Lokale

Halm: kvalitet og økonomi

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Omtrent all halm som nyttes til fôr blir i dag behandlet med ammoniakk. Behandling med ammoniakk øker nitrogeninnholdet i halmen og dermed forverdien av grovforet.

Les mer ›

Behandling av halm

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Halmens næringsverdi kan økes ved å behandle halmen fysisk, kjemisk eller ved en kombinasjon av disse.

Les mer ›

Lagring av halm til fôr

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

I realiteten er det to aktuelle halmbehandlingsmetoder; dyppeluting og ammoniakkbehandling

Les mer ›

Generelt om halm

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Halm er i hovedsak et restprodukt fra produksjon av korn (kornhalm) og delvis fra produksjon av grasfrø (frøhalm). I utgangspunktet er halm lite egnet som fôrmiddel.

Les mer ›

Kvitkløver som beitevekst til mjølkekyr

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

I ei ny undersøking av mjølkeproduksjon på beite med høgt innslag av kvitkløver har Planteforsk og UMB funne at det er lite å vinne med omsyn til beiteopptak og mjølkeproduksjon med å tildele store beiteareal. I gjennomsnitt 15 kg TS, eller om lag 0,08-0,1dekar per ku per dag er tilstrekkeleg for ei vårkalvande besetning som får kraftfôr i tillegg til beite.

Les mer ›

Utfôring av surfôr

13.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Presentasjon av utfôringsmetoder etter ulike lagringsmetoder.

Les mer ›

Kort om engvekster

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Enkel innledning om og gruppering av engvekster.

Les mer ›

Prising av grasrundballer

17.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Kjøper du rundballer til stykkpris kan det lett vise seg at billigst likevel blir dyrest, fordi det er kvaliteten på det som er inni plasten som avgjør om du har gjort en god handel eller ei.

Les mer ›

Kvalitetsklasser for høy

17.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Høy deles inn i kvalitetsklasser etter følgende skala:

Les mer ›

Sjekkliste for høykjøpere

17.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Skal du kjøpe høy bør du forsikre deg om at høyet innehar den kvaliteten du er ute etter.

Les mer ›

Kraftfôr til hjort ?

17.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Fôring av hjort i oppdrett har mange fellestrekk med fôring av sau og kjøttfe.

Les mer ›

Surfôr til hjort og dåhjort

17.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Hjortevilt trives godt med surfôr som vinterføde, dersom surfôret er smakelig og av tilstrekkelig kvalitet.

Les mer ›

Fôring av geit

17.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

For geita som for andre dyr bør en forvente best resultater når fôrtildeling og fôropptak stemmer over ens med det behovet dyra har. Dette gjelder både ytelse, sykdom og melkas sammensetning.

Les mer ›

Hva er grovfôr ?

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Kort innføring i begreper.

Les mer ›

Kvalitetsbedømming av høy

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Grønt høy som lukter friskt er ikke nødvendigvis godt høy, dersom en tar den næringsmessige kvaliteten med i betraktning.

Les mer ›

Lagring av surfôr

13.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

For at gras skal omdannes til surfôr må det oppbevares i en lufttett beholder. En slik beholder har fått betegnelsen silo.

Les mer ›

Tårnsiloer

13.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

En skiller mellom to typer av siloer, tårnsiloer (høgsiloer, vertikale siloer) og plansiloer (lågsiloer, horisontale siloer) Historisk sett har tårnsilometoden vært dominerende i Norge.

Les mer ›

Beregningsmodell for dimensjonering av plansiloer

13.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Når man skal bygge plansilosilolager, er det mange faktorer som er med i beregningen av størrelsen.

Les mer ›

Konservering av høy - tørkeprosessen

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Graset inneholder vanligvis 70- 80 % vann. For at det skal være mulig å lagre det som høy, må det tørkes ned til bare ca. 14- 18 % vann.

Les mer ›

Tørkeanlegg for høy

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Tørkeanlegg for høy er en rapport som ble laget for å bistå de som skal planlegge og bygge høytørke.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.