Lokale fagartikler

Bruk av grønfôrvekstar som høstbeite til lam

06.06.2018

Har du ikkje store nok mengder med høstbeite for å få lamma slaktmodne i tide om høsten? Fordi: Kvaliteten på håbeite tapar seg, det kan bli knapt med næring for lamma å vekse på berre hå.

Les mer ›

På tide å tenkje haustbeite

08.01.2019 (Oppdatert: 08.01.2019)

Sjølv om sommaren nettopp har starta er det lurt å vere i forkant med planlegginga til kva hausten skal kunne tilby av snadder.

Les mer ›

Tips til beitesesongen

03.05.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Det nærmer seg beiteslipp og mange gleder seg til tomme fjos og synet av beitende dyr. Her kommer noen tips til beitesesongen

Les mer ›

Ugraskamp i eng og beite

10.12.2018 (Oppdatert: 10.12.2018)

Sprøyting vår/forsommer gir sikrest resultat, men også den største avlingsreduksjonen.

Les mer ›

Helikopterkalking på brattlendte beite

03.04.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Vegbyggjing på mange innmarksbeite dei seinare åra har gjort det lettare å få spreidd kalk med maskinelt utstyr.

Les mer ›

Vårgjødsling på kulturbeite

12.03.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Gode vårbeite er gull verdt. Sau og lam får ein god start på beitesesongen, og det er avgjerande for at lamma skal vere fine når hausten kjem.

Les mer ›

Kulturbeiter - avlingsvariasjon

06.01.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Kulturbeitene varierer mye i avling og tilstand. Vi ser dette både på jordprøver, og når vi er ute på befaringer.

Les mer ›

Vårbeite til sau

29.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

"Markje grønas, snojen bråna, fjell bli bart og lauvet sprett. Murinykjen står 'ti dalom, kue e fe eta mett. Alt som leva byrkje kreke, bjønnen kjem tå hie fram.

Les mer ›

Erfaring med rugbeite på ytre Nordmøre

23.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Lyst til å få til et godt beiteopplegg for kyrne? Hans Olav fatta interesse for rugbeite etter å ha hørt om det på medlemsmøte og lest om det i fagskriv.

Les mer ›

Erfaringer med rugbeite i Romsdalen

23.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

I 2017 var det fleire av medlemmane våre i Romsdalsregionen som prøvde ut høstrug som beitealternativ. Her er deiras erfaringar.

Les mer ›

Erfaringer med rugbeite på indre Nordmøre

23.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Jur og Kustell DA ligg i Bæverdalen i Surnadal kommune testa ut rugbeite i 2017. Her er ei oppsummering av deiras erfaringar.

Les mer ›

Rugbeite i Møre og Romsdal

23.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Under medlemsmøterunden vår i februar vart rugbeite presentert som eit nytt alternativ av yterikt beite til husdyr med høg mjølk- eller kjøttproduksjon.

Les mer ›

Hvordan løse mosjonskravet for storfe?

23.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Sommaren 2017 er over og so er også årets beitesesong.

Les mer ›

Gode driftsvegar på beite; avgjerande for god beitedrift

18.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Ei av utfordringane knytt til beitedrift med mjølkande kyr er at dyra skal ut på beiteareala helst to eller fleire gonger i døgnet.

Les mer ›

Høstbeite til lam

17.01.2018 (Oppdatert: 24.01.2018)

Grønnfôr gir godt beite på ettersommeren og høsten når graset stagnerer i tilvekst og kvalitet. Beiteforsøk har vist at lam får god tilvekst når de har tilgang til å beite på fôrraps.

Les mer ›

Sommarmjølk og støling

29.09.2017 (Oppdatert: 11.12.2018)

Det er ønskjeleg med større produksjon av sommarmjølk i Hordaland, men det er ikkje alle bønder som ønskjer å produsera sommarmjølk som har høvelege beite i nærleiken av fjøset.

Les mer ›

Høstbeite

17.09.2017

Utfordringen med å opprettholde god tilvekst på lam utover høsten har vist seg i all hovedsak å være knyttet til kvaliteten på beitene.

Les mer ›

Leige av haustbeite til lam

12.09.2017 (Oppdatert: 12.08.2019)

Leige av eng som haustbeite til lam kan vere ein vinn-vinn situasjon.

Les mer ›

Artsrik beitemark (naturbeitemark, hagemark, strandeng)

07.08.2017 (Oppdatert: 11.12.2018)

Artsrik beitemark er areal som har vore beita kontinuerleg over lang tid, i fleire generasjonar. Området har vore lite eller ikkje gjødsla sprøyta eller jordarbeidd.

Les mer ›

Pussing av beite

26.07.2017 (Oppdatert: 24.01.2018)

Det kan lønne seg å slå graset på beitene gjennom sommeren også.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.