Lokale fagartikler

Ugraskampen i gjenleggsåret

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Når man legger ned et stort arbeid i å få til et godt grovfôr og når man vet at en god del av kostnadene i både melk- og kjøttproduksjon kan reduseres ved fôring av et godt grovfôr, kan det være greit å ha en strategi for ugraskampen i engdyrkinga. Her er det noen tips til ugraskampen.

Les mer ›

Løvetann og hundekjeks bekjempes best om våren

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

I vurderingen om hva som er det optimale tidspunkt for sprøyting av ugras står man foran mange avveininger. Skal man ta vare på kløveren? Hvor mye avlingsreduksjon kan man tåle?

Les mer ›

Prosjekt - Kontroll av hundekjeks

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Under ledelse av Bioforsk Nord Holt pågår et prosjektarbeid på kontroll av hundekjeks. Det begynner å gi frukter i form av ny kunnskap om hundekjeksens biologi og anbefalte bekjempelsestiltak.

Les mer ›

Roundup farlegare enn vi trur?

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Dr. Don Huber ved Purdue universitetet i Indiana, har forska og undervist jordbruksfag som mikrobiologi og plantepatologi i 35 år.

Les mer ›

Haustalveld skuldast ikkje rome

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Alveldsymptom om hausten skuldast forgifting av perikum, lupin eller overgang frå umarksbeite til næringsrikt håbeite. Sjukdommen er mindre alvorleg enn ekte alveld.

Les mer ›

Burot

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Burot er fleirårig stadbunde ugras som har spreidd seg dei seinare åra. Det er ein planteart som ein bør setja inn tiltak mot.

Les mer ›

Presentasjon Planteverndagen: Ugrassprøyting i korn

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Her finner du plansjer som ble brukt under foredraget: "Ugrassprøyting i korn" på Planteverndagen 24. mai.

Les mer ›

Ugras i eng og gjenlegg

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Kjemisk bekjemping i eng og gjenlegg

Les mer ›

Kvekebehandling

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Råd om hvor langt kveka bør ha kommet før man sprøyter den.

Les mer ›

Hefte med beitetips

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Fylkesmannen i Rogaland og fagbladet Bondevennen har utarbeidd heftet ”Beite og kulturlandskap - for folk og fe”.

Les mer ›

Parkslirekne – ’bambus’ i hagen

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Einskilde plassar veks den høge bambusliknande planten parkslirekne i små koloniar. Ein bør hindre vidare spreiing av planten. Sprøyting med Starane 180 eller Roundup er dei beste tiltaka.

Les mer ›

Seminar om flerårige ugras

04.03.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bioforsk Plantehelse arrangerte seminar om tiltak mot flerårige ugras i økologisk og integrert produksjon i Sarpsborg 8.2.2011. Her finner du alle presentasjoner fra seminaret.

Les mer ›

Strategi ved bekjempelse av eng-ugras (1998)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Kari Greiner i Vesterålen Forsøksring sier i denne notisen at et vellykket gjenlegg og tidlig ugraskontroll vil redusere behovet for sprøyting i engåra.

Les mer ›

Fagmøte - ugras i eng

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Fagmøte om ugras i eng med hovedvekt på høymole og hundekjeks, av Lars Olav Brandsæter fra Bioforsk Plantehelse / UMB.

Les mer ›

Sibirbjønnkjeks på frammarsj ?

27.10.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Har du sett, eller fått tilbakemelding på, at skjermplanta sibirbjønnkjeks er på frammarsj i eng, beiter og veikanter der du er rådgiver ?

Les mer ›

Storinnsats mot siv

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Lyssiv og knappsiv i beite har vorte eit stort problem. Mange rekk ikkje å få gjort noko med det. Norleiv Erdal i Førde har verkeleg teke eit krafttak i sommar.

Les mer ›

Bekjemping av busker og kratt ? Bruk den gamle Starane-formuleringa !

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Den nye formuleringa Starane XL som kom i handelen i 2010 er ikkje brukande til bekjemping av lauvkratt.

Les mer ›

Slik unngår vi høymole i gjenlegget (2008)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Fornying av enga gir oss gode muligheter både til mekanisk og kjemisk bekjempelse av høymola. Å få ei 1.års eng uten høymole er ikke noe hokus pokus. Nøkkelen til suksess ligger i gjenleggsåret.

Les mer ›

Plantevernmidler som egner seg til å bekjempe ugras i eng om høsten

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Kjekt å vite ved høstsprøyting av eng

Les mer ›

Brakking av eng etter 1. slåtten

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Når skal man sette inn tiltak for å lykkes best mulig med bruk av kjemiske plantevernmidler i ugraskampen etter 1. slåtten?

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.