Lokale fagartikler

Vårsol førebyggjer effektivt mjølkefeber

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Eldre sauer med mange lam er særleg utsett for mjølkefeber

Les mer ›

Fremfôring av sau

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Allerede nå kan du avgjøre neste års resultat. Hvordan fôrer du søyene fram mot paring?

Les mer ›

Fôring av sau

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Sauen og lamma treng sjølvsagt ulike fôrkvalitetar gjennom året. Vi legg her ved ein artikkel skriven av Finn Avdem og Ingvar Selmer-Olsen i Nortura.

Les mer ›

Innmarksbeite til sau

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Her finn du eit PDF-dokument med plansjane frå "Innmarksbeite til sau", presentert under fagsamlinga for saueprodusentar på Skei 15. - 16. januar 2010.

Les mer ›

Haustbeite til lam krev mykje og næringsrikt beite

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

God tilvekst på lamma etter at dei er komne heim frå utmarksbeite kan vere utfordrande å få til.

Les mer ›

Fôring av sau

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Her finn du opplysningar fôrbehov og sannynleg grovfôropptak for sau gjennom vinteren. Du finn også tips og råd om praktisk fôring og holdvurdering av sau som er fasiten på om du fôrar rett.

Les mer ›

Italiensk raigras som kvalitetsfôr til sau

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Stråfattig italiensk raigras sådd i blanding med korn kan gi velgjæra vinterfôr med høg næringsverdi dersom det vert hausta til rett tid under gunstige haustingsforhold.

Les mer ›

Avl, fôring og stell for eit høveleg lammetal

15.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Ved høgt lammetal må ein vere innstilt på meirarbeid både under og etter lamminga. Det er ikkje ønskeleg at åringane får 3 lam og vaksne sauer meir enn 3 lam.

Les mer ›

Fôring av lam

15.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Lamma henter mesteparten av fôret sitt gjennom mjølk frå mora og beite frå innmark og utmark.

Les mer ›

Beite og grovfôr - sjølve grunnlaget for saueproduksjonen

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Tilgang på nok innmarksbeite av god kvalitet om våren er ofte ein flaskehals på sauebruka. Også om hausten er det behov for gode innmarksbeite.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.