Lokale fagartikler

Kalking av nydyrka jord i Fåvang

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Et forsøk på Goppollen hos Gunnar Horten, Fåvang i 1959 lærte oss mye om kalking. Her har du noen av resultatene.

Les mer ›

Ulike tanker rundt gjødsling av eng

06.06.2014 (Oppdatert: 14.11.2018)

Når vi er ute i området til NLRØ, registerer vi litt ulike scenario i forhold til gjødsling.

Les mer ›

Jevn spredning av husdyrgjødsla

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Ved bruk av husdyrgjødsel til åker og eng, er det viktig at møkka spres jevnt.

Les mer ›

Jordanalyser ser ut til å gi pH som er 0,2 einingar høgare enn tidlegare

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Samandrag av professor Tore Krogstad, NMBU sitt foredrag på fagmøte for NLR og FKA på Gardermoen den 11. mars 2014.

Les mer ›

Mykje å spare på bruk av kantgjødslingsutstyr

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Det er eit miljømessig krav og god økonomi i å bruke gjødsla rett.

Les mer ›

Hvordan virker egentlig Fryaslammet?

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Fryaslam er effektiv til å heve pH i jorda, men det et nødvendig med flere undersøkinger for å kunne gi sikrere råd om effekten ved bruk.

Les mer ›

Kan vi spare på gjødsla til 1. års emg

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

De som bruker bra med møkk før såing av eng, bør ta hensyn til dette i påfølgende år.

Les mer ›

Husk å kalke gjenlegget!

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Når enga skal fornyes, bør en ha på kalk, med mindre jorda er såpass kalket opp at det ikke er behov.

Les mer ›

Utnytting av husdyrgjødsla frå storfe

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Synnøve Rivedal frå Bioforsk Fureneset har undersøkt utnytting av husdyrgjødsel frå storfe.

Les mer ›

Bedre bruk av storfegjødsel

31.01.2014 (Oppdatert: 26.02.2019)

I et prosjekt i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har Landbruk Nordvest og Bioforsk Vest Fureneset gjennomført spørreundersøkelse i 4 kommuner om bruk av storfegjødsel og registreringer av vannforbruk og gjødselproduksjon på 33 garder. Her finner du fagrapporten fra prosjektet.

Les mer ›

Gjødselvalg for eng 2014

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Det er midt-vinters, men ny vekstsesong bør planlegges. Vi har gjort ei vurdering av gjødseltyper til eng utfra pris og behov under våre forhold.

Les mer ›

Spredeteknikker for best utnytting av husdyrgjødsla på eng

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

I 2012 anla HLR forsøk med bladspredning og stripespredning av storfegylle på eng. Hensikten var å se om det var forskjeller i avling og kvalitet mellom de to spredeteknikkene.

Les mer ›

N-gjødsling til rødkløvereng i intensiv drift

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Kløverinnholdet reduseres med alderen på enga, og økende nitrogengjødsling. Resultatene fra dette forsøket gir ingen grunn til å endre strategi i intensiv engdyrking.

Les mer ›

Kalk og kalking

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

De siste 15 årene har forbruket av kalk blitt mer enn halvert. Skal vi klare å opprettholde og forhåpentligvis øke avlingene, bør denne trenden snu.

Les mer ›

Grovfôr uten sporer

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Sporeproblemer stammer ofte fra ei dårlig våronn. Jord, husdyrgjødsel og planterester er tre potensielle kilder.

Les mer ›

Næringsstoffregnskap N og P

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Næringsstoffregnskap er et regnskap hvor en bokfører alt av N og P som går inn til gården og alt som går ut av gården i form av produktene: Mjølk, kjøtt, fôr, husdyrgjødsel.

Les mer ›

Jordprøvetaking høsten 2013

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Som medlem i Norsk Landbrukrådgiving Nord-Trøndelag får du påminning når det igjen er tid for jordprøveuttak - hvert 6. år, og det er nå sendt ut brev til alle som står på lista for uttak i år.

Les mer ›

Kalkverdi og kalktyper

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Ideell pH-verdi for plantevekst varierer med jordtype og planteslag. Kløver og kål vil ha høgare pH enn gras, bringebær og poteter.

Les mer ›

Næringsinnhold i husdyrgjødsla

09.09.2013 (Oppdatert: 16.08.2019)

Husdyrgjødsel kan stort benyttes i alle type produksjoner og har mange gode egenskaper.

Les mer ›

Viktig å gjødsle høstbeiter til lam som skal vokse!

18.07.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Lam som skal vokse skal ha gjødsla høstbeite! Nitrogen bygger opp protein i graset som igjen bygger kjøtt på dyret som igjen gir mer penger i lommeboka. Og det er vel det vi er ute etter!?

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.