Lokale fagartikler

Økonomi- 2, 3 eller 4 slåtter.

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Videreformidler fagartikkel fra Vallkonferansen 2014. Vedlagt ligger en fagartikkel angående fôrverdier og økonomiske betraktninger med ulike slåttesystemer.

Les mer ›

Skap betre kystlyngheibeite ved sviing!

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Utegangarsau og lyngbeite Det er heilt avgjerande for god dyrevelferd at villsauen har gode lyngbeite om vinteren. Viss veret er gunstig for lyngsviing, er det lov å svi fram til 15. april.

Les mer ›

Kontroll av drikkenipler kan lønne seg

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Ved gjennomgang av produksjonsopplegget hos Steinar Steine i Norheimsund avdekket iPluss-analysen at det var et misforhold mellom fôrforbruk og produksjonen av storfekjøtt.

Les mer ›

Auka sauebeiting i viktige naturtypar på kysten

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

NLR Sogn og Fjordane har på oppdrag av Kystarven arbeidd med å auka sauebeitinga i viktige naturtypar på kysten -i kommunane Gulen, Solund, Hyllestad, Fjaler og Askvoll.

Les mer ›

For mykje eller for lite duger ikkje

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Sauene bør verken vera for tynne eller for feite gjennom drektigheita.

Les mer ›

Informasjonsvideo: Hvordan ta ut gode fôrprøver

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

På Youtube.com finner dere nå videoen: Hvordan ta ut gode fôrprøver? Av og med Oppdal Landbruksrådgivning.

Les mer ›

Grovfôr uten sporer

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Sporeproblemer stammer ofte fra ei dårlig våronn. Jord, husdyrgjødsel og planterester er tre potensielle kilder.

Les mer ›

Fôring av sau i paringa

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Her er ei lita oppsummering av dei viktigaste punkta ein må tenke på i fôringa i paringsperioden.

Les mer ›

Mineralar til husdyra våre

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Det er velkjent for alle husdyrhaldarar at husdyra våre treng ekstra med salt og mineralar i tillegg til det dei får i grovfôret. Så kva er behovet i vårt område.

Les mer ›

Hvordan påvirke proteininnholdet i enga?

19.11.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Ulike produksjoner har ulikt behov for protein i grovfôret, men felles ønske er å oppnå en maksimal avling.

Les mer ›

Graskvalitet 1. og 2. slått

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

En del overvintringsskader, sen vekststart og tynn 1.slått og bra 2. slått.

Les mer ›

Skifte av grovfôrtyper til hest

06.09.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Hestebeitene taper seg nå utover seinsommeren og høsten og det fører til at en må gå over til annet grovfôr.

Les mer ›

Prosjekt "Koeien en Kansen" (moglegheiter med kyr)

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

I Nederland har mjølkenæringa gjennom prosjektet "Koeien en Kansen" (moglegheiter med kyr) sett fokus på ressursutnytting i mjølkeproduksjonen.

Les mer ›

Litt nitrogengjødsel til haustbeitet no - 2-3 veker før forventa beitestart vil vera gull verdt.

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

For lamma som ikkje er slakteferdige er optimal sluttfôring heilt avgjerande for eit godt resultat. Det betyr god tilgang på energi- og proteinrikt fôr, helst i form av gode beite.

Les mer ›

Prognosehausting frå 14.-15. juli

16.07.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Det er tatt ut to prøver frå Golsfjellet i Hallingdal denne veka;- 900 m.o.h., den eine frå tre-års gamal eng og den andre frå villeng. I tillegg er det tatt prøve av ei eng i Skoger i Drammen før 2.

Les mer ›

Resultat frå prognosehaustinga 8. juli

08.07.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Timoteien hos Jonny Dokken på Kamben, Golsfjellet, 900 moh. var måndag 8. juli i begynnande skyting, men enga var i ujamn utvikling. Foto: Dagfinn Ystad, NLRØ

Les mer ›

Resultat frå prognosehaustinga 24. juni.

26.06.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Her kommer resultata fra prognosehøstinga 24. juni. Det er tatt ut prøver i midtre og øvre deler av Buskerud og Telemark og vi beveger oss oppover i fjellbygdene.

Les mer ›

Veiledning til beiting

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

I norsk mjølkeproduksjon er det et krav om at kyrne skal gå ute. Dermed kan mye av fôret tas opp på beite i sommerhalvåret.

Les mer ›

Døgngrader 2013, oppdatering 20.juni

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Døgngradene har nå passert 500 de aller fleste steder i Sør-Trøndelag. Slåtten er i gang både langs kysten og i innlandet. Langs kysten er timoteibasert eng i full skyting og energinivået er synkende.

Les mer ›

Overgangsfôringa frå vinterfôr til beite kan vere kritisk

28.05.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Alle overgangar i fôringa kan vere kritiske for drøvtyggarar, både storfe og småfe, særleg når dei står i høg produksjon.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.