Lokale fagartikler

Ugraskamp i enga

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Fagartikkel fra medlemsblad nr. 2 2010

Les mer ›

Tips ved ensilering av gras

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Fagartikkel fra medlemsblad nr. 2 2010

Les mer ›

Informasjonsopplegg Sporefri Melk

27.04.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

TINE Rådgiving og Norsk Landbruksrådgiving utarbeidde i 2006 et informasjonsopplegg rundt problematikken sporer i melk, med manus og plansjeserier. Innholdet er (dessverre) fortsatt aktuelt.

Les mer ›

Sporer i melk...

20.01.2016 (Oppdatert: 20.02.2018)

Sporer i melk er uungåelig. Målet er å holde antallet nede slik at det ikke gir problemer i osteproduksjon. I skrivet nedenfor tar vi for oss hvordan kjeden fra jord til bord kan brytes.

Les mer ›

Ensileringsmidler til økologisk drift

03.03.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Driftsmiddelordningen i Debio skal revideres, og lista over tillatte ensileringsmidler vil derfor ikke bli oppdatert med det første.

Les mer ›

Kor lenge overlever høymolefrø?

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Høymolefrø misser gradvis spireevna i blautgjødsel og i surfôr. Frø og røter i jord er hovudproblemet. Den viktigaste kampen mot høymola blir derfor ute på enga.

Les mer ›

Ensileringsmidler for økolgisk drift

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Liste for 2010 sesongen over ensileringsmidler for økologisk drift er ikke klar.

Les mer ›

Dyrkningsveiledning eng

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Dyrkningsveiledning eng, Forsøksringene Sør-Østlandet 2005 (fra gml. nettside)

Les mer ›

Rundballer, hest og botulisme

14.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Mange stiller spørsmål ved hvorvidt rundballesurfôr egner seg for bruk til hest. Det ser ut for særlig å være frykten for botulisme som ligger til grunn for denne tvilen.

Les mer ›

Kvalitetsklasser for høy

17.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Høy deles inn i kvalitetsklasser etter følgende skala:

Les mer ›

Sjekkliste for høykjøpere

17.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Skal du kjøpe høy bør du forsikre deg om at høyet innehar den kvaliteten du er ute etter.

Les mer ›

Konservering av høy - tørkeprosessen

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Graset inneholder vanligvis 70- 80 % vann. For at det skal være mulig å lagre det som høy, må det tørkes ned til bare ca. 14- 18 % vann.

Les mer ›

Tørking og lagring av høy

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Litt innføring i høytørking.

Les mer ›

Høyberegninga må og kan forenkles

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Høydyrking er kjent for å være en arbeidskrevende metode. Allerede i 1952 var en opptatt av å effektivisere metoden - les artikkelen skrevet av Iver Lo.

Les mer ›

Høy er så mangt

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Hvilken frøblanding er den mest aktuelle ved høydyrking? Hvilken type høy er de ulike forbrukerne ute etter? Det som er sikkert er at smaken blant forbrukerne er delt.

Les mer ›

Utprøving av ensileringsmidler i rundballer

13.01.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Landbruk Nord har gjennomført forsøk med 4 ensileringsmidler til hundegras i rundball.

Les mer ›

Finn tørrstoffprosenten ved innlegging

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Riktig vurdering av tørrstoffprosent i fôret er viktig både for valg av ensileringsmiddel og riktig dosering. Med brei slåmaskin og stor avling er ikke dette en lett oppgave for ”øyemålet”.

Les mer ›

Syrevirkning av ulike ensileringsmidler

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ensileringsmidlene har ulikt innhold av virksomme syrer. Her en tabell til hjelp ved vurdering av dose.

Les mer ›

Ny interesse for dyppeluting av halm ?

11.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

En kan vel ikke snakke om noen stor interesse for dyppeluting av halm, men det var flere spørsmål om dette høsten 2008 enn det har vært de seinere åra.

Les mer ›

Rett pris på rundballer

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Hvert år får vi spørsmål om hva en kan betale for en rundballe.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.