Lokale fagartikler

Appetittlig fôr en forutsetning for appetittfôring

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

God gjæringskvalitet betyr moderat mjølkesyregjæring, ingen smørsyregjæring og et ammoniakk innhold på under 80 g pr kg Nitrogen. Tørrstoffprosenten i surfôr bør være 25 – 35.

Les mer ›

Forebygg forfangenhet hos hest nå på våren

07.05.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Forfangenhet hos hest kan forårsakes av flere ting, - som for mye korn (forspisning) i fôringa, fedme, brå overgang mellom fôrtyper, infeksjoner/ medisin/problemer med følling og også problematisk overgang til beite nå på våren. Det er sistnevnte årsak som her belyses. Gjøres hva som gjøres kan…..

Les mer ›

Vårbeite til sau - mer skiftebeiting

03.05.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Valg av beitesystem er viktig i kampen mot snyltere i saueflokken.

Les mer ›

Presentasjoner fra grovfôrmøtet på Blæstad

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Her har jeg lagt ut presentasjonene til Sverre Heggset som besøkte oss på Blæstad den 3. april. Dagen og kvelden ble godt besøkt, vi talte opp til nesten 100 fremmøte totalt.

Les mer ›

Gjerde og gjerdelov

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

I Askvoll og i Solund vart det 12. og 13. mars 2013 arrangert fagmøte om gjerding og gjerdelov. Det var stort frammøte.

Les mer ›

Testing av fôrkvalitet etter flaumen i Gudbrandsdalen

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Norsk Landbruksrådgiving tok i samarbeid med Tine ut prøver av rundballer hos interesserte gardbrukere der flomvatnet fra Pinseflommen i 2011 hadde lagt igjen sand og slam på jord og planter.

Les mer ›

Vitamin- og mineralmangel i fôret kan gi store konsekvenser!

13.02.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Det er ikke alltid mineral- og vitaminbehovet er dekt i husdyrproduksjonen, sjøl om både grovfôr og kraftfôr står på menyen.

Les mer ›

Hvordan gjødsle grovfôr til hest?

13.02.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Generelt kan vi si at det ikke er så store forskjeller på gjødsling av gras enten det skal gå til hest eller andre dyr. Gjødsel, og da først og fremst nitrogengjødsel (N) må til for å gi god avling.

Les mer ›

Surfôrkvaliteten 2012

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Jevnt over bra surforkvalitet i Nord-Trøndelag i 2012 viser oppsummering av over 660 prøver. Bra fortørk og rundt 0,90 FEm i førsteslåtten. Gjennomsnitt på 0,85 FEm på 2.

Les mer ›

Nytt år, blanke ark og grønt gras

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Tilbakeblikk og fremtidsplaner er essensen i hverdagen hos en rådgiver i plantedyrking. Hva ble gjort i 2012 og hvor er det forbedringspotensiale? Hvordan skal 2013 bli enda bedre?

Les mer ›

Problem med anarobe sporer i mjølka?

09.01.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Høyt innhold av smørsyresporer (anaerobe sporer) i melk skyldes i de aller fleste tilfeller fôring med surfôr som inneholder mye smørsyresporer.

Les mer ›

Vrijloopstal – dyrevennlig oppstallingssystem

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Det perfekte liggeunderlaget til dine melkekyr? Bruk 50 centimeter bark over betongdekket. Tilsett så luft etter høytørkeprinsippet og harv i massen en gang per dag.

Les mer ›

Grovfôrkvalitet

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

I distriktet vårt har vi hittil over 300 analyser av surfôr frå 1. og 2. slått og kan danne oss eit rimeleg sikkert bilde av fôrkvaliteten.

Les mer ›

Raisvingel – eit godt alternativ til timotei?

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Raisvingel er eit godt alternativ til timotei om du ynskjer ei eng som skal tole tre haustingar eller beiting i tillegg til slått.

Les mer ›

Positiv bonde i Kjølsdalen

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Fagbladet "Bondevennen" har vore på reportasjereise i Nordfjord og besøkt bonden Per Gunnar Gilleshammer i Kjølsdalen.

Les mer ›

Haustalveld

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Haustalveld er ein variant av sjukdomen alveld. Han opptrer om hausten, når dyra kjem frå fjellbeite til grønt og næringsrikt innmarksbeite.

Les mer ›

Godt haustbeite er gull verdt

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Godt haustbeite til lam som ikkje er slaktemogne er svært viktig for godt resultat. Litt bruk av nitrogengjødsel nå kan vera gull verdt

Les mer ›

Kvaliteten på flomfôret

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Landbruksrådgivinga og Tine tok ut i alt 32 prøver at grovfôr som hadde stått under vatn i flommen i 2011. Prøvene ble tatt ut i Sel, Fronsbygdene og Ringebu.

Les mer ›

Slåttestrategi og ønska nivå på ulike kvalitetsparametre

21.06.2012 (Oppdatert: 14.11.2018)

Ved slåttetider må man vurdere sin egen slåttestrategi ut fra fôrsituasjon og hvem som skal ha fôret, dvs. vurdere kvantitet opp mot kvalitet.

Les mer ›

Ta grovfôrprøver

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

En grovfôrprøve forteller mye om grovfôrproduksjonen. Med programvaren “surfôrtolken” kan vi hjelpe deg med å bruke grovfôranalysen til å planlegge grovfôrstrategien videre på gården.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.