Lokale fagartikler

Utfordringer med nedbør i gjenlegget

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

For de som var ferdig med våronna rundt pinsehelga har gjenleggene nå kommet brukbart i vekst, men det er en god del gule gjenlegg å se rundt omkring i vårt område.

Les mer ›

Mer eller mindre mineralgjødsel denne våren?

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Dette er et spørsmål som er veldig aktuelt nå for tida. Det heter seg jo at en skal gjødsle med Nitrogen etter forventa avling.

Les mer ›

Appetittlig fôr en forutsetning for appetittfôring

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

God gjæringskvalitet betyr moderat mjølkesyregjæring, ingen smørsyregjæring og et ammoniakk innhold på under 80 g pr kg Nitrogen. Tørrstoffprosenten i surfôr bør være 25 – 35.

Les mer ›

Kalking av eng

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Optimal pH for dyrking av grovfôr sies ofte å ligge mellom 5,8 og 6,2 på mineraljord. På myrjord kan den gjerne ligge litt lavere (5,2-5,8).

Les mer ›

Vårkalking i eng – Agri halvbrent er den rimeligste

25.04.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Fortsatt er det er klart rimeligst å bestille kalk fra bil, om en får det til.

Les mer ›

Informasjon om kalk

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Valg av ulike kalktyper og kalkverdi. Hvordan sammenligne priser.

Les mer ›

Opti-NS eller 25-2-6

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Opti-NS er noe rimeligere enn 25-2-6. Forskjellen mellom dem er at du får med litt fosfor og kalium ved å bruke 25-2-6 i stedet for Opti-NS.

Les mer ›

Mylding på snøen om våren

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Med eit islag på enga kan vi fort kome i den situasjonen at graset vert kvelt.

Les mer ›

Nitrogengjødsling reduserer kløverandelen i enga

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Fra praktisk drift er vi kjent med at intensiv drift med hyppige slåtter og sterkt gjødsling påvirker kløveren negativt.

Les mer ›

Husdyrgjødsel på eng i kombinasjon med ulik tileggsgjødsling

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Konklusjonen etter tre år med forsøk er at en alltid skal bruke svovelholdig nitrogengjødsel om våren i Gudbrandsdalen.

Les mer ›

Tiltak mot lågt innhold av magnesium i jorda

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Lågt magnesiuminnhold i jorda fører til dårlig overvintring. Kalking med dolomitt kan motvirke dette.

Les mer ›

Gjødslingstips til våronna

14.03.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Ved siden av antall slåtter, avbeitinger og høstetidspunkt er gjødslingsstrategien den viktigste metoden du som grovfôrdyrker har for å styre grasproduksjonen din.

Les mer ›

Ny rapport viser god økonomi i kalking

22.02.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Dersom ein kuttar ut gjødsling, kjem effekten på plantevekst og –uvikling momentant. Manglande kalking ved dyrking av t.d.

Les mer ›

Stell talla di og øk jordfruktbarheten

14.02.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Du synes kanskje at talla bare er plunder og heft. Med litt innsats får du et godt produkt å gjødsle med og bygger opp jorda i et lenger perspektiv.

Les mer ›

Marihøne organisk gjødsel - godt alternativ til kjøttbeinmjøl

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Marihøne organisk gjødsel kan være et godt alternativ til kjøttbeinmjøl i økologisk kornproduksjon, både næringsmessig og økonomisk.

Les mer ›

Bladgjødsling

29.11.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

Nyere forskning tyder på at det i tillegg til spalteåpningene er en annen funksjon som står for en viktig del av næringsopptak i bladene.

Les mer ›

N-gjødsling til rødkløvereng i intensiv drift

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Målet med forsøket er å gi oss mer kunnskap om utvikling av avling, kvlaitet og kløverandel i eng med ulik N-gjødsling i et intensivt slåttesystem.

Les mer ›

Undersøkelse: Næring i husdyrgjødsla

08.11.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

I perioden 2006-2011 har det pågått et prosjekt ledet av Bioforsk for å undersøke hvordan næringsinnholdet er i dagens husdyrgjødsel sammenlignet med de "gamle" normene vi bruker i gjødslingsplanlegginga.

Les mer ›

Kalking av eng om høsten

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Høsten er ankommet og siste slått er forhåpentligvis tatt for i år. Det er på tide å planlegge neste års avlinger. Våren er normalt en travel tid der mye skal skje på kort tid.

Les mer ›

Godt haustbeite er gull verdt

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Godt haustbeite til lam som ikkje er slaktemogne er svært viktig for godt resultat. Litt bruk av nitrogengjødsel nå kan vera gull verdt

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.