Lokale

Tørking og lagring av høy

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Litt innføring i høytørking.

Les mer ›

Høyberegninga må og kan forenkles

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Høydyrking er kjent for å være en arbeidskrevende metode. Allerede i 1952 var en opptatt av å effektivisere metoden - les artikkelen skrevet av Iver Lo.

Les mer ›

Høy er så mangt

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Hvilken frøblanding er den mest aktuelle ved høydyrking? Hvilken type høy er de ulike forbrukerne ute etter? Det som er sikkert er at smaken blant forbrukerne er delt.

Les mer ›

Storfekjøtproduksjon - fôring av oksar

11.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Grovfôr er viktig for veksande storfe. Grovfôr og beite har ein sentral plass i rasjonen til storfe i vekst. Normalt utgjer grovfôr 40-60 % av energien i rasjonen til oksar.

Les mer ›

Dyrkingspotensiale for raisvingel i Norge

11.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Raisvingel er kryssing mellom artar av raigras og svingel. Nye forsøk viser at fleire kandidatsortar frå norsk sortsutvikling kan vera både varige, gi høg avling og ha god fôrkvalitet.

Les mer ›

Kvalitet av biff fra beite

11.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Nortura gjennomførte sammen med Bioforsk et prosjekt med hensikten å undersøke om diekalvproduksjon på utmark kan gi et kjøtt med andre ("nisje") egenskaper enn kjøtt produsert på innmarksbeite.

Les mer ›

Hvordan vil endret klima påvirke overvintring og grasvekst i Norge ?

11.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Klimaet er i rask endring.

Les mer ›

Vatning til eng - er det lønsamt ?

11.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

I fôrproduksjonen er det økonomien i husdyrproduksjonen som vert avgjerande for om tiltak i planteproduksjonen kan svara seg.

Les mer ›

Fôring av hobbyhesten

11.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Hobbyhester kan ete større mengder av grovfôr enn det de vanligvis får tildelt. Resultatet av å fôre med energirikt grovfôr er at hestene står flere timer til dagen uten å ha noe å ete.

Les mer ›

Ny interesse for dyppeluting av halm ?

11.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

En kan vel ikke snakke om noen stor interesse for dyppeluting av halm, men det var flere spørsmål om dette høsten 2008 enn det har vært de seinere åra.

Les mer ›

Grasdyrking - bra for klimagassregnskapet

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Å sammenligne klimagassutslipp fra produksjon av et kilo kjøtt med for eksempel bilkjøring, er som å sammenligne to økonomiske regnskap der en bare ser på utgiftene og glemmer inntektene.

Les mer ›

Ensileringsmidler - og tomkanner

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

ADDCON Nordic AS leverer gjennom forhandlere både GrasAAT – og KOFASIL ensileringsmidler. Det meste omsettes og brukes i 25 liters kanner.

Les mer ›

Rett grovfôr til rett tid

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Det er ikkje ein fasit på kva som er rett grovfôrkvalitet. Det kjem an på arealtilgong, avlingsmengder, veksttid og kva som er alternativ bruk av jorda.

Les mer ›

Nyheter om ensileringsmidler

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Metodene for høsting og konservering av gras endrer seg stadig. Totrinns høsting øker i omfang, men rask og effektiv fortørking er ikke alltid like enkelt under våre værforhold.

Les mer ›

Fôrmais i Stjørdal 2007 - tilfredsstillande avling med plastdekke

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Det kjem stadig nye sortar av fôrmais, og det er ei viss interesse for nye vekstar i ei tid med klimaendringar. Vi sådde difor tre sortar av fôrmais i Stjørdal den 21. mai i 2007.

Les mer ›

Klimagasser og kjøttproduksjon på storfe

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Det skrives og sies mye om klimagasser for tida, og drøvtyggernes utslipp av metan har fått stor fokus.

Les mer ›

Den fryktede Iberiasneglen kan også invadere eng og beite

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Den mye omtalte Iberiasneglen (Iberiabrunsnegl, mordersnegl eller Arion lusitanicus) er kjent i hager i store deler av landet.

Les mer ›

Fôring av sau

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Her finn du opplysningar fôrbehov og sannynleg grovfôropptak for sau gjennom vinteren. Du finn også tips og råd om praktisk fôring og holdvurdering av sau som er fasiten på om du fôrar rett.

Les mer ›

Veteranen Grindstad i duell med nykommaren Ragnar

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Grindstad har vore den dominerande timoteisorten i Sør-Norge og delar av Sverige i mannsaldrar.

Les mer ›

Strandrøyr som energivekst i Norge ?

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

I våre naboland Finland og Sverige er det stor interesse for å dyrke strandrøyr på jordbruksjord til råstoff for pellets og brikettar. Er det også aktuelt hjå oss?

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.