Lokale fagartikler

Varmgang i surfôr

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Når luft kommer til i surfôret starter prosesser. Hovedårsaken er gjærsopp, og vi kan få varmgang. Tett silo, ikke porøs masse, nok press, ekstra syre med propionsyre/benzosyre vil motvirke varmgang.

Les mer ›

Ensilering av rundballer

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Bruk anbefalt dosering og fordel ensileringsmiddelet jevnt i grasmassen.

Les mer ›

Ensileringsmidler

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Det er flere faktorer som påvirker om du får et godt grovfôr i vinter, og tilsetting av ensileringsmiddel kan være svært viktig for resultatet.

Les mer ›

Rapport fra forsøk med breiplast til rundball

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Forsøk med breiplast i regi av Orkel og NLR Sør-Trøndelag

Les mer ›

Stengelbehandling er unødvendig ved breispreding

27.09.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Forsøk utført på Sunnmøre dokumenterer at stengelbehandling ikke har gitt raskere heving av tørrstoffprosenten i breispredd gras sammenligna med breispredd gras uten stengelbehandling.

Les mer ›

FarmTest Rundballepresser

01.09.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Testen ble utført i samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving og Bedre Gårdsdrift sammeren 2011. Rapport foreligger nå i PDF utgave som særtykk av reportasje i Bedre Gårdsdrift nr 6 2011

Les mer ›

NITRØSE GASSAR I SILOAR - EI VIKTIG PÅMINNING

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Ein av våre aktive medlemar gav oss ei viktig påminning denne veka.

Les mer ›

Bedre høsteteknikk av rundballer

19.05.2011 (Oppdatert: 25.11.2020)

Forsøk i Vest-Agder i 2010 viste at økt stubbehøyde fra 5 til 10 cm ga raskere fortørking, bedre fôrkvalitet og lågere kostnad per FEm.

Les mer ›

Grasmarker i endring. Glimt frå EGF-konferansen i Kiel i september 2010. Om biogass, karbondioksyd og surfor.

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Biogass frå husdyrgjødsel, klimaspørsmål og surfôrkvalitet var viktige emne under den Europeiske graskonfersansen i Kiel i september.

Les mer ›

Ensilering med natriumformiat fortsatt akseptert i økologisk produksjon

18.03.2011 (Oppdatert: 03.02.2017)

Mattilsynet har beslutta å fortsatt akseptere bruk av ensileringsmidler som inneholder natriumformiat, og som tidligere stod på Debios positivliste.

Les mer ›

FarmTest lessevogner og sjølgående snitter

22.12.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

I Danmark er det sommeren 2010 gjennomført en Farm Test der snittevogner (= lessevogner med rotorinnmating) sammenlignes med sjølgående snitter.

Les mer ›

Skadd eng etter høstens regntid? (2006)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Skadd eng etter høstens regntid - hva gjør vi nå? Nå sliter vi med etterdønningene etter fjorårets regnhøst skriver Marit Dyrhaug og Tone Andersen i tidligere Midt-Helgeland forsøksring.

Les mer ›

Fremfôring av sau

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Allerede nå kan du avgjøre neste års resultat. Hvordan fôrer du søyene fram mot paring?

Les mer ›

Ensileringsmidler til økologisk bruk som i 2009

20.10.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Mattilsynet vil be Debio om å fortsette med den forvaltningspraksis de hadde i 2009 og tidligere også for 2010.

Les mer ›

Kostnadar i rundballeproduksjon

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Eit ønskjemål for framtida må vere at omsetnad av grovfôr blir gjort ut i frå den reelle verdien på fôret og at dei som kjenner til at fôr må kjøpes kvart år gjer langsiktige avtaler med seljar.

Les mer ›

Hvilken effekt har ensileringsmidler ?

12.07.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Ved UMB på Ås gjennomførte de i 2009 en studie av ulike ensileringsmidler til rundballer.

Les mer ›

Fuglehakk på rundballer

12.07.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

I en studie av ensileringsmidler til rundballer på UMB i 2009 ble det funnet fuglehakk på nesten 40 % av rundballene.

Les mer ›

Problemer med å få inn slåtten?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Slapp av, du er ikke den eneste...

Les mer ›

Innskjerping av ensileringsmidler til økologisk bruk

24.06.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Debio har varslet at de framover vil følge forskriftene bokstavelig, og det vil ikke lenger være mulig å bruke ensileringsmidler med natriumformiat når værforholdene tilsier det.

Les mer ›

Ensileringsmidler 2010

26.04.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Tidsskriftet Bedre Gardsdrift brakte i nr. 2-10 en oversikt over tilgjengelige ensileringsmidler, og vi har brukt denne som utgangspunkt for å revidere vår egen oversikt.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.