Lokale fagartikler

Mineralgjødselpris haust 2019

18.12.2019

Fullgjødsel har stor prisauke frå haust til vår. Det er svært lønsamt å handle Fullgjødsel om hausten, også om ein må låne desse pengane.

Les mer ›

Gjødsle etter gjødslingsplanen, eller gjødsle sterkere?

17.12.2019

I ett forsøk anlagt i 2018 i 2.års eng hos Bjørnar Skarstad, Dønna kommune, ble gjødsling etter plan sammenlignet med ekstra tilførsel av nitrogen.

Les mer ›

Arter og sorter i såvare til eng og beite i nord

17.12.2019

Grasartene har ulike krav til vekstforhold og forskjellige egenskaper.

Les mer ›

Mindre lønnsomt med lavere kraftfôrandel

17.12.2019

I en fersk rapport fra NIBIO (2019) slås det fast at lønnsomheten i melk- og kjøttproduksjonen i Nord- Norge reduseres vesentlig dersom kraftfôrandelen reduseres til et minimum.

Les mer ›

Nederland: Brukar rådgjevarane aktivt

17.12.2019

Nederlandske bønder brukar landbruksrådgjevarane sine aktivt. Eit godt samarbeid er viktig for å optimalisere drifta og for å dokumentere næringsstoff- og klimarekneskap

Les mer ›

Mykje fornuft i skiftebeiting

17.12.2019

Med ein klar beitestrategi kan bruk av skiftebeite vere med på å auke grovfôropptaket og senke kostnadane.

Les mer ›

Avlingspotensialet i seint sådde ettårige fôrvekster

15.01.2020 (Oppdatert: 15.01.2020)

NIBIO ønska i samarbeid med NLR å undersøke om det er mulig å avhjelpe akutt grovfôrmangel ved å så ettårige vekster om sommeren. Ett av feltene ble lagt ut på Frosta.

Les mer ›

Fra maskinring til vekstring

30.01.2020 (Oppdatert: 08.06.2020)

Prosjektet Vekstskifte Trøndelag 2.0 skal ha særlig fokus på samarbeid og vekstskifte på tvers av eiendomsgrenser.

Les mer ›

Vekstskifte gir klimagevinst og økt verdiskaping

15.01.2020 (Oppdatert: 15.01.2020)

Trønderske bønder utfordres til økt verdiskaping og samtidig et mer bærekraftig og klimasmart landbruk. Dette kan oppnås gjennom mer og bedre vekstskifte og økt samhandling mellom ulike aktører.

Les mer ›

Kartlegging av beitesopp på Tarva

30.01.2020 (Oppdatert: 30.01.2020)

Hele 48 ulike arter av små, fargerike beitemarksopper ble registrert da tolv kursdeltakere under ledelse av eksperter fra Trondheim krabba rundt på kne i utvalgte kulturlandskap på Tarva ei helg i begynnelsen av oktober

Les mer ›

Erfaring med Nofence på storfe

22.01.2020 (Oppdatert: 22.01.2020)

Overraskande bra, er uttrykket mjølkeprodusent Olav Einar Hegstad brukar etter å ha vore pilot på Nofence til storfe dette året.

Les mer ›

Årets grovfôrkvalitet

22.01.2020 (Oppdatert: 22.01.2020)

Etter den tørre sommaren i fjor var det heller lite grovfôr igjen på lager idet innhaustinga starta i år.

Les mer ›

Øk grasavlinga med faste kjørespor

12.12.2019 (Oppdatert: 13.12.2019)

Avlingsresultater fra utenlandske forsøk viser at faste kjørespor kan bidra til å øke avlingene, og samtidig bringe med seg andre miljømessige og økonomiske gevinster.

Les mer ›

Nytt engfrø til endra klima og produksjonskrav

12.12.2019 (Oppdatert: 26.02.2020)

Strandsvingel har vist lovende takter i forsøk, også utenfor raigrasområdene i Norge, og vekker økende interesse i Danmark, Sverige og Finland.

Les mer ›

Er regenerativt landbruk aktuelt for Vestlandet?

11.12.2019 (Oppdatert: 12.12.2019)

Omgrepet regenerativt landbruk vert brukt om tiltak som skal betra jordhelsa og verka positivt på klima.

Les mer ›

Haugalandsbonden set pris på graset sitt.

10.12.2019

Graset er viktig for Haugalandet

Les mer ›

Fokus på grovfôr i Sørbøvåg

10.12.2019

I Ulvika i Sørbøvåg er det større fokus på grovfôr enn kva ein erfarer på det jamne.

Les mer ›

Fangvekster i fôrmais

21.11.2019

Fangvekster i mais har mange fordeler. Det er sådd fangvekster i drøye 700 dekar fôrmais i Vestfold i 2019, med godt resultat.

Les mer ›

Meir gjerdefri beiting

31.01.2020 (Oppdatert: 31.01.2020)

Sidan 2018 har norske geiter beita gjerdefritt på fleire gardar, og det er i gang uttesting på sau og storfe med mål om løyve i 2020.

Les mer ›

Mer grovfôr til mindre mjølk

06.12.2019

Bedre grovfôr og kutt i proteinkraftfôr gir mulighet for å kutte fôrkostnader og holde netto mjølkeinntekt brukbart oppe.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.