukkerinnhold og relativt lågt protein fra Valdres. Nordover i Gudbrandsdalen henger de litt etter, med lågere energiverdi og høgere fiberinnhold (dette henger sammen) enn de øvrige.

I andre slåtten ligger Hedmarken et knepp foran Vestoppland i energi- og proteininnhold.

Tabell 4. Grovfôrkvalitet i 1.slått 2023 fra Innlandet.

1.slått Tørrstoff NELp20 FEm Råprotein NDF iNDF Sukker
Region Antall % MJ pr kg tst* % gr pr kg tst gr pr kg NDF gr pr kg tst
Hedmarken 45 46.2 6.18 0.87 15.7 470 155 61
Sør-Østerdal, Trysil-Engerdal 8 48.5 6.11 0.86 16.4 489 180 52
Nord-Østerdal 98 34.3 6.16 0.87 16.1 504 163 44
Vestoppland 61 43.5 6.10 0.86 15.3 482 176 50
Valdres 10 34.9 6.30 0.89 15.7 486 174 12
Sør-Gudbrandsdal 18 36.9 6.26 0.89 17.1 498 157 39
Midt-Gudbrandsdal 14 42.3 5.95 0.84 15.9 518 213 37
Ottadalen 35 38.0 5.82 0.82 14.4 531 215 38
Lesja/Dovre 42 40.3 5.98 0.84 15.8 528 184 32

* FEm er omregna fra NEL20 med faktoren 7,075 MJ/FEm.

Tabell 5. Grovfôrkvalitet i 2.slått 2023 fra Innlandet.

2.slått Tørrstoff NELp20 FEm Råprotein NDF iNDF Sukker
Region Antall % MJ pr kg tst* % gr pr kg tst gr pr kg NDF gr pr kg tst
Hedmarken 18 34.7 6.22 0.88 17.5 461 197 29
Vestoppland 28 32.6 6.10 0.86 16.0 469 191 31


Få hjelp med uttak av grovfôrprøver og vurdering av analyser med Surfôrtolken