Lokale fagartikler

Okser og regelverk

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Prosjeket "Lønnsom produksjon av økologisk storfekjøtt" har arbeidet opp mot regelverket for å finne ut mer om hvilke rammer og vurderinger som vi må forholde oss til i den økologiske storfekjøttproduksjon

Les mer ›

Få sauene ut i sola og førebygg mjølkefeber!

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Me veit av erfaring at mange sauer får for lite sollys fram mot lamming og tilrår difor nokre timar i sola for å førebyggje mjølkefeber.

Les mer ›

Selvforsyning av økologisk fôr

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Her kan du laste ned foredragene fra fagmøtene i prosjektet "Selvforsyning av økologisk fôr"

Les mer ›

Økologiske okser og luftegård

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

I 2007 ble luftekravet for okser over 12 mnd. innført i det norske økologiregelverket. De skal enten ut på beite eller gå i luftegård.

Les mer ›

Ensileringsmidler til økologisk drift

03.03.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Driftsmiddelordningen i Debio skal revideres, og lista over tillatte ensileringsmidler vil derfor ikke bli oppdatert med det første.

Les mer ›

Kor lenge overlever høymolefrø?

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Høymolefrø misser gradvis spireevna i blautgjødsel og i surfôr. Frø og røter i jord er hovudproblemet. Den viktigaste kampen mot høymola blir derfor ute på enga.

Les mer ›

Økologisk sauehald i Hallingdal

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Reportasje om vellukka omlegging til økologisk sauehald. Artikkel frå Sau og Geit nr 1 2010. Illustrasjonsfoto Astrid Sandvik

Les mer ›

Valg av arter og sorter til eng og beite

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Vi har lagt fjorårets vekstsesong bak oss. For de aller fleste ble 2009 et bra grovfôrår. Tiden nærmer seg for å begynne å planlegge dette års vekstsesong.

Les mer ›

Ensileringsmidler for økolgisk drift

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Liste for 2010 sesongen over ensileringsmidler for økologisk drift er ikke klar.

Les mer ›

Fresing i rada

25.01.2010 (Oppdatert: 16.08.2019)

Bruk av mekanisk ugrasfjerning inntil frukttre radene

Les mer ›

Grovfôrutnytting hos kjøttfe - er det forskjell ?

11.12.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

I prosjektet "Raud Angus - marmorert økobiff på grovfôr" har Håvard Steinshamn, Bioforsk Økologisk, gått gjennom undersøkingar med ulike rasar og krysningar for å finna skilnadar i fôrutnytting - og dei finst !

Les mer ›

Kjerringråd mot ugras - alternativ ugraskontroll

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Er du lei kjemisk ugraskamp? I 1998 samla Forsøksringen erfaringar om førebyggande og direkte tiltak i eit idèhefte.

Les mer ›

Økologisk grovfôrdyrking

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Innlegg og notat frå fagsamling i Kursveka 2008 finn du her til nedlasting.

Les mer ›

Kløver - motoren i økologisk fôrdyrking

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Kløver er verdifull for avling, kvalitet og økonomi. Forholda må legges til rette, i slått og beite.

Les mer ›

Artsrike enger og beite - sopp som indikator

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

På kysten er ulike typer beitemarkssopp gode indikatorar på mangfald i vegetasjonen, sjå bilete av fleire "indikatorsoppar".

Les mer ›

Høymolekamp uten sprøytemiddel

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

På 'Plantemøtet Vest' i Bergen, mars 2007 ble blant annet et prosjekt om bekjemping av høymole i økologisk og konvensjonell drift presentert.

Les mer ›

100 % økologisk fôr i økologiske mjølkekubesetninger

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Hele fôrrasjonen for økologiske mjølkekyr skal være økologisk fra 24.08.05. Dette skaper nye utfordringer med å dekke mjølkekyrnes energibehov i økologisk landbruk.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.