Lokale fagartikler

Prosjekt "Koeien en Kansen" (moglegheiter med kyr)

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

I Nederland har mjølkenæringa gjennom prosjektet "Koeien en Kansen" (moglegheiter med kyr) sett fokus på ressursutnytting i mjølkeproduksjonen.

Les mer ›

Litt nitrogengjødsel til haustbeitet no - 2-3 veker før forventa beitestart vil vera gull verdt.

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

For lamma som ikkje er slakteferdige er optimal sluttfôring heilt avgjerande for eit godt resultat. Det betyr god tilgang på energi- og proteinrikt fôr, helst i form av gode beite.

Les mer ›

Prognosehausting frå 14.-15. juli

16.07.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Det er tatt ut to prøver frå Golsfjellet i Hallingdal denne veka;- 900 m.o.h., den eine frå tre-års gamal eng og den andre frå villeng. I tillegg er det tatt prøve av ei eng i Skoger i Drammen før 2.

Les mer ›

Resultat frå prognosehaustinga 8. juli

08.07.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Timoteien hos Jonny Dokken på Kamben, Golsfjellet, 900 moh. var måndag 8. juli i begynnande skyting, men enga var i ujamn utvikling. Foto: Dagfinn Ystad, NLRØ

Les mer ›

Resultat frå prognosehaustinga 24. juni.

26.06.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Her kommer resultata fra prognosehøstinga 24. juni. Det er tatt ut prøver i midtre og øvre deler av Buskerud og Telemark og vi beveger oss oppover i fjellbygdene.

Les mer ›

Veiledning til beiting

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

I norsk mjølkeproduksjon er det et krav om at kyrne skal gå ute. Dermed kan mye av fôret tas opp på beite i sommerhalvåret.

Les mer ›

Døgngrader 2013, oppdatering 20.juni

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Døgngradene har nå passert 500 de aller fleste steder i Sør-Trøndelag. Slåtten er i gang både langs kysten og i innlandet. Langs kysten er timoteibasert eng i full skyting og energinivået er synkende.

Les mer ›

Overgangsfôringa frå vinterfôr til beite kan vere kritisk

28.05.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Alle overgangar i fôringa kan vere kritiske for drøvtyggarar, både storfe og småfe, særleg når dei står i høg produksjon.

Les mer ›

Appetittlig fôr en forutsetning for appetittfôring

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

God gjæringskvalitet betyr moderat mjølkesyregjæring, ingen smørsyregjæring og et ammoniakk innhold på under 80 g pr kg Nitrogen. Tørrstoffprosenten i surfôr bør være 25 – 35.

Les mer ›

Forebygg forfangenhet hos hest nå på våren

07.05.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Forfangenhet hos hest kan forårsakes av flere ting, - som for mye korn (forspisning) i fôringa, fedme, brå overgang mellom fôrtyper, infeksjoner/ medisin/problemer med følling og også problematisk overgang til beite nå på våren. Det er sistnevnte årsak som her belyses. Gjøres hva som gjøres kan…..

Les mer ›

Vårbeite til sau - mer skiftebeiting

03.05.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Valg av beitesystem er viktig i kampen mot snyltere i saueflokken.

Les mer ›

God silo kan dekke vitamin E behovet

02.05.2013 (Oppdatert: 03.04.2018)

Vitamin E er en viktig antioksidant som bidrar i cellenes beskyttelse mot skadelig oksidering.

Les mer ›

Presentasjoner fra grovfôrmøtet på Blæstad

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Her har jeg lagt ut presentasjonene til Sverre Heggset som besøkte oss på Blæstad den 3. april. Dagen og kvelden ble godt besøkt, vi talte opp til nesten 100 fremmøte totalt.

Les mer ›

Gjerde og gjerdelov

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

I Askvoll og i Solund vart det 12. og 13. mars 2013 arrangert fagmøte om gjerding og gjerdelov. Det var stort frammøte.

Les mer ›

Testing av fôrkvalitet etter flaumen i Gudbrandsdalen

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Norsk Landbruksrådgiving tok i samarbeid med Tine ut prøver av rundballer hos interesserte gardbrukere der flomvatnet fra Pinseflommen i 2011 hadde lagt igjen sand og slam på jord og planter.

Les mer ›

Vitamin- og mineralmangel i fôret kan gi store konsekvenser!

13.02.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Det er ikke alltid mineral- og vitaminbehovet er dekt i husdyrproduksjonen, sjøl om både grovfôr og kraftfôr står på menyen.

Les mer ›

Hvordan gjødsle grovfôr til hest?

13.02.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Generelt kan vi si at det ikke er så store forskjeller på gjødsling av gras enten det skal gå til hest eller andre dyr. Gjødsel, og da først og fremst nitrogengjødsel (N) må til for å gi god avling.

Les mer ›

Surfôrkvaliteten 2012

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Jevnt over bra surforkvalitet i Nord-Trøndelag i 2012 viser oppsummering av over 660 prøver. Bra fortørk og rundt 0,90 FEm i førsteslåtten. Gjennomsnitt på 0,85 FEm på 2.

Les mer ›

Nytt år, blanke ark og grønt gras

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Tilbakeblikk og fremtidsplaner er essensen i hverdagen hos en rådgiver i plantedyrking. Hva ble gjort i 2012 og hvor er det forbedringspotensiale? Hvordan skal 2013 bli enda bedre?

Les mer ›

Problem med anarobe sporer i mjølka?

09.01.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Høyt innhold av smørsyresporer (anaerobe sporer) i melk skyldes i de aller fleste tilfeller fôring med surfôr som inneholder mye smørsyresporer.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.