Lokale fagartikler

Auka sauebeiting i viktige naturtypar på kysten

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

NLR Sogn og Fjordane har på oppdrag av Kystarven arbeidd med å auka sauebeitinga i viktige naturtypar på kysten -i kommunane Gulen, Solund, Hyllestad, Fjaler og Askvoll.

Les mer ›

Hva er egentlig innmarksbeite

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Mye av kulturlandskapet rundt omkring i bygde-Norge faller inn under kategorien innmarksbeite.

Les mer ›

Elektrisk felås til kryssing av vei på beite

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

En elektrisk felås kan være løsningen hvis dyra skal krysse vei når de skal på beite

Les mer ›

Høstbeite: Er beitene i toppform?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Godt høstbeite gir god økonomi.

Les mer ›

Ugraskamp etter førsteslått og på beite

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Har du utfordringer med ugras i eng eller beite, kan tiden nå etter førsteslått være aktuell for å ta opp kampen mot dette.

Les mer ›

Veiledning til beiting

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

I norsk mjølkeproduksjon er det et krav om at kyrne skal gå ute. Dermed kan mye av fôret tas opp på beite i sommerhalvåret.

Les mer ›

Gjødsling og pussing av beitene

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Også i år ble mange for seine med beiteslippet, da graset eksploderte i vekst i godværsperioden rundt pinse.

Les mer ›

Høymole og rotugras

25.01.2016 (Oppdatert: 20.02.2018)

Høymole og rotugras er utfordrene å håndtere i all slags produksjoner. Lars Olav Brandsæter har laget to presenetasjoner over biologien til de ulike rotugrasene, i tilegg til mekaniske tiltak.

Les mer ›

Mer eller mindre mineralgjødsel denne våren?

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Dette er et spørsmål som er veldig aktuelt nå for tida. Det heter seg jo at en skal gjødsle med Nitrogen etter forventa avling.

Les mer ›

Appetittlig fôr en forutsetning for appetittfôring

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

God gjæringskvalitet betyr moderat mjølkesyregjæring, ingen smørsyregjæring og et ammoniakk innhold på under 80 g pr kg Nitrogen. Tørrstoffprosenten i surfôr bør være 25 – 35.

Les mer ›

Gjerde og gjerdelov

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

I Askvoll og i Solund vart det 12. og 13. mars 2013 arrangert fagmøte om gjerding og gjerdelov. Det var stort frammøte.

Les mer ›

Hvordan virker tynning av fjellskog på grasveksten?

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

For å måle langtidseffekten av å tynne og beite fjellbjørkeskog, tynnet vi parallelle forsøk i 2004 og 2005. Feltene er registrert årlig siden.

Les mer ›

Mosjonsløsninger for mjølkeku

18.02.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Fokuset på dyrevelferd og hvordan dyr kan holdes, er økende.

Les mer ›

Tek tistelen over beitet?

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Myrtistel, Vegtistel og Krusetistel er toårige tistlar som kan bli eit problem på beite og i vegkantar. Hindre oppformering av frøa gjennom hakking og slått.

Les mer ›

Godt haustbeite er gull verdt

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Godt haustbeite til lam som ikkje er slaktemogne er svært viktig for godt resultat. Litt bruk av nitrogengjødsel nå kan vera gull verdt

Les mer ›

Tynning av fjellskog øker produksjon av beitegras

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Ved redusert beitetrykk rykker or, osp og bjørk raskt inn på tidligere åpne arealer. Kulturlandskapet endres og avlingene av gras og andre beiteplanter blir redusert.

Les mer ›

Vårbeite til sau med lam 2012

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Fokuset er her på beitekvaliteten, gjødsling, arealtrong, skiftebeite med innlagd ugrasbekjemping og tilskotsfôr.

Les mer ›

Tilleggsfôring av lam vår 2012

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Artikkelen omhandlar tilleggsfôring av lam som går i lag med mødrene og resten av flokken.

Les mer ›

Haustalveld skuldast ikkje rome

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Alveldsymptom om hausten skuldast forgifting av perikum, lupin eller overgang frå umarksbeite til næringsrikt håbeite. Sjukdommen er mindre alvorleg enn ekte alveld.

Les mer ›

Haustbeite til lam

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Ute etter rask og god tilvekst på lamma i haust? Då må du ha fokus på at lamma skal trivast, og at dei har rikeleg og god næringstilgang.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.