Lokale fagartikler

Varmgang i siloen

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Av Ane Harestad og Geir Paulsen, Jæren forsøksring. Om grunnlag for og tiltak mot varmgang i silo.

Les mer ›

Ensileringsmidler - og tomkanner

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

ADDCON Nordic AS leverer gjennom forhandlere både GrasAAT – og KOFASIL ensileringsmidler. Det meste omsettes og brukes i 25 liters kanner.

Les mer ›

Nyheter om ensileringsmidler

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Metodene for høsting og konservering av gras endrer seg stadig. Totrinns høsting øker i omfang, men rask og effektiv fortørking er ikke alltid like enkelt under våre værforhold.

Les mer ›

Helse-miljø-sikkerhet (HMS)

09.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Ensilering av gras i siloen er ingen ufarlig prosedyre! Silogasser og fallskader er et alvorlig problem. Pressaftavrenning til det ytre miljø er et annet forhold som også må unngås.

Les mer ›

Hvordan unngå mugg i rundballer

09.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Mugg er en av hovedfiendene i rundballeproduksjonen, og det kan være greit å ha med seg noen tips for å finne ut hva som kan være årsaken dersom det har oppstått muggproblemer i rundballesurfôret.

Les mer ›

Surfôrkvalitet - et flertydig begrep

09.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Et surfôr av god kvalitet skal ha en frisk, lett syrlig lukt, gulgrønn farge og være helt fritt for synlig mugg og jord, og er også gjerne noe fortørket.

Les mer ›

Smørsyresporer i melk

13.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

I denne artikkelen skriver Magne Mo, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB, om sine anbefalinger til tiltak for å unngå smørsyresporer (anaerobe sporer) i melk.

Les mer ›

Konservering av surfôr

13.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Ensilering er en konserveringsform, som bygger på to hovedprinsipp, nemlig: • Luftfrie forhold • Surgjøring

Les mer ›

Varmt godt vær øker faren for silogass

13.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Godt vær under grashøstinga kan øke produksjonen av gass i siloen. Varmt vær gir høy temperatur i graset. Dette gir stor åndingsaktivitet og varmgangen er igang nesten før lasset er i siloen.

Les mer ›

Bruk ensileringsmiddel også på andreslåtten

13.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Det er en oppfatning hos enkelte at det ikke er så nøye med å bruke ensileringsmiddel på 2.slåtten. Dette er feil. Bruk av ensileringsmiddel har stor betydning for surfôrkvaliteten også på 2.slått.

Les mer ›

Hvordan unngå mugg i rundballene ?

13.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Muggent fôr er økonomisk tap for bonden, en risiko for dyrehelsa og frustrerende for entreprenøren, som kanskje får klager på jobben.

Les mer ›

Moderne høyhandtering

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

I småskrift nr. 2/95 fra Forskningsparken i Ås, og i Rapport nr. 2 fra Landbruksteknisk Institutt i 1985, står det mye om tørking av høy.

Les mer ›

Når du åpner siloen

13.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Grunnlaget for god surfôrkvalitet legges i slåtten, men surfôret er ikke i mål før det ligger på fôrbrettet. Hvis en har muligheten, bør åpning av siloen utsettes til det blir kaldt om høsten.

Les mer ›

Surfôrkvalitetens betydning for fôropptak og tilvekst i storfekjøttproduksjonen

14.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Storfekjøttproduksjon regnes for å være en grovfôrbasert produksjon. Men hvor grovfôrbasert, eller kraftfôrbasert, den er, varierer.

Les mer ›

Totaløkonomi for ulike silometoder

09.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

For å kunne vurdere totaløkonomien ved en silometode må de årlige kostnadene beregnes.

Les mer ›

Konservering og fôring av frøhalm

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Engfrøhalm har i utgangspunktet lågt næringsinnhold, og egner seg derfor best til dyr med lågt næringsbehov, f.eks.

Les mer ›

Dokumentasjonsskjema for rundballeensilering

13.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Ved rundballeensilering leies ofte en nabo eller en entreprenør til å stå for hele eller deler av arbeidet.

Les mer ›

Surfôr fra rundballer eller plansilo til melkeku ?

13.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Ved melkeproduksjon i større skala står det praktiske valget av ensileringsmetode mellom rundballer og plansilo.

Les mer ›

Husdyrgjødsel må brukast med fornuft på grasmark

13.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Husdyrgjødsel kan spreiast på eng utan at det går ut over fôrkvaliteten, så framt gjødsla vert spreidd i moderate mengder tidleg om våren eller rett etter slått.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.