Lokale

Konservering av surfôr

13.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Ensilering er en konserveringsform, som bygger på to hovedprinsipp, nemlig: • Luftfrie forhold • Surgjøring

Les mer ›

Varmt godt vær øker faren for silogass

13.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Godt vær under grashøstinga kan øke produksjonen av gass i siloen. Varmt vær gir høy temperatur i graset. Dette gir stor åndingsaktivitet og varmgangen er igang nesten før lasset er i siloen.

Les mer ›

Bruk ensileringsmiddel også på andreslåtten

13.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Det er en oppfatning hos enkelte at det ikke er så nøye med å bruke ensileringsmiddel på 2.slåtten. Dette er feil. Bruk av ensileringsmiddel har stor betydning for surfôrkvaliteten også på 2.slått.

Les mer ›

Hvordan unngå mugg i rundballene ?

13.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Muggent fôr er økonomisk tap for bonden, en risiko for dyrehelsa og frustrerende for entreprenøren, som kanskje får klager på jobben.

Les mer ›

Potensial for dyrking av fôrmais i Noreg

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Forsøk viser at dyrking av fôrmais i Trøndelag og på Jæren er eit risikoforetak med dagens sortsmateriale.

Les mer ›

Plansiloer billigere enn rundballer

13.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Prosjektet"Billig og miljøvennlig fôrkonservering" i regi av Norges Vel har i perioden 1999-2003 gjennomført feltundersøkelser på Østlandet og i Rogaland samt konserveringsforsøk på Hellerud forsøksgård. Resultater og erfaringer ifra prosjektet er samlet i en sluttrapport med navn: Plansilo som ensileringsmetode.

Les mer ›

Moderne høyhandtering

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

I småskrift nr. 2/95 fra Forskningsparken i Ås, og i Rapport nr. 2 fra Landbruksteknisk Institutt i 1985, står det mye om tørking av høy.

Les mer ›

Grovfôr i melkeproduksjon - mer enn bare vomfyll

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Grovfôr er grunnlaget for fôring av ku og geit i melkeproduksjon. Uten grovfôr fungerer ikke vomma til en drøvtygger.

Les mer ›

Når du åpner siloen

13.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Grunnlaget for god surfôrkvalitet legges i slåtten, men surfôret er ikke i mål før det ligger på fôrbrettet. Hvis en har muligheten, bør åpning av siloen utsettes til det blir kaldt om høsten.

Les mer ›

Surfôrkvalitetens betydning for fôropptak og tilvekst i storfekjøttproduksjonen

14.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Storfekjøttproduksjon regnes for å være en grovfôrbasert produksjon. Men hvor grovfôrbasert, eller kraftfôrbasert, den er, varierer.

Les mer ›

Totaløkonomi for ulike silometoder

09.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

For å kunne vurdere totaløkonomien ved en silometode må de årlige kostnadene beregnes.

Les mer ›

Nytt fôrmiddelvurderingssystem på gang

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Et felles system for fôrmiddelvurdering er under utvikling i Norden. Planen er at dette skal være klart høsten 2005. Fra norsk side deltar Lars Bævre i Tine Produsentrådgivning i arbeidet.

Les mer ›

Rundballeteknologi

13.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

For ca. 10 år siden gjorde NOFO / SNV et anslag for hvor mye fôr som ble konservert i rundballer. Den gangen var tallet ca. 30 %. I dag er det samme anslaget økt til over 50 %.

Les mer ›

Grovfôret åleine kan sjeldan gi ei god nok mineralforsyning til drøvtyggarar

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Det er vel kjent at innhaldet av ulike mineral i engvekstar kan variere mykje, avhengig av jord, klima, utviklingsstadium, planteartar og sortar, kalking og gjødsling.

Les mer ›

Avl, fôring og stell for eit høveleg lammetal

15.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Ved høgt lammetal må ein vere innstilt på meirarbeid både under og etter lamminga. Det er ikkje ønskeleg at åringane får 3 lam og vaksne sauer meir enn 3 lam.

Les mer ›

Maissurfôr kan være både utmerket og dårlig

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Interessen for dyrking av mais til fôr er økende her i landet. Noen få gårdbrukere har holdt på i mange år med godt resultat, men det er de to, tre siste årene dyrkingen har skutt fart.

Les mer ›

Dyrking av gras til høy

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Inntil for ca 50 år siden ble det vesentlige av grasavlinga i Norge konservert og lagret som høy. Idag er ensilering den helt dominerende konserverings- og lagringsmetoden av gras.

Les mer ›

Fôring av lam

15.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Lamma henter mesteparten av fôret sitt gjennom mjølk frå mora og beite frå innmark og utmark.

Les mer ›

Konservering og fôring av frøhalm

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Engfrøhalm har i utgangspunktet lågt næringsinnhold, og egner seg derfor best til dyr med lågt næringsbehov, f.eks.

Les mer ›

Gras på rot

17.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Mange velger å selge graset på rot - det vil si at kjøper betaler en viss sum for å høste graset, oftest ved hjelp av eget utstyr.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.