Lokale fagartikler

Burot

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Burot er fleirårig stadbunde ugras som har spreidd seg dei seinare åra. Det er ein planteart som ein bør setja inn tiltak mot.

Les mer ›

Kan ei betre forvaltning minske HJORTESKADE?

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Eit verktøy for å objektivt vurdere avlingstap på eng er snart klart til bruk, noko som kan brukast både for å få betre forvaltning og eventuelt som grunnlag for kompensasjon til dei med mest skade.

Les mer ›

Få bedre nyttevirkning av åkersprøytingen

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

I sprøytesesoner, hvor det er mere vind enn ønskeligt til sprøyting, kan man øke virkningen av plantebeskyttelsesmidlet ved å overholde flere, relativt simple forholdsregler.

Les mer ›

Husk sprøytejournal ved bruk av plantevernmidler.

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Bruker av en eiendom er pliktig til en hver tid å holde sprøytejournalen oppdatert uavhengig om han sprøyter selv eller bruker entreprenør.

Les mer ›

Presentasjon Planteverndagen: Ugrassprøyting i korn

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Her finner du plansjer som ble brukt under foredraget: "Ugrassprøyting i korn" på Planteverndagen 24. mai.

Les mer ›

Ugras i eng og gjenlegg

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Kjemisk bekjemping i eng og gjenlegg

Les mer ›

Kvekebehandling

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Råd om hvor langt kveka bør ha kommet før man sprøyter den.

Les mer ›

Hefte med beitetips

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Fylkesmannen i Rogaland og fagbladet Bondevennen har utarbeidd heftet ”Beite og kulturlandskap - for folk og fe”.

Les mer ›

Parkslirekne – ’bambus’ i hagen

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Einskilde plassar veks den høge bambusliknande planten parkslirekne i små koloniar. Ein bør hindre vidare spreiing av planten. Sprøyting med Starane 180 eller Roundup er dei beste tiltaka.

Les mer ›

Integrert plantevern - plansjer brukt på kurs

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Klikk på linken og få opp presentasjoner fra Plantevernkurs i Hedmark Landbruksrådgiving. Plansjer har utgangspunkt i plansjer laget av Mattilsynet. Der finnes også andre presentasjoner: Du er her:

Les mer ›

Plantevern i frukt og bær

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Utgåva av hefte "Plantevern i frukt og bær 2011" er ferdig. Fylkesmannen er ansvarleg for oppdateringa av dette viktige hjelpemidlet for frukt- og bærprodusentane i dei seks sør- og vestlandsfylka.

Les mer ›

Seminar om flerårige ugras

04.03.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bioforsk Plantehelse arrangerte seminar om tiltak mot flerårige ugras i økologisk og integrert produksjon i Sarpsborg 8.2.2011. Her finner du alle presentasjoner fra seminaret.

Les mer ›

Strategi ved bekjempelse av eng-ugras (1998)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Kari Greiner i Vesterålen Forsøksring sier i denne notisen at et vellykket gjenlegg og tidlig ugraskontroll vil redusere behovet for sprøyting i engåra.

Les mer ›

Kadaverhåndtering i fokus!

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Ved feil håndtering av døde dyr, kan du få jordsmitte og dermed mulighet for en tragedie. (bildet er hentet fra nettet)

Les mer ›

Fagmøte - ugras i eng

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Fagmøte om ugras i eng med hovedvekt på høymole og hundekjeks, av Lars Olav Brandsæter fra Bioforsk Plantehelse / UMB.

Les mer ›

Sibirbjønnkjeks på frammarsj ?

27.10.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Har du sett, eller fått tilbakemelding på, at skjermplanta sibirbjønnkjeks er på frammarsj i eng, beiter og veikanter der du er rådgiver ?

Les mer ›

Storinnsats mot siv

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Lyssiv og knappsiv i beite har vorte eit stort problem. Mange rekk ikkje å få gjort noko med det. Norleiv Erdal i Førde har verkeleg teke eit krafttak i sommar.

Les mer ›

Bekjemping av busker og kratt ? Bruk den gamle Starane-formuleringa !

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Den nye formuleringa Starane XL som kom i handelen i 2010 er ikkje brukande til bekjemping av lauvkratt.

Les mer ›

Slik unngår vi høymole i gjenlegget (2008)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Fornying av enga gir oss gode muligheter både til mekanisk og kjemisk bekjempelse av høymola. Å få ei 1.års eng uten høymole er ikke noe hokus pokus. Nøkkelen til suksess ligger i gjenleggsåret.

Les mer ›

Plantevernmidler som egner seg til å bekjempe ugras i eng om høsten

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Kjekt å vite ved høstsprøyting av eng

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.