Lokale

Anbefaler flere å sette bort grashøstingen

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Økonomisk sett er det utvilsomt en riktig utvikling når entreprenører i større grad tar over høstingen selv på bruk over 200 dekar. Påstanden kan leses i tidsskriftet Buskap 5/2006.

Les mer ›

Helse-miljø-sikkerhet (HMS)

09.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Ensilering av gras i siloen er ingen ufarlig prosedyre! Silogasser og fallskader er et alvorlig problem. Pressaftavrenning til det ytre miljø er et annet forhold som også må unngås.

Les mer ›

Sporar i surfôr og mjølk

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Foredrag under seminaret Framtidas surfôrkvalitet på Kvithamardagane 2006.

Les mer ›

Hvordan unngå mugg i rundballer

09.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Mugg er en av hovedfiendene i rundballeproduksjonen, og det kan være greit å ha med seg noen tips for å finne ut hva som kan være årsaken dersom det har oppstått muggproblemer i rundballesurfôret.

Les mer ›

Hygienisk kvalitet

09.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Hygienisk kvalitet er en betegnelse på fôrets "ytre" egenskaper, og kan ha mye å si for smakeligheten av fôret.

Les mer ›

Næringsinnhold i grovfôr

09.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Næringsinnholdet i grovfôret gir et uttrykk for ernæringsmessig kvalitet, og må ikke forveksles med hygienisk kvalitet.

Les mer ›

Virkning av snittelengde på surfôropptaket

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

I norske forsøk er det målt høyere surfôropptak og høyere mjølkeytelse med snittelengde på ca 2 cm sammenlignet med 6-10 cm.

Les mer ›

Virkning av gjæringsprodukter i surfôr på fôropptak og produksjon

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

I løpet av ensileringsprosessen omdannes deler av plantematerialets lettløselige karbohydrater og ekte protein til syrer, nedbrytningsprodukter av protein, og til en rekke mindre kjente gjæringsprodukter, som estere, aldehyder og alkoholer. Gjæringsproduktene regnes som hovedårsak til at surfôr vanligvis spises i mindre mengder enn det opprinnelige plantematerialet.

Les mer ›

Surfôrkvalitet - et flertydig begrep

09.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Et surfôr av god kvalitet skal ha en frisk, lett syrlig lukt, gulgrønn farge og være helt fritt for synlig mugg og jord, og er også gjerne noe fortørket.

Les mer ›

Styring av grovfôropptak til husdyr

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Prisen på kraftfôr har generelt vært høy her i landet.

Les mer ›

Proteinprosenten i melk

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Det er svært mange faktorer som påvirker proteinprosenten i melk, men i praktisk fôring er det bare noen få vi har mulighet til å påvirke og som har noen særlig effekt.

Les mer ›

Smørsyresporer i melk

13.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

I denne artikkelen skriver Magne Mo, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB, om sine anbefalinger til tiltak for å unngå smørsyresporer (anaerobe sporer) i melk.

Les mer ›

Italiensk raigras som kvalitetsfôr til sau

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Stråfattig italiensk raigras sådd i blanding med korn kan gi velgjæra vinterfôr med høg næringsverdi dersom det vert hausta til rett tid under gunstige haustingsforhold.

Les mer ›

Prognosehøsting av gras

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Etter ønske fra produsentene startet Tine sammen med Forsøksringen Romerike, Solør-Odal Forsøksring og Forsøksringen SørØst et prosjekt vi har kalt ”Prognosehøsting av gras”.

Les mer ›

Fullfôr

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Litt om metoden og vogner på markedet.

Les mer ›

Grovfôrtildeling og melkerobot (VMS)*

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Det skjer tildels store omveltninger innen melkeproduksjonen for tiden. Dannelsen av samdrifter har for alvor satt sitt preg på utviklingen mot stadig større produksjonsenheter.

Les mer ›

Opptaksindeksen for surfôr

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Denne baserer seg på at surfôropptaket i vesentlig grad blir bestemt av utviklingstrinnet på graset ved høsting, og det totale innholdet av organiske syrer og ammoniakk i surfôret.

Les mer ›

Arter og sorter til eng og beite

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

I dei seinare åra er det vorte større interesse for beiting med storfe på innmark.

Les mer ›

Sluttrapport fra undersøkelser av utmarksbeiter i Aust-Agder

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Utmarka har vært viktig for jordbruk og bosetting i århundrer. Utmarksressursene blir i stor grad også utnytta i dag.

Les mer ›

Plansilo - aktuell silo for effektiv drift

13.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Plansilo er vanlig i mange land. I de seinere år er det stadig flere som bygger plansiloer også i Norge. Hvordan kan en få surfôrkvalitet i plansilo ?

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.