Lokale fagartikler

Hefte med beitetips

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Fylkesmannen i Rogaland og fagbladet Bondevennen har utarbeidd heftet ”Beite og kulturlandskap - for folk og fe”.

Les mer ›

Tid for lyngbrenning

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Det har vore nokre korte periodar med gode tilhøve for lyngbrenning så langt denne vinteren. Det kan framleis komme ny opptørking og nye sjansar til brenning før ’fristen’ 15. april.

Les mer ›

Mineraltilskot på utmarksbeite

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Mangel på mineral og vitaminer kan vere årsak til dårlegare fruktbarheit og auka risiko for mastitt hjå storfe som får lite kraftfôr

Les mer ›

Beite til ungdyr

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Korleis er tilveksten på ungdyra på beite ditt? Har du teke brystmål ved beiteslepp og ved innsett?

Les mer ›

Høstbeite til lam som ikke er slaktemodne (2002)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Hvert år blir det levert en god del lam til slakt som ikke er slaktemodne.

Les mer ›

Smaksfeil på mjølk som følge av ugras/urter (1998)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

skriver Marit Liengen, Ofoten Forsøksring, litt om i denne notisen. Hun kommer også inn på en del giftige arter vi bør være oppmerksomme på ved økt beitebruk.

Les mer ›

Fremfôring av sau

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Allerede nå kan du avgjøre neste års resultat. Hvordan fôrer du søyene fram mot paring?

Les mer ›

Hva er et innmarksbeite?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Mye av det marginale kulturlandskapet rundt omkring i bygde Norge faller inn under kategorien innmarksbeite. Hva som skal godkjennes som innmarksbeite, avhenger av hva som vokser på området.

Les mer ›

Bekjemping av busker og kratt ? Bruk den gamle Starane-formuleringa !

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Den nye formuleringa Starane XL som kom i handelen i 2010 er ikkje brukande til bekjemping av lauvkratt.

Les mer ›

Ta vare på seterlandskapet

19.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Århundrer med setring har formet landskapet der skog og fjell møtes. Beiting og slått har gitt større artsmangfold og variasjon av naturtyper. Men 50 000 aktive setrer har blitt til 1200.

Les mer ›

Beitemetoder

07.12.2016 (Oppdatert: 06.03.2017)

Lyder Sund presenterer i tabellform de ulike beitemetoder. Metodene beskrives samtidig som fordeler og ulemper listes opp.

Les mer ›

Produksjon av sommermelk - God økonomi?

07.12.2016 (Oppdatert: 06.03.2017)

Produksjon av sommermelk - God økonomi? spør Lyder Sund i denne artikkelen.

Les mer ›

Bruk selengjødsel til beitedyra

07.12.2016 (Oppdatert: 06.03.2017)

Berggrunnen i Skandinavia inneholder lite selen (Se). Resultatet er at innholdet i plantene blir så lavt at dyra ikke får dekket behovet. Oddbjørn Stabbforsmo skrev en artikkel om emnet i 2000.

Les mer ›

Praktiske tips ved lufting av storfe

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Østerrike og Sveits har kommet langt med å utvikle en god praksis for lufting av storfe. Mange av løsningene kan med fordel overføres til Norge.

Les mer ›

Grovfôrproduksjon i Sveits

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

I likhet med Norge er landbruket i Sveits allsidig med stor variasjon i de produksjonsmessige forholdene.

Les mer ›

Hemnes, kommune som satser

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Hemnes kommune i Nordland ønsker å åpen opp kulturlandskapet ved å gi skjøtseltiltak på innmarkbeite. Et av vilkårene er at det ikke blir brukt kunstgjødsel eller sprøytemiddel på beite.

Les mer ›

Ammeku som landskapspleier

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Økologisk storfekjøttproduksjon kan være så mangt, og grunnlaget for å oppnå god lønnsomhet vil selvsagt variere fra gård til gård.

Les mer ›

Ally 50 ST

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Ally har god verknad på høymole og er billegare enn andre middel.

Les mer ›

Økt beiteutbytte med enkle tiltak

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Med fokus på god beiteutnyttelse, fikk gårdbrukere økt beiteopptaket sitt med 15-70 prosent. Stort beiteopptak, reduserer også kraftforforbruket. Her finner du noen enkle og gode råd om beiting.

Les mer ›

Unngå graskrampe ved beiteslipp!

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Graskrampe kan føre til døde dyr, og dermed store økonomiske tap. Vær derfor forberedt før årets beiteslipp

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.