Lokale fagartikler

Bekjemping av høymole og andre tofrøblada ugras i grasmark

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Forsøksfelt anlagt våren 2012 som eit ledd i utprøving av to nye middel, GF 2257 og Tomahawk 200.

Les mer ›

Pass opp for vassarven i år!

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Vi har hatt ein mild og snøfattig vinter over heile Vestlandet. Det har ikkje vore strenge kuldeperiodar som me har hatt dei førre åra og vi kan vente god overvintring av enga.

Les mer ›

Pløy riktig!

20.03.2014 (Oppdatert: 16.08.2019)

Pløying er kostbart, og krever energi via diesel. Er plogen stilt rett, brukes mindre energi, og slitasje på traktor og plog blir mindre.

Les mer ›

Skadedyrforsøk: Bekjempning av snegler i grønnsaksproduksjonen

30.12.2013 (Oppdatert: 16.08.2019)

Etter innvilgelse av midler fra FMLA Buskerud og FMLA Vestfold har NLR Viken i 2013 jobbet med snegleproblematikken i form av et snegleprosjekt. Prosjektet avsluttes etter endt sesong i 2014.

Les mer ›

Ugraskamp uten kjemi

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Vi trenger ikke alltid ty til kjemien for å fjerne ugraset i enga. Grunnlaget for ei ugrasfri eng gjøres før engåra, og denne artikkelen har satt fokus på noen punkter du kan utrette uten kjemi.

Les mer ›

Off-label godkjenning av Ally 50 ST er forlenget

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Perioden for off- label godkjenninga til plantevernmiddelet Ally 50 ST for bruk i grasmark gikk ut 30. juni 2013.

Les mer ›

Tempelfly – nytt skadedyr observert i nord

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Tempelflyet (Dasypolia templi) er selvsagt ikke nytt, men det er første gang vi har observert at den gjør skade i grønnsakshagen.

Les mer ›

Knereverumpe - et fryktet ugras

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

På tung kald jord er det ikke bare tunrapp som kan ta overhånd. Et nesten enda verre ugras er knereverumpe.

Les mer ›

Klargjering av enga for vinteren

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Det nærmar seg slutten på sesongen både for brakking og sprøyting mot rotugras i eng. Framleis er det råd å gjere tiltak framfor neste grovfôrsesong.

Les mer ›

Høymole - et stadig økende problem

29.07.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Høymole blir en ikke kvitt i ei handvending, og er ei økende utfordring i grovfôrproduksjonen - ikke bare i området vårt.

Les mer ›

Ugraskamp etter førsteslått og på beite

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Har du utfordringer med ugras i eng eller beite, kan tiden nå etter førsteslått være aktuell for å ta opp kampen mot dette.

Les mer ›

Ugras i gjenlegg

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Gjenlegga har jevnt over fått nok fuktighet, og med de temperaturene vi har nå vil det komme fort. Men det gjelder også ugraset! Gå en runde og sjekk om det er nødvendig med tiltak.

Les mer ›

Høymole og rotugras

25.01.2016 (Oppdatert: 20.02.2018)

Høymole og rotugras er utfordrene å håndtere i all slags produksjoner. Lars Olav Brandsæter har laget to presenetasjoner over biologien til de ulike rotugrasene, i tilegg til mekaniske tiltak.

Les mer ›

Punktsprøyting av ugras i beite

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Sprøyting av hele beitet er ofte ikke nødvendig. Punktsprøyting kan være mer enn nok for å få bukt med ugrasproblemet. Noen har gått til investering av ei ryggsprøyte.

Les mer ›

Ugras i gjenlegget?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

I tidlig sådde gjenlegg uten eller med bygg/havre som dekkvekst kommer ugraset nå etter hvert. Følg med, ha sprøyteutstyret i orden og sprøyt etter behov.

Les mer ›

STOPP SOLEIENE 2013

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Engsoleie og krypsoleie overtar i beitene! De får stå urørt av beitedyra, og sprer seg utover. Bekjemp dem nå og øk verdien av beitemarka!

Les mer ›

Mer eller mindre mineralgjødsel denne våren?

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Dette er et spørsmål som er veldig aktuelt nå for tida. Det heter seg jo at en skal gjødsle med Nitrogen etter forventa avling.

Les mer ›

Appetittlig fôr en forutsetning for appetittfôring

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

God gjæringskvalitet betyr moderat mjølkesyregjæring, ingen smørsyregjæring og et ammoniakk innhold på under 80 g pr kg Nitrogen. Tørrstoffprosenten i surfôr bør være 25 – 35.

Les mer ›

Hvordan lykkes med gjenlegget ditt?

07.05.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

God og nok, men ikke for mye jordarbeiding, grunn såing og god ugrasbekjemping i gjenleggsåret er nok de tre kritiske suksessfaktorene for et vellykket gjenlegg.

Les mer ›

Funksjonstest

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Det er ikkje berre køyrkaren som skal vera godkjent ved bruk av plantevernmiddel. Åkersprøyta skal og ha si godkjenning kvart femte år.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.