Lokale fagartikler

Forskingssøknader grovfôr 2010-14

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Blant søknadene i forbindelse med høstens utlysinger i ulike forskingsprogram finner vi to klart definerte grovfôrprosjekter. Vi håper på gjennomslag !

Les mer ›

Omlegging av ugrasfull eng

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Har noen utført forsøk med fornying av gammel ugrasfull eng ? Spørsmål fra Bjørn Lilleeng, Midt-Gudbrandsdal Forsøksring.

Les mer ›

Retningslinjer for forsøksarbeid

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Her finner du retningslinjer for gjennomføring av forsøk, både generelle og for grovfôrforsøk, pluss kapitlet om "Problemer i feltarbeidet" fra gamle Håndbok for forsøksringene.

Les mer ›

Feltkurs grovfôrforsøk Kvithamar 2009

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Presentasjoner og anna materiell fra kurs i feltarbeid 4. juni, for Norsk Landbruksrådgiving og Bioforsk.

Les mer ›

Kløvervurdering

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Plantedekning om våren kan være vanskelig å bedømme. Her er bilder som kan være til støtte, med tall for kløverdekning. Fra Bioforsk Midt-Norge.

Les mer ›

Grashøgdemålar til bestilling

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Plantehøgde i beiteforsøk skal ofte registrerast med grashøgdemålaren/beitemålaren. No kan de bestille nye/fleire, innan 30. juni.

Les mer ›

Grovfôrforsøk 2009

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Årets tilbud om nye forsøksfelt fra Bioforsk Grovfôr og kulturlandskap.

Les mer ›

Plantevernforsøk innen grovfôr 2009

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Status forslag og prioritering pr. 11.2.09, som grunnlag for innspill.

Les mer ›

Gjødsling av lyssiv

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Gjødsling med 22 kg nitrogen fullgjødsel reduserte lyssivet kraftig medan innslaget av gras og høymole auka. Dette var mellombels resultat frå forsøk i Lindås i Nordhordland.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.