Lokale fagartikler

Bli kjent med jordplan.

19.01.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

22 gårdbrukere møtte opp for å lære mer om jordplan på fagmøte 16 januar.

Les mer ›

Forholdsregler ved jordarbeiding av fuktig og våt jord. Maskinteknikk-melding 2/2011

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Fuktig og våt jord bør bli liggende urørt inntil den er blitt tørr, da fuktig jord skades når den bearbeides.

Les mer ›

Stengelbehandling er unødvendig ved breispreding

27.09.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Forsøk utført på Sunnmøre dokumenterer at stengelbehandling ikke har gitt raskere heving av tørrstoffprosenten i breispredd gras sammenligna med breispredd gras uten stengelbehandling.

Les mer ›

Kjøreskader og jordpakking i eng

20.09.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Sammenhengende nedbør og sviktende drenering gir store utfordringer når avling skal i hus og gjødsel ut på enga.

Les mer ›

BioFlyt gjødseltilsetjing

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Vi ser ikkje bort frå at BioFlyt frå Førde kan ha effekt mot lukt og kan gi betre flyteevne i gjødsla, men gjødselkonsistensen kan òg betrast med vasstilsetjing.

Les mer ›

FarmTest Rundballepresser

01.09.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Testen ble utført i samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving og Bedre Gårdsdrift sammeren 2011. Rapport foreligger nå i PDF utgave som særtykk av reportasje i Bedre Gårdsdrift nr 6 2011

Les mer ›

Bedre spredeteknikk for husdyrgjødsel

19.08.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Nye spredeteknikker for blaut husdyrgjødsel er gjennomgått i SLF-finansiert prosjekt innafor Nasjonalt program for klimatiltak i jordbruket. Fagrapporten er nå tilgjengelig !

Les mer ›

Store husdyrgjødselmengder - nye krav til løsninger

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Store husdyrgjødselmengder stiller nye krav til rasjonelle løsninger for handtering, transport og spredning.

Les mer ›

Bedre høsteteknikk av rundballer

19.05.2011 (Oppdatert: 25.11.2020)

Forsøk i Vest-Agder i 2010 viste at økt stubbehøyde fra 5 til 10 cm ga raskere fortørking, bedre fôrkvalitet og lågere kostnad per FEm.

Les mer ›

Jordpakking og avlingsutvikling

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Jordpakking etter kjøring med tungt utstyr opptar mange.

Les mer ›

Pilotordning for miljøvennlig husdyrgjødselspredning er evaluert

21.03.2011 (Oppdatert: 03.02.2017)

I jordbruksoppgjøret 2007 ble det bestemt å etablere en pilotordning med tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel.

Les mer ›

Maskinteknisk rådgiving i Hedmark Landbruksrådgiving / NLR

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Dagens situasjon for maskinrådgivning er at landbruksmaskinselgerne også er bondens rådgivere. Det finnes ingen nøytral rådgiving som kan rådgi ut fra bondens behov og økonomi.

Les mer ›

Jordbiologi, agronomi og klima - veien til fruktbar matjord.

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Jordbiologi, agronomi, klima, fruktbar matjord

Les mer ›

FarmTest lessevogner og sjølgående snitter

22.12.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

I Danmark er det sommeren 2010 gjennomført en Farm Test der snittevogner (= lessevogner med rotorinnmating) sammenlignes med sjølgående snitter.

Les mer ›

Hvordan gjødsler vi kantene?

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Skjalg Høberg fra tidliger Midt-Helgeland Forsøksring tar i denne artikkelen opp hvor viktig mer presis gjødsling langs kanter på skiftet og kanaler er.

Les mer ›

Sammenraking av grasstrenger (2002)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Sammenraking av grasstrenger er det en mulig løsning når det er lite gras? Ja, vi sparer jorda og utnytter høsteutstyret bedre, skriver Skjalg Høberg fra tidligere Midt-Helgeland Forsøksring her.

Les mer ›

Jordarbeiding i Nordland - Trenger vi nye metoder? (1998)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Jordarbeiding i Nordland - trenger vi nye metoder? Dette spør Skjalg Høberg, Midt-Helgeland Forsøksring om i denne artikkelen.

Les mer ›

Talleløsning med lokalt trevirke (2006)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Kan lokalt trevirke erstatte”importert” flis i vesterålske fjøs?

Les mer ›

Kadaverhåndtering i fokus!

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Ved feil håndtering av døde dyr, kan du få jordsmitte og dermed mulighet for en tragedie. (bildet er hentet fra nettet)

Les mer ›

Velg riktig harvespiss

20.01.2016 (Oppdatert: 20.02.2018)

Valg av spisser til jordarbeidingen er ikke helt enkelt. Hvilket jordvolum skal vi bearbeide? Hvor mye halm skal ligge igjen på overflata?

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.