Lokale fagartikler

Handbok i beitebruk

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Prosjekt "Beitelandskap" i Hordaland i 2006 resulterte m.a. i eit hefte om beitebruk som kan lastast ned.

Les mer ›

"Dynamisk fôring" gir bedre fôringsøkonomi

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

”Dynamisk fôring” er et fôrplanleggingsprogram som hver dag beregner om den sist tildelte kraftfôrmengde som hver ku får, vanligvis 0,5 kg, er regningssvarende eller ikke.

Les mer ›

Kvifor gå over frå mjølkestall til mjølkerobot?

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

I tidlegare artiklar i Vestlandsk Landbruk har vi tatt opp utfordringane kumjølkprodusentane står framfor når dei skal velje opplegg for ei vidare satsing på driftsbygning på garden.

Les mer ›

Tilskot i ny drakt

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Det har vore mykje diskusjon før Fylkesmannen no har vedteke nye, meir målretta tilskotsordningar i Regionalt Miljøprogram (RMP) for Hordaland.

Les mer ›

Dyrt grovfôr må bli bedre

17.11.2009 (Oppdatert: 14.11.2018)

Det er bekymringsfullt når flere studier tyder på at kostnadene i grovfôrproduksjonen er i ferd med å bli så høye at grovfôrets rolle eller konkurranse-dyktighet som innsatsfaktor svekkes.

Les mer ›

Pris på rundballer

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Selv om innpakkinga er lik, trenger ikke innholdet å være det... Hva er rett pris ved kjøp og salg av rundballer?

Les mer ›

Vatning til eng - er det lønsamt ?

11.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

I fôrproduksjonen er det økonomien i husdyrproduksjonen som vert avgjerande for om tiltak i planteproduksjonen kan svara seg.

Les mer ›

Tilleggslager for husdyrgjødsel

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Prisen på handelsgjødsel gikk kraftig i været i sommer, og snart får vi vite de nye prisene for neste kvartal. Mange spør seg hvordan de bør legge om gjødselplanen for å imøtekomme de økte utgiftene.

Les mer ›

Høgteknologiske eller enklare løysingar?

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Mjølkerobotteknologien har i dag kome så langt at den teknisk sett er driftssikker.

Les mer ›

Rett pris på rundballer

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Hvert år får vi spørsmål om hva en kan betale for en rundballe.

Les mer ›

Erstatning ved naturskade

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

For å få erstatning etter at flaum og skred har gjort skade på vegar og murer må du melde frå til lensmannen kort tid etter skaden oppstod.

Les mer ›

Samdrift i mjølkeproduksjon

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Er det noko for oss? Ei rettleiing laga av Forsøksringen Hordaland mai 2008. Krav til samdrifta. Fordelar og ulemper. Etablering og rettleiing.

Les mer ›

Anbefaler flere å sette bort grashøstingen

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Økonomisk sett er det utvilsomt en riktig utvikling når entreprenører i større grad tar over høstingen selv på bruk over 200 dekar. Påstanden kan leses i tidsskriftet Buskap 5/2006.

Les mer ›

Totaløkonomi for ulike silometoder

09.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

For å kunne vurdere totaløkonomien ved en silometode må de årlige kostnadene beregnes.

Les mer ›

Gras på rot

17.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Mange velger å selge graset på rot - det vil si at kjøper betaler en viss sum for å høste graset, oftest ved hjelp av eget utstyr.

Les mer ›

Dokumentasjonsskjema for rundballeensilering

13.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Ved rundballeensilering leies ofte en nabo eller en entreprenør til å stå for hele eller deler av arbeidet.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.