Lokale fagartikler

Kva lærte me på fagdag om dyrehelse og beitebruk?

08.06.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Korleis ser eit bra beite ut? Korleis kan ein skilje det gode beitegraset frå det simple? Korleis legg ein til rette for at høgverdig beitegras skal trivast? Treng eg gi mineraltilskudd?

Les mer ›

Bruk av grønfôrvekstar som høstbeite til lam

06.06.2018

Har du ikkje store nok mengder med høstbeite for å få lamma slaktmodne i tide om høsten? Fordi: Kvaliteten på håbeite tapar seg, det kan bli knapt med næring for lamma å vekse på berre hå.

Les mer ›

På tide å tenkje haustbeite

08.01.2019 (Oppdatert: 08.01.2019)

Sjølv om sommaren nettopp har starta er det lurt å vere i forkant med planlegginga til kva hausten skal kunne tilby av snadder.

Les mer ›

Tips til beitesesongen

03.05.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Det nærmer seg beiteslipp og mange gleder seg til tomme fjos og synet av beitende dyr. Her kommer noen tips til beitesesongen

Les mer ›

Ugraskamp i eng og beite

10.12.2018 (Oppdatert: 10.12.2018)

Sprøyting vår/forsommer gir sikrest resultat, men også den største avlingsreduksjonen.

Les mer ›

Helikopterkalking på brattlendte beite

03.04.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Vegbyggjing på mange innmarksbeite dei seinare åra har gjort det lettare å få spreidd kalk med maskinelt utstyr.

Les mer ›

Vårgjødsling på kulturbeite

12.03.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Gode vårbeite er gull verdt. Sau og lam får ein god start på beitesesongen, og det er avgjerande for at lamma skal vere fine når hausten kjem.

Les mer ›

Kulturbeiter - avlingsvariasjon

06.01.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Kulturbeitene varierer mye i avling og tilstand. Vi ser dette både på jordprøver, og når vi er ute på befaringer.

Les mer ›

Vårbeite til sau

29.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

"Markje grønas, snojen bråna, fjell bli bart og lauvet sprett. Murinykjen står 'ti dalom, kue e fe eta mett. Alt som leva byrkje kreke, bjønnen kjem tå hie fram.

Les mer ›

Erfaring med rugbeite på ytre Nordmøre

23.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Lyst til å få til et godt beiteopplegg for kyrne? Hans Olav fatta interesse for rugbeite etter å ha hørt om det på medlemsmøte og lest om det i fagskriv.

Les mer ›

Erfaringer med rugbeite i Romsdalen

23.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

I 2017 var det fleire av medlemmane våre i Romsdalsregionen som prøvde ut høstrug som beitealternativ. Her er deiras erfaringar.

Les mer ›

Erfaringer med rugbeite på indre Nordmøre

23.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Jur og Kustell DA ligg i Bæverdalen i Surnadal kommune testa ut rugbeite i 2017. Her er ei oppsummering av deiras erfaringar.

Les mer ›

Rugbeite i Møre og Romsdal

23.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Under medlemsmøterunden vår i februar vart rugbeite presentert som eit nytt alternativ av yterikt beite til husdyr med høg mjølk- eller kjøttproduksjon.

Les mer ›

Hvordan løse mosjonskravet for storfe?

23.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Sommaren 2017 er over og so er også årets beitesesong.

Les mer ›

Gode driftsvegar på beite; avgjerande for god beitedrift

18.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Ei av utfordringane knytt til beitedrift med mjølkande kyr er at dyra skal ut på beiteareala helst to eller fleire gonger i døgnet.

Les mer ›

Høstbeite til lam

17.01.2018 (Oppdatert: 24.01.2018)

Grønnfôr gir godt beite på ettersommeren og høsten når graset stagnerer i tilvekst og kvalitet. Beiteforsøk har vist at lam får god tilvekst når de har tilgang til å beite på fôrraps.

Les mer ›

Sommarmjølk og støling

29.09.2017 (Oppdatert: 11.12.2018)

Det er ønskjeleg med større produksjon av sommarmjølk i Hordaland, men det er ikkje alle bønder som ønskjer å produsera sommarmjølk som har høvelege beite i nærleiken av fjøset.

Les mer ›

Høstbeite

17.09.2017

Utfordringen med å opprettholde god tilvekst på lam utover høsten har vist seg i all hovedsak å være knyttet til kvaliteten på beitene.

Les mer ›

Leige av haustbeite til lam

12.09.2017 (Oppdatert: 12.08.2019)

Leige av eng som haustbeite til lam kan vere ein vinn-vinn situasjon.

Les mer ›

Artsrik beitemark (naturbeitemark, hagemark, strandeng)

07.08.2017 (Oppdatert: 11.12.2018)

Artsrik beitemark er areal som har vore beita kontinuerleg over lang tid, i fleire generasjonar. Området har vore lite eller ikkje gjødsla sprøyta eller jordarbeidd.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.