Lokale fagartikler

Erfaringer med å gjerde brunsnegl ute

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Iberiaskogsnegl eller brunsnegl har slått kraftig til hos flere jordbærprodusenter både i Hordaland og andre steder, og har medført avlingstap og mye ekstra arbeid.

Les mer ›

Off-label grovfôr

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Rapporteringsrutine og link mot godkjenninger for off-label-godkjente preparat på grovfôrsektoren.

Les mer ›

Bekjemping av høymole i gjenlegg

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Tips om bekjemping av høymole i gjenlegg

Les mer ›

Brakking av eng

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Brakking av eng for å bekjempe kveke. Bruk av glyfosat.

Les mer ›

Goltix off-label-godkjent i fôrbeter

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Goltix - metamitron - er godkjent for bruk i fôrbeter.

Les mer ›

Ally 50 ST off-label-godkjent i grasmark

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ally 50 ST kan brukes i grasmark i.h.t. off-label-godkjenning. Her er informasjon og nødvendige dokumenter.

Les mer ›

Kjerringråd mot ugras - alternativ ugraskontroll

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Er du lei kjemisk ugraskamp? I 1998 samla Forsøksringen erfaringar om førebyggande og direkte tiltak i eit idèhefte.

Les mer ›

Gjødsling av lyssiv

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Gjødsling med 22 kg nitrogen fullgjødsel reduserte lyssivet kraftig medan innslaget av gras og høymole auka. Dette var mellombels resultat frå forsøk i Lindås i Nordhordland.

Les mer ›

Sprøyting mot høymole i gjenlegg

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Sprøyting, høymole, gjenlegg, Express, MCPA, Gratil.

Les mer ›

Dekkvekst i attlegg

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Auka avling og demping av ugras-veksten er hovudårsakene til at ein bør velja dekkvekst i attlegget. Ein annan føremun er betre struktur i fôret. Les omtale av aktuelle dekkvekstar:

Les mer ›

Tistel på beite

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Bruk hausten til å bli kvitt brysame ugras som vegtistel og myrtistel på beite. Forsøk frå Dalane Forsøksring viser at ugraskamp i august/september kan bli like effektivt som om våren.

Les mer ›

Problemugraset lyssiv

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Lyssivet er på full frammarsj på Vestlandet. Det er delte meninger om hvorfor dette skjer i eksplosiv fart. Ved konvensjonell drift er det mulig å bekjempe lyssiv med effektive plantevernmidler.

Les mer ›

Vassarve

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Vassarve trives best i fuktig, kjølig kystklima. Unngå hard nedbeiting med sau om høsten. Vi har mange gode kjemiske midler å velge mellom for å bekjempe vassarven.

Les mer ›

Iberiaskogsnegl i åker og gras

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Hittil har problemet med iberiaskogsnegl (brunsnegl) vært størst for jordbærprodusentene og noen grønnsakprodusenter, men i det siste har vi også hørt om skade i bringebær.

Les mer ›

Problemugras i eng og beite

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Biologi, utbreiing og tiltak for vanlege problemugras i eng og beite. Handbok utgitt i 2006 av Forsøksringen Hordaland og Landbruksavdelinga hos Fylkesmannen i Hordaland.

Les mer ›

Dosering til ryggsprøyte

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Til flekksprøyting på beite og eng er ryggsprøyta grei å bruke. Kva blir rett blandingsforhold når det på etiketten er oppgjeve preparatmengd pr daa?

Les mer ›

Ugrassprøyting – korleis få best verknad

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

For at ugrassprøytinga skal gje ønska verknad må ugraset vere i god vekst. Det må ikkje vere for kaldt, men steikande sol tørkar ut plantene, og er heller ingen fordel.

Les mer ›

Høymolekamp uten sprøytemiddel

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

På 'Plantemøtet Vest' i Bergen, mars 2007 ble blant annet et prosjekt om bekjemping av høymole i økologisk og konvensjonell drift presentert.

Les mer ›

Vinterkarse - et økende problem i eng og beiter ?

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Flere og flere kommer med bekymringsmeldinger om at de har fått så mye korsblomstra arter i eng og beite. Sannsynligvis er dette vinterkarse, en flerårig vekst.

Les mer ›

Den fryktede Iberiasneglen kan også invadere eng og beite

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Den mye omtalte Iberiasneglen (Iberiabrunsnegl, mordersnegl eller Arion lusitanicus) er kjent i hager i store deler av landet.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.