Lokale fagartikler

Biorest på eng

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Forsøk er viktig for å dokumentere gjødslingseffekten av biorest.

Les mer ›

Nytt om mineralgjødsel

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

I vår var det vanskelig å få tak bl.a. fullgjødsel 22-2-12. Gjødseltypen var utsolgt i hele landet og mange måtte kjøpe den gjødsla som fantes på lokalt lager.

Les mer ›

Fullgjødsel eller NPK?

10.10.2014 (Oppdatert: 14.11.2018)

Bør en velge fullgjødsel eller NPK-gjødsel? Spørsmålet dukker stadig opp.

Les mer ›

Møkk på rett jorde gjer gjødsla mykje meir verdt

10.10.2014 (Oppdatert: 14.11.2018)

Må du spreie husdyrgjødsel seint på hausten er det viktig å nytte den best mogeleg. Faktisk kan verdien på den haustspreidde møkka variere med over 30%, avhengig av kva jorde du vel å spreie den på.

Les mer ›

Forsuring av matjord øker kalkbehov

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Kalkbehov, korn og gras

Les mer ›

Kalking av nydyrka jord i Fåvang

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Et forsøk på Goppollen hos Gunnar Horten, Fåvang i 1959 lærte oss mye om kalking. Her har du noen av resultatene.

Les mer ›

Ulike tanker rundt gjødsling av eng

06.06.2014 (Oppdatert: 14.11.2018)

Når vi er ute i området til NLRØ, registerer vi litt ulike scenario i forhold til gjødsling.

Les mer ›

Jevn spredning av husdyrgjødsla

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Ved bruk av husdyrgjødsel til åker og eng, er det viktig at møkka spres jevnt.

Les mer ›

Jordanalyser ser ut til å gi pH som er 0,2 einingar høgare enn tidlegare

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Samandrag av professor Tore Krogstad, NMBU sitt foredrag på fagmøte for NLR og FKA på Gardermoen den 11. mars 2014.

Les mer ›

Mykje å spare på bruk av kantgjødslingsutstyr

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Det er eit miljømessig krav og god økonomi i å bruke gjødsla rett.

Les mer ›

Hvordan virker egentlig Fryaslammet?

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Fryaslam er effektiv til å heve pH i jorda, men det et nødvendig med flere undersøkinger for å kunne gi sikrere råd om effekten ved bruk.

Les mer ›

Kan vi spare på gjødsla til 1. års emg

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

De som bruker bra med møkk før såing av eng, bør ta hensyn til dette i påfølgende år.

Les mer ›

Husk å kalke gjenlegget!

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Når enga skal fornyes, bør en ha på kalk, med mindre jorda er såpass kalket opp at det ikke er behov.

Les mer ›

Utnytting av husdyrgjødsla frå storfe

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Synnøve Rivedal frå Bioforsk Fureneset har undersøkt utnytting av husdyrgjødsel frå storfe.

Les mer ›

Bedre bruk av storfegjødsel

31.01.2014 (Oppdatert: 26.02.2019)

I et prosjekt i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har Landbruk Nordvest og Bioforsk Vest Fureneset gjennomført spørreundersøkelse i 4 kommuner om bruk av storfegjødsel og registreringer av vannforbruk og gjødselproduksjon på 33 garder. Her finner du fagrapporten fra prosjektet.

Les mer ›

Gjødselvalg for eng 2014

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Det er midt-vinters, men ny vekstsesong bør planlegges. Vi har gjort ei vurdering av gjødseltyper til eng utfra pris og behov under våre forhold.

Les mer ›

Spredeteknikker for best utnytting av husdyrgjødsla på eng

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

I 2012 anla HLR forsøk med bladspredning og stripespredning av storfegylle på eng. Hensikten var å se om det var forskjeller i avling og kvalitet mellom de to spredeteknikkene.

Les mer ›

N-gjødsling til rødkløvereng i intensiv drift

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Kløverinnholdet reduseres med alderen på enga, og økende nitrogengjødsling. Resultatene fra dette forsøket gir ingen grunn til å endre strategi i intensiv engdyrking.

Les mer ›

Kalk og kalking

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

De siste 15 årene har forbruket av kalk blitt mer enn halvert. Skal vi klare å opprettholde og forhåpentligvis øke avlingene, bør denne trenden snu.

Les mer ›

Grovfôr uten sporer

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Sporeproblemer stammer ofte fra ei dårlig våronn. Jord, husdyrgjødsel og planterester er tre potensielle kilder.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.