Lokale fagartikler

Ugraskamp uten kjemi

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Vi trenger ikke alltid ty til kjemien for å fjerne ugraset i enga. Grunnlaget for ei ugrasfri eng gjøres før engåra, og denne artikkelen har satt fokus på noen punkter du kan utrette uten kjemi.

Les mer ›

Off-label godkjenning av Ally 50 ST er forlenget

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Perioden for off- label godkjenninga til plantevernmiddelet Ally 50 ST for bruk i grasmark gikk ut 30. juni 2013.

Les mer ›

Knereverumpe - et fryktet ugras

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

På tung kald jord er det ikke bare tunrapp som kan ta overhånd. Et nesten enda verre ugras er knereverumpe.

Les mer ›

Klargjering av enga for vinteren

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Det nærmar seg slutten på sesongen både for brakking og sprøyting mot rotugras i eng. Framleis er det råd å gjere tiltak framfor neste grovfôrsesong.

Les mer ›

Høymole - et stadig økende problem

29.07.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Høymole blir en ikke kvitt i ei handvending, og er ei økende utfordring i grovfôrproduksjonen - ikke bare i området vårt.

Les mer ›

Ugraskamp etter førsteslått og på beite

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Har du utfordringer med ugras i eng eller beite, kan tiden nå etter førsteslått være aktuell for å ta opp kampen mot dette.

Les mer ›

Ugras i gjenlegg

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Gjenlegga har jevnt over fått nok fuktighet, og med de temperaturene vi har nå vil det komme fort. Men det gjelder også ugraset! Gå en runde og sjekk om det er nødvendig med tiltak.

Les mer ›

Høymole og rotugras

25.01.2016 (Oppdatert: 20.02.2018)

Høymole og rotugras er utfordrene å håndtere i all slags produksjoner. Lars Olav Brandsæter har laget to presenetasjoner over biologien til de ulike rotugrasene, i tilegg til mekaniske tiltak.

Les mer ›

Punktsprøyting av ugras i beite

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Sprøyting av hele beitet er ofte ikke nødvendig. Punktsprøyting kan være mer enn nok for å få bukt med ugrasproblemet. Noen har gått til investering av ei ryggsprøyte.

Les mer ›

Ugras i gjenlegget?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

I tidlig sådde gjenlegg uten eller med bygg/havre som dekkvekst kommer ugraset nå etter hvert. Følg med, ha sprøyteutstyret i orden og sprøyt etter behov.

Les mer ›

STOPP SOLEIENE 2013

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Engsoleie og krypsoleie overtar i beitene! De får stå urørt av beitedyra, og sprer seg utover. Bekjemp dem nå og øk verdien av beitemarka!

Les mer ›

Appetittlig fôr en forutsetning for appetittfôring

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

God gjæringskvalitet betyr moderat mjølkesyregjæring, ingen smørsyregjæring og et ammoniakk innhold på under 80 g pr kg Nitrogen. Tørrstoffprosenten i surfôr bør være 25 – 35.

Les mer ›

Hvordan lykkes med gjenlegget ditt?

07.05.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

God og nok, men ikke for mye jordarbeiding, grunn såing og god ugrasbekjemping i gjenleggsåret er nok de tre kritiske suksessfaktorene for et vellykket gjenlegg.

Les mer ›

Tiltak mot siv - lyssiv og knappsiv

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Siv spreier seg til også indre strøk av Hordaland. Mekaniske tiltak som beitepussing og ryddesag har gitt gode resultat. Av kjemiske middel er Mekoprop og MCPA dei mest aktuelle midla.

Les mer ›

Brosjyre fra hundekjeksprosjektet.

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Ingrid Myrstad er en del av Hundekjeksprosjektet som gjennomføres av Bioforsk. Prosjektet har nå laget et kort brosjyre som går på kontrolltiltak rundt etablering og vekst av denne planten.

Les mer ›

Brakking - er ikke glyfosat godt nok?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Et tiltak i kampen mot ugrasmiddel er brakking med glyfosatmiddel. Mange har erfart at flere rotugras som hundekjeks, krypsoleie, marikåpe eller høymole har overlevd brakkinga med glyfosat.

Les mer ›

Ugraskamp i eng og beite om høsten

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Ugraskampen tar aldri slutt. Man må stadig være "på hugget" for at ikke ugraset skal få overtaket.

Les mer ›

Ugraskamp i september ?

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Får vi like god verknad av ugrasmidla i september, som tidlegare i sesongen? Er det skilnad mellom ugrasartane når det gjeld verknad av haustsprøyting?

Les mer ›

Ugraskamp i haust

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Hausten er tid for planlegging av neste vekstsesong. Vi er nå inne i siste fase for å kunna gjera noko med ugraset dette året. Kva tiltak er aktuelle i haust?

Les mer ›

Bekjemp høymola etter 1. slåtten

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Dersom du har mye høymole i enga bør du vurdere å ta ei sprøyting nå etter 1. slått.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.