Lokale

Høstetid og fôrkvalitet

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Utviklingstrinnet til graset ved høsting er en svært viktig faktor for surfôrkvaliteten.

Les mer ›

Avling og bestand av frøblandingar med kløver

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Etter verdiprøving og godkjenning i 1989, var det interesse for å prøve dei nye kløversortane ‘Kolpo’ og ‘Nordi’ i større omfang.

Les mer ›

Lupin, vikke, ert og bønne som grønfôr - produksjonspotensiale og kvalitet

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Det vil for mange mjølkeprodusentar vere eit mål å dyrke meir av fôrproteinet til dyra på eigen gard.

Les mer ›

Verknad av nitrogengjødsel på bestand, avling og fôrkvalitet i timoteieng

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

For å få stor grasavling, er det nødvendig å tilføre jorda gjødsel, det vil seie næringsstoff som plantene treng, og som det oftast er for lite av i vanleg matjord.

Les mer ›

Beite og grovfôr - sjølve grunnlaget for saueproduksjonen

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Tilgang på nok innmarksbeite av god kvalitet om våren er ofte ein flaskehals på sauebruka. Også om hausten er det behov for gode innmarksbeite.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.