Lokale fagartikler

Roundup farlegare enn vi trur?

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Dr. Don Huber ved Purdue universitetet i Indiana, har forska og undervist jordbruksfag som mikrobiologi og plantepatologi i 35 år.

Les mer ›

Haustalveld skuldast ikkje rome

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Alveldsymptom om hausten skuldast forgifting av perikum, lupin eller overgang frå umarksbeite til næringsrikt håbeite. Sjukdommen er mindre alvorleg enn ekte alveld.

Les mer ›

Burot

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Burot er fleirårig stadbunde ugras som har spreidd seg dei seinare åra. Det er ein planteart som ein bør setja inn tiltak mot.

Les mer ›

Presentasjon Planteverndagen: Ugrassprøyting i korn

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Her finner du plansjer som ble brukt under foredraget: "Ugrassprøyting i korn" på Planteverndagen 24. mai.

Les mer ›

Ugras i eng og gjenlegg

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Kjemisk bekjemping i eng og gjenlegg

Les mer ›

Kvekebehandling

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Råd om hvor langt kveka bør ha kommet før man sprøyter den.

Les mer ›

Hefte med beitetips

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Fylkesmannen i Rogaland og fagbladet Bondevennen har utarbeidd heftet ”Beite og kulturlandskap - for folk og fe”.

Les mer ›

Parkslirekne – ’bambus’ i hagen

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Einskilde plassar veks den høge bambusliknande planten parkslirekne i små koloniar. Ein bør hindre vidare spreiing av planten. Sprøyting med Starane 180 eller Roundup er dei beste tiltaka.

Les mer ›

Seminar om flerårige ugras

04.03.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bioforsk Plantehelse arrangerte seminar om tiltak mot flerårige ugras i økologisk og integrert produksjon i Sarpsborg 8.2.2011. Her finner du alle presentasjoner fra seminaret.

Les mer ›

Strategi ved bekjempelse av eng-ugras (1998)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Kari Greiner i Vesterålen Forsøksring sier i denne notisen at et vellykket gjenlegg og tidlig ugraskontroll vil redusere behovet for sprøyting i engåra.

Les mer ›

Fagmøte - ugras i eng

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Fagmøte om ugras i eng med hovedvekt på høymole og hundekjeks, av Lars Olav Brandsæter fra Bioforsk Plantehelse / UMB.

Les mer ›

Sibirbjønnkjeks på frammarsj ?

27.10.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Har du sett, eller fått tilbakemelding på, at skjermplanta sibirbjønnkjeks er på frammarsj i eng, beiter og veikanter der du er rådgiver ?

Les mer ›

Storinnsats mot siv

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Lyssiv og knappsiv i beite har vorte eit stort problem. Mange rekk ikkje å få gjort noko med det. Norleiv Erdal i Førde har verkeleg teke eit krafttak i sommar.

Les mer ›

Bekjemping av busker og kratt ? Bruk den gamle Starane-formuleringa !

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Den nye formuleringa Starane XL som kom i handelen i 2010 er ikkje brukande til bekjemping av lauvkratt.

Les mer ›

Slik unngår vi høymole i gjenlegget (2008)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Fornying av enga gir oss gode muligheter både til mekanisk og kjemisk bekjempelse av høymola. Å få ei 1.års eng uten høymole er ikke noe hokus pokus. Nøkkelen til suksess ligger i gjenleggsåret.

Les mer ›

Plantevernmidler som egner seg til å bekjempe ugras i eng om høsten

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Kjekt å vite ved høstsprøyting av eng

Les mer ›

Brakking av eng etter 1. slåtten

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Når skal man sette inn tiltak for å lykkes best mulig med bruk av kjemiske plantevernmidler i ugraskampen etter 1. slåtten?

Les mer ›

Sprøyting av attlegg

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Driver du konvensjonelt og har tatt deg jobben med å lage et attlegg, vil vi anbefale deg å sprøyte attlegget. I attlegg er ugrasplantene små, og lette å ta med lave doser.

Les mer ›

Plantevern i grasgjenlegg

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

De som har sådd grasgjenlegg i vår står nå ovenfor utfordringa om de skal sprøyte gjenlegget mot ugras eller ikke.

Les mer ›

Ally 50 ST

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Ally har god verknad på høymole og er billegare enn andre middel.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.