Lokale fagartikler

Vrijloopstal – dyrevennlig oppstallingssystem

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Det perfekte liggeunderlaget til dine melkekyr? Bruk 50 centimeter bark over betongdekket. Tilsett så luft etter høytørkeprinsippet og harv i massen en gang per dag.

Les mer ›

Grovfôrkvalitet

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

I distriktet vårt har vi hittil over 300 analyser av surfôr frå 1. og 2. slått og kan danne oss eit rimeleg sikkert bilde av fôrkvaliteten.

Les mer ›

Raisvingel – eit godt alternativ til timotei?

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Raisvingel er eit godt alternativ til timotei om du ynskjer ei eng som skal tole tre haustingar eller beiting i tillegg til slått.

Les mer ›

Positiv bonde i Kjølsdalen

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Fagbladet "Bondevennen" har vore på reportasjereise i Nordfjord og besøkt bonden Per Gunnar Gilleshammer i Kjølsdalen.

Les mer ›

Haustalveld

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Haustalveld er ein variant av sjukdomen alveld. Han opptrer om hausten, når dyra kjem frå fjellbeite til grønt og næringsrikt innmarksbeite.

Les mer ›

Godt haustbeite er gull verdt

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Godt haustbeite til lam som ikkje er slaktemogne er svært viktig for godt resultat. Litt bruk av nitrogengjødsel nå kan vera gull verdt

Les mer ›

Kvaliteten på flomfôret

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Landbruksrådgivinga og Tine tok ut i alt 32 prøver at grovfôr som hadde stått under vatn i flommen i 2011. Prøvene ble tatt ut i Sel, Fronsbygdene og Ringebu.

Les mer ›

Slåttestrategi og ønska nivå på ulike kvalitetsparametre

21.06.2012 (Oppdatert: 14.11.2018)

Ved slåttetider må man vurdere sin egen slåttestrategi ut fra fôrsituasjon og hvem som skal ha fôret, dvs. vurdere kvantitet opp mot kvalitet.

Les mer ›

Ta grovfôrprøver

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

En grovfôrprøve forteller mye om grovfôrproduksjonen. Med programvaren “surfôrtolken” kan vi hjelpe deg med å bruke grovfôranalysen til å planlegge grovfôrstrategien videre på gården.

Les mer ›

Kan man planlegge godt grovfôr?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

For å planlegge høstetidspunkt er utviklingsstadiet til plantene sentralt. Antall døgngrader har vist seg å ha en god sammenheng med utviklinga i graset.

Les mer ›

Vårbeite til sau med lam 2012

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Fokuset er her på beitekvaliteten, gjødsling, arealtrong, skiftebeite med innlagd ugrasbekjemping og tilskotsfôr.

Les mer ›

Tilleggsfôring av lam vår 2012

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Artikkelen omhandlar tilleggsfôring av lam som går i lag med mødrene og resten av flokken.

Les mer ›

Fôring av sau kring lamming 2012

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Denne perioden er den viktigaste i "saueåret". Det beste fôret skal brukast no. Her er nokre råd og tips undervegs.

Les mer ›

Prissetting på grovfôr

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

I dag blir prisen på grovfôr ofte avtalt som en fast pris pr ball. Dette bør det bli en slutt på!

Les mer ›

Grovfôranalyse - en dokumentasjon av årests fôrproduksjon

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Grovfôranalyser er ikke bare en utgiftpost men en attest om sesongens kvalitet av fôret, som kan brukes i forskjellige sammenhenger som fôring, prissetting eller gir grunnlaget for å vurdere høsteopplegget. Følg linken nedenfor - artikkelen ble også publisert i ØKOlogisk landbruk 4/11.

Les mer ›

Haustalveld skuldast ikkje rome

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Alveldsymptom om hausten skuldast forgifting av perikum, lupin eller overgang frå umarksbeite til næringsrikt håbeite. Sjukdommen er mindre alvorleg enn ekte alveld.

Les mer ›

Mjølauke

19.07.2011 (Oppdatert: 16.08.2019)

Mjølauke er soppsjukdom som går på korn og gras og som kan føre til helseskade på folk og dyr. Angrep viser seg når plantene nærmer seg frømodning og soppens hvilelegmer, sklerotier, utvikles i akset.

Les mer ›

Forsøksresultat: Intensiv drift av timotei på Helgeland

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

I forsøksserie fra Bioforsk med ulike timoteisorter ved ulike driftssystem, ble et felt lagt til Helgelandskysten. Under våre klimaforhold kom det "intensive" driftssytemet dårligst ut.

Les mer ›

Ny versjon av Grovfôrmodellen

02.05.2011 (Oppdatert: 03.02.2017)

Ny versjon av Grovfôrmodellen med fleire klimastasjonar, høve til å bruke klimanormalar og innlegging av vatning er klar for 2011-sesongen.

Les mer ›

Hefte med beitetips

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Fylkesmannen i Rogaland og fagbladet Bondevennen har utarbeidd heftet ”Beite og kulturlandskap - for folk og fe”.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.