Lokale fagartikler

Grovfôret i 2014

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Mykje godt ver skulle vel gje mykje godt fôr? Blei det slik? I denne artikkelen vil vi sjå nærmare på korleis grovfôrkvaliteten i Sogn og Fjordane blei i 2014.

Les mer ›

Forutsigbar og optimal dyrking av helsæd i Midt-Norge

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Helsæd, fôroptimalisering, høytytende melkekyr, rundballer, ensileringsmidler, høsteteknikk.

Les mer ›

Feller for sau - ei god hjelp i sauesankinga

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

I Oppdalsfjella har det vore brukt feller i samband med sauesankinga ein del år. Dette har vore så vellykka at fleire og fleire har bygd seg feller i samband med sankeanlegg og setre.

Les mer ›

Kvalitetsutvikling på høstbeite

23.02.2017 (Oppdatert: 14.07.2020)

Etter to år med registreringar av høstbeite er vi positivt overraska over kor godt beitegraset held seg utover høsten, i alle høve viss det ikkje vert frost.

Les mer ›

Sau og snytarar på innmarksbeite

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Viss ein ikkje har høve til å byta til eit vårbeite som ikkje var brukt til sau hausten før, bør alle sauebesetningar behandla førebyggande mot rundorm kring 3 veker etter at dei er ute på beite -kvart år. Dyr som går på avgrensa beite må oftast behandlast gjennom sommaren. Generelt tilrår ein ny snyltarbehandling hos lam seks veker etter beiteslepp, og i tillegg første halvdel av august. Vakse dyr bør rutinemessig behandlast berre ein gong i året.

Les mer ›

Prognosehausting, oppdatert 17. juli med resultat frå 14. juli

30.05.2014 (Oppdatert: 14.11.2018)

Det er tatt ut to grasprøver i Numedal og to i Hallingdal samt ein frå Tessungdalen i Tinn i Telemark 30. juni, Resultata frå Hallingdal og Tessungdalen er no klare.

Les mer ›

Melkekuer på beite, i laktasjon.

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Henviser til en svensk artikkel, der det har blitt utført forsøk på om kuene skal gå på et ekstensivt beite, eller på et intensivt beite i laktasjon.

Les mer ›

Seint beite i fjellet

07.05.2014 (Oppdatert: 14.11.2018)

Det ligger fortsatt store snømengder i fjellet . Dette kan gi seinere beiteslipp og mer behov for vårbeite heime.

Les mer ›

Økonomi- 2, 3 eller 4 slåtter.

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Videreformidler fagartikkel fra Vallkonferansen 2014. Vedlagt ligger en fagartikkel angående fôrverdier og økonomiske betraktninger med ulike slåttesystemer.

Les mer ›

Skap betre kystlyngheibeite ved sviing!

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Utegangarsau og lyngbeite Det er heilt avgjerande for god dyrevelferd at villsauen har gode lyngbeite om vinteren. Viss veret er gunstig for lyngsviing, er det lov å svi fram til 15. april.

Les mer ›

Kontroll av drikkenipler kan lønne seg

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Ved gjennomgang av produksjonsopplegget hos Steinar Steine i Norheimsund avdekket iPluss-analysen at det var et misforhold mellom fôrforbruk og produksjonen av storfekjøtt.

Les mer ›

Auka sauebeiting i viktige naturtypar på kysten

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

NLR Sogn og Fjordane har på oppdrag av Kystarven arbeidd med å auka sauebeitinga i viktige naturtypar på kysten -i kommunane Gulen, Solund, Hyllestad, Fjaler og Askvoll.

Les mer ›

For mykje eller for lite duger ikkje

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Sauene bør verken vera for tynne eller for feite gjennom drektigheita.

Les mer ›

Informasjonsvideo: Hvordan ta ut gode fôrprøver

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

På Youtube.com finner dere nå videoen: Hvordan ta ut gode fôrprøver? Av og med Oppdal Landbruksrådgivning.

Les mer ›

Grovfôr uten sporer

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Sporeproblemer stammer ofte fra ei dårlig våronn. Jord, husdyrgjødsel og planterester er tre potensielle kilder.

Les mer ›

Fôring av sau i paringa

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Her er ei lita oppsummering av dei viktigaste punkta ein må tenke på i fôringa i paringsperioden.

Les mer ›

Mineralar til husdyra våre

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Det er velkjent for alle husdyrhaldarar at husdyra våre treng ekstra med salt og mineralar i tillegg til det dei får i grovfôret. Så kva er behovet i vårt område.

Les mer ›

Hvordan påvirke proteininnholdet i enga?

19.11.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Ulike produksjoner har ulikt behov for protein i grovfôret, men felles ønske er å oppnå en maksimal avling.

Les mer ›

Graskvalitet 1. og 2. slått

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

En del overvintringsskader, sen vekststart og tynn 1.slått og bra 2. slått.

Les mer ›

Skifte av grovfôrtyper til hest

06.09.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Hestebeitene taper seg nå utover seinsommeren og høsten og det fører til at en må gå over til annet grovfôr.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.