Lokale fagartikler

Økonomiske konsekvensar av våndskader

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Vedlagt finn du her rapporten

Les mer ›

Brakking av eng etter 1. slåtten

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Når skal man sette inn tiltak for å lykkes best mulig med bruk av kjemiske plantevernmidler i ugraskampen etter 1. slåtten?

Les mer ›

Off-label grovfôr

21.06.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Status pr 28. juni 2010

Les mer ›

Grasmidd i eng

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Grasmidd (Penthaleus major) kan gjøre skader på etablert eng i Nord-Gudbrandsdalen. Skaden skyldes økt fordamping og tap av vatn fra plantebestand som er angrepet.

Les mer ›

Sprøyting av attlegg

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Driver du konvensjonelt og har tatt deg jobben med å lage et attlegg, vil vi anbefale deg å sprøyte attlegget. I attlegg er ugrasplantene små, og lette å ta med lave doser.

Les mer ›

Plantevern i grasgjenlegg

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

De som har sådd grasgjenlegg i vår står nå ovenfor utfordringa om de skal sprøyte gjenlegget mot ugras eller ikke.

Les mer ›

Erstatning etter vinterskade og avlingssvikt

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Dersom du har fått vinterutgang i enga på grunn av snømugg i år kan du søkje om erstatning. Angrep av stankelbeinlarvar gir ikkje erstatning.

Les mer ›

Vinterskade på grunn av snømugg i ytre strok

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Etter ein snørik vinter med lite tele ser enga dårleg ut mange plasser i ytre strok, både i Hordaland og i Sogn og Fjordane. Skadane skuldast i hovudsak soppen snømugg.

Les mer ›

Stankelbeinlarvar nærast utan skuld

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Vi trudde tidlegare at larvar av stankelbein var årsak til skadane vi såg i enga i ytre strok i vår. Etter kvart har det vist seg at det er soppen snømugg som har forårsaka skadane i vinter.

Les mer ›

Ally 50 ST

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Ally har god verknad på høymole og er billegare enn andre middel.

Les mer ›

Helgeland – Hundekjeksland

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Hundekjeksen, lokalt kalt Hundkarve, ser ut til å ta fullstendig overhånd. Ikke bare står åkerkanter og brakkarealer blomstrende hvite, men også sammenhengende engareal er dominert av dette ugraset.

Les mer ›

Ugraskamp i enga

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Fagartikkel fra medlemsblad nr. 2 2010

Les mer ›

Ugras i attlegg, eng og beite

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Ved fornying av eng er det svært viktig å ha ein god strategi for ugraskampen. Sprøyting i attlegget kan spara ein for sprøyting i engåra. Kva middel skal eg velje?

Les mer ›

Sluttrapport for Kantslåttforsøket på Fosen 2004-2009

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Kantslåttforøsk. Sluttrapport. Fosen 2004-2009. Hundekjeks. Bjørnekjeks. Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag og Bioforsk

Les mer ›

Sluttrapport fra prosjektet kantslåttforsøk på Fosen 2004-2009.

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Sluttrapport. Hundekjeks. Bjørnekjeks. Forsøk. Kantslått. Fosen 2004-2009

Les mer ›

Nytt om plantevern framfor sesongen 2010

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Her er teke med viktige endringar på godkjenning, endra bruksområde og utfasing av plantevernmiddel framfor ny sesong

Les mer ›

Kor lenge overlever høymolefrø?

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Høymolefrø misser gradvis spireevna i blautgjødsel og i surfôr. Frø og røter i jord er hovudproblemet. Den viktigaste kampen mot høymola blir derfor ute på enga.

Les mer ›

Dyrkningsveiledning eng

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Dyrkningsveiledning eng, Forsøksringene Sør-Østlandet 2005 (fra gml. nettside)

Les mer ›

Erfaringar med Ally

27.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ally er etter kvart relativt mykje brukt til bekjemping av høymole, men særleg nye brukarar etterlyser erfaringar og med andre ugras. Her er nokre døme.

Les mer ›

Høymola - eitt av dei verste ugrasa i verda!

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Høymola vil vere ei utfordring i jordbruket, og særleg i økologisk jordbruk. Det finst ingen lettvinte løysingar. Djup pløging og korte omlaup gir mindre høymole.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.