Spre husdyrgjødsla i optimale forhold og med best mulig utstyr

Gode spredeforhold gir mindre tap av nitrogen og bedre utnytting, så prøv å få ut gjødsla når det er lite vind, lav temperatur og lite direkte sol. For husdyrgjødsel som spres på åpenåker er det viktig å få molda ned denne så fort som mulig, så kanskje ikke all husdyrgjødsla skal ut før det kjøres harv eller plog i år? Om det finnes muligheter for det, er det kanskje i år du burde prøve ut utstyr med mulighet for nedlegging og ikke fanespredning? Finnes det noen som har utstyr som kan leies eller lånes?

Ta en skiftegjennomgang!

Det er ikke bestandig den eldste enga som er den dårligste! Gå over skiftene tidlig på våren og gjør en vurdering. Ikke bare velg hvilke som skal pløyes etter alder på enga, men etter ugras, kjøreskader. Har du i tillegg notater om avlingsnivå fra året før er dette tall som bør brukes aktivt i år om du ikke har gjort det tidligere. NLR sine grovfôrrådgivere er gjerne med rundt på en skiftevandring hos de som ønsker det.

Unngå flat gjødsling av mineralgjødsel

Hvor får du best avling? Gi heller mer til den enga som har potensiale til å gi ei stor avling, og knip av på de som aldri gir særlig godt med avling, enn å gjødsle med samme mengde på alt areal. Justering av mengde på en mineralgjødselspreder er vanligvis ingen stor operasjon. Pass også på å justere gjødslingsplanen utover i sesongen etter vær og føreforhold, det er ikke året i år å gjødsle maksimalt om ikke værholda er optimale for maks avling.

Rom for mer gjenlegg?

Har du nok fôr? Da kan det være lurt å vurdere å ta et ekstra magadrag og pløye litt ekstra. Gjenlegg krever betraktelig mindre mineralgjødsel enn ei eksisterende eng.

Rett lufttrykk på traktor og redskap
Rett luftrykk i dekka gir mindre jordpakking og man får mindre jordpakking i det øverste jordlaget som gir mest avlingsnedgang. I tillegg får en bedre utnytting av tilført næring og mindre risiko for tap av nitrogen som lystgass.

Sjekk pH og (overflate) kalk!

Kalk er den billigste gjødsla, og i år kan det virkelig lønne seg å overflatekalke med opptil 300 kg grovkalk på areal der pH er lavere enn ønskelig.

Innstilling av gjødselspreder og riktig bruk av utstyr
Sørg for at mineralgjødselsprederen sprer ut riktig mengde og på rett plass. Har du en eldre gjødselspreder kan en sjekk av spredebildet være på sin plass. Ta kontakt med NLR for hjelp om det er behov for det. Vi har bl.a. gummimatter som gjør en slik sjekk svært enkel.

Bruk av kantspreder kan gi stor økning av avling på de ytterste meterne (opp mot 50 %), og nytteverdien øker med minkende teigstørrelse og jo mer uregelmessige teigene er.

Har du seksjonskontroll? Seksjonskontroll reduserer overlapp og har et potensial på ca 10% reduksjon i gjødselmengde, avhengig av utforming av arealet.

Kjører du på øyemål er det ikke uvanlig med overlapp på over 5 %, særlig om linjene ikke er rette og på uoversiktlige teiger. Riktig bruk av sporfølger reduserer overlapp og kan unngå glipper.

Utnytt kløveren

Kløver er nitrogenfikserende og kan hente nitrogen fra luften, dette gjør at man kan redusere gjødselmengden noe hvis man har bra med kløver i enga. I ei kløverrik eng kan det samles mellom 10-15 kg N per daa i året, under norske forhold, i god og kløverrik førsteårseng har det vært målt helt opp til 25 kg N per daa. Rødkløver er rangert som nummer to etter raigras av arter det er enklest å få etablert med direktesåing i eksisterende eng. Viktig å sikre jordkontakt ved direktesåing, tromle helst etter såing.