Lokale fagartikler

RMP - Flerårig erosjonsforebyggende grassoner i åpen åker

13.11.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

I dette regnearket får du et eksempel på økonomi i fôrproduksjon på RMP-arealer med tiltaket "flerårig erosjonsforebyggende grassoner i åpen åker".

Les mer ›

Hva er riktig grovfôrpris

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

For at omsetningen av grovfôr skal bli interessant for både kjøper og selger, er det viktig at denne blir så riktig som mulig.

Les mer ›

Kan ei betre forvaltning minske HJORTESKADE?

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Eit verktøy for å objektivt vurdere avlingstap på eng er snart klart til bruk, noko som kan brukast både for å få betre forvaltning og eventuelt som grunnlag for kompensasjon til dei med mest skade.

Les mer ›

Gjødselpriser januar-april 2011

17.01.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Før nyttår ble Felleskjøpet Agri og Yara enige om gjødselpriser for årets tre første måneder. I gjennomsnitt for Fullgjødsel®-typene økte prisene fra desember til januar med snaut 10 %.

Les mer ›

Fremfôring av sau

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Allerede nå kan du avgjøre neste års resultat. Hvordan fôrer du søyene fram mot paring?

Les mer ›

Mekaniseringslinjer i jordbruket

20.01.2016 (Oppdatert: 20.02.2018)

En maskin brukes sjelden alene, men i kombinasjon med flere og det er ofte flere operasjoner som henger sammen. Være seg høstingslinjer for gras, potet, korn eller å få våronna unna.

Les mer ›

Maskininvesteringer: Ny tresker: Eie eller leie?

20.01.2016 (Oppdatert: 20.02.2018)

Prisen på leietresking ligger på rundt kr 133 pr daa. Kostnader til egen tresker må beregnes i hvert enkelt tilfelle fordi forutsettingene varierer svært mye med ulike driftsopplegg og egne ønsker.

Les mer ›

Fôranalysevurdering

25.08.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Fôranalysebevis kan vera omfattande og ikkje alltid lett å tolke. I Norsk Landbruksrådgiving Hordaland utviklar dei eit verkty for betra utnytting av verdifull informasjon, både til fôring og dyrking.

Les mer ›

Nye gjødselpriser høsten 2010

25.08.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Felleskjøpet Agri og Yara er enig om pris på Fullgjødsel og anna terminvare, og basispris 1.9.-31.12 er å finne på FKAs nettsider.

Les mer ›

Grovfôrkalkulatoren

24.08.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

For ansatte.

Les mer ›

Produksjon av sommermelk - God økonomi?

07.12.2016 (Oppdatert: 06.03.2017)

Produksjon av sommermelk - God økonomi? spør Lyder Sund i denne artikkelen.

Les mer ›

Priser på storfekjøtt- innvirkning på lønnsomhet

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Nortura kom i oktober med gode nyheter: prisene til produsent på økologisk storfekjøtt økes.

Les mer ›

Erstatning etter vinterskade og avlingssvikt

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Dersom du har fått vinterutgang i enga på grunn av snømugg i år kan du søkje om erstatning. Angrep av stankelbeinlarvar gir ikkje erstatning.

Les mer ›

Slåttestrategi og slåttetidsprognoser

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

NLR Hordaland vil ta grasprøver ein gong i veka fram til 1. slått. Resultata vert lagt ut på heimesida. Resultata er eit hjelpemiddel når ein skal finna rett slåttetidspunktet.

Les mer ›

Kalking eller gjødsling til svært sur gamaleng

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

"Er enga svært sur, kan du like gjerne kalka som å gjødsla enga!" Slike utsegn har nok mange gardbrukarar høyrt frå landbruksrådgjevarane sine, men kor sætande er ein slik påstand eigentleg?

Les mer ›

Sporer i melk...

20.01.2016 (Oppdatert: 20.02.2018)

Sporer i melk er uungåelig. Målet er å holde antallet nede slik at det ikke gir problemer i osteproduksjon. I skrivet nedenfor tar vi for oss hvordan kjeden fra jord til bord kan brytes.

Les mer ›

Produksjonskostnader for rundball

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Etter forespørsel fra medlemmer har vi utarbeidet kalkyler som viser totale produksjonskostnader for en rundball grassurfôr på deres gårdsbruk.

Les mer ›

Spørsmål og svar om ensilering

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

På våronnmøtene i Indre Hordaland fekk me nokre spørsmål kring ensileringsmiddel. Kanskje det er fleire som lurar på det same?

Les mer ›

Endringer i jord-, konsesjons- og odelsloven

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

De nye lovbestemmelsene trådte i kraft fra 1.juli 2009. Endringene omfatter mer enn 70 bestemmelser. De fleste endringer er knyttet til odelsloven og reglene om bo- og driveplikt.

Les mer ›

Prising av grasrundballer

17.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Kjøper du rundballer til stykkpris kan det lett vise seg at billigst likevel blir dyrest, fordi det er kvaliteten på det som er inni plasten som avgjør om du har gjort en god handel eller ei.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.