Lokale

Næringsinnhold i grovfôr

09.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Næringsinnholdet i grovfôret gir et uttrykk for ernæringsmessig kvalitet, og må ikke forveksles med hygienisk kvalitet.

Les mer ›

Virkning av snittelengde på surfôropptaket

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

I norske forsøk er det målt høyere surfôropptak og høyere mjølkeytelse med snittelengde på ca 2 cm sammenlignet med 6-10 cm.

Les mer ›

Virkning av gjæringsprodukter i surfôr på fôropptak og produksjon

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

I løpet av ensileringsprosessen omdannes deler av plantematerialets lettløselige karbohydrater og ekte protein til syrer, nedbrytningsprodukter av protein, og til en rekke mindre kjente gjæringsprodukter, som estere, aldehyder og alkoholer. Gjæringsproduktene regnes som hovedårsak til at surfôr vanligvis spises i mindre mengder enn det opprinnelige plantematerialet.

Les mer ›

Surfôrkvalitet - et flertydig begrep

09.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Et surfôr av god kvalitet skal ha en frisk, lett syrlig lukt, gulgrønn farge og være helt fritt for synlig mugg og jord, og er også gjerne noe fortørket.

Les mer ›

Styring av grovfôropptak til husdyr

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Prisen på kraftfôr har generelt vært høy her i landet.

Les mer ›

Proteinprosenten i melk

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Det er svært mange faktorer som påvirker proteinprosenten i melk, men i praktisk fôring er det bare noen få vi har mulighet til å påvirke og som har noen særlig effekt.

Les mer ›

Italiensk raigras som kvalitetsfôr til sau

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Stråfattig italiensk raigras sådd i blanding med korn kan gi velgjæra vinterfôr med høg næringsverdi dersom det vert hausta til rett tid under gunstige haustingsforhold.

Les mer ›

Prognosehøsting av gras

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Etter ønske fra produsentene startet Tine sammen med Forsøksringen Romerike, Solør-Odal Forsøksring og Forsøksringen SørØst et prosjekt vi har kalt ”Prognosehøsting av gras”.

Les mer ›

Opptaksindeksen for surfôr

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Denne baserer seg på at surfôropptaket i vesentlig grad blir bestemt av utviklingstrinnet på graset ved høsting, og det totale innholdet av organiske syrer og ammoniakk i surfôret.

Les mer ›

Grovfôr i melkeproduksjon - mer enn bare vomfyll

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Grovfôr er grunnlaget for fôring av ku og geit i melkeproduksjon. Uten grovfôr fungerer ikke vomma til en drøvtygger.

Les mer ›

Når du åpner siloen

13.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Grunnlaget for god surfôrkvalitet legges i slåtten, men surfôret er ikke i mål før det ligger på fôrbrettet. Hvis en har muligheten, bør åpning av siloen utsettes til det blir kaldt om høsten.

Les mer ›

Surfôrkvalitetens betydning for fôropptak og tilvekst i storfekjøttproduksjonen

14.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Storfekjøttproduksjon regnes for å være en grovfôrbasert produksjon. Men hvor grovfôrbasert, eller kraftfôrbasert, den er, varierer.

Les mer ›

Nytt fôrmiddelvurderingssystem på gang

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Et felles system for fôrmiddelvurdering er under utvikling i Norden. Planen er at dette skal være klart høsten 2005. Fra norsk side deltar Lars Bævre i Tine Produsentrådgivning i arbeidet.

Les mer ›

Grovfôret åleine kan sjeldan gi ei god nok mineralforsyning til drøvtyggarar

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Det er vel kjent at innhaldet av ulike mineral i engvekstar kan variere mykje, avhengig av jord, klima, utviklingsstadium, planteartar og sortar, kalking og gjødsling.

Les mer ›

Avl, fôring og stell for eit høveleg lammetal

15.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Ved høgt lammetal må ein vere innstilt på meirarbeid både under og etter lamminga. Det er ikkje ønskeleg at åringane får 3 lam og vaksne sauer meir enn 3 lam.

Les mer ›

Fôring av lam

15.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Lamma henter mesteparten av fôret sitt gjennom mjølk frå mora og beite frå innmark og utmark.

Les mer ›

Konservering og fôring av frøhalm

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Engfrøhalm har i utgangspunktet lågt næringsinnhold, og egner seg derfor best til dyr med lågt næringsbehov, f.eks.

Les mer ›

Fullfôr ved høyere ytelse ?

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Bruk av fullfôr sikrer et høyt opptak av tørrstoff og en høy ytelse.

Les mer ›

Surfôr fra rundballer eller plansilo til melkeku ?

13.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Ved melkeproduksjon i større skala står det praktiske valget av ensileringsmetode mellom rundballer og plansilo.

Les mer ›

Verdien av kvitkløver i fôring av drøvtyggere

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Innblanding av Norstar Kvitkløver i såfrøblanding for engdyrking i et tradisjonelt 2 slåttsystem ved Planteforsk Vågønes Forskingsstasjon har gjennom 4 engår vist en gjennomsnittlig avlingsreduksjon per vekstsesong på 23 % tørrstoff per daa, i forhold til graseng uten innslag av kløver.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.