Lokale fagartikler

Vinterskade på enga, kva gjer ein?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Med mykje tele og is fekk enga vår ein tøff vinter. Ikkje mange plassar er graset gått heilt ut, men ein ser mange flekkar og det er tynn eng mange stadar.

Les mer ›

Appetittlig fôr en forutsetning for appetittfôring

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

God gjæringskvalitet betyr moderat mjølkesyregjæring, ingen smørsyregjæring og et ammoniakk innhold på under 80 g pr kg Nitrogen. Tørrstoffprosenten i surfôr bør være 25 – 35.

Les mer ›

Natruskade på overisa mark

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Er det skade av større omfang, kan ein søkje Statens naturskadefond om erstatning. Melding må vere sendt seinast 3 månader etter skadetidspunktet.

Les mer ›

Hard vinter for engvekstane

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Mange stader på Vestlandet har det vore uvanleg vinterver i 2012-13. Dette gjeld også på kysten av Sunnmøre. Den første frosten kom i oktober. Det var nesten samanhengande berrfrost i tre månader.

Les mer ›

Faren for overvintringsskade 2013

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

En vinter med mye tele, og isdekke fra begynnelsen av januar, volder bekymring for overvintringa av enga på ytre Helgeland.

Les mer ›

Enga trengte snø

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Endelig kom det et snølag. Vi likte ikke det vi så av isdekte grasmarker etter det siste regnet og et snødekke over marka og isen var sterkt etterlengta.

Les mer ›

Fysiske overvintringsskader på eng

11.01.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Vinteren er en hard påkjenning for plantene og det er mange forhold som påvirker plantenes mulighet for overvintring. Vi veit mye om hva som påvirker overvintring hos engvekstene våre.

Les mer ›

Raisvingel – eit godt alternativ til timotei?

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Raisvingel er eit godt alternativ til timotei om du ynskjer ei eng som skal tole tre haustingar eller beiting i tillegg til slått.

Les mer ›

Ugraskamp i haust

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Hausten er tid for planlegging av neste vekstsesong. Vi er nå inne i siste fase for å kunna gjera noko med ugraset dette året. Kva tiltak er aktuelle i haust?

Les mer ›

Forsøksresultat: Intensiv drift av timotei på Helgeland

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

I forsøksserie fra Bioforsk med ulike timoteisorter ved ulike driftssystem, ble et felt lagt til Helgelandskysten. Under våre klimaforhold kom det "intensive" driftssytemet dårligst ut.

Les mer ›

Hvorfor overvintret graset så dårlig sist vinter?

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Mange steder overvintret graset dårlig denne vinteren. Heldigvis ser det noe bedre ut i høyereliggende strøk enn nede i dalbotn og dalsidene. Hva gikk galt?

Les mer ›

Hvordan går overvintringa ?

25.03.2011 (Oppdatert: 03.02.2017)

I landets varmeste strøk er bøndene allerede i ferd med å sjekke overlevelsen av raigras, mens andre fortsatt har uker med snø før det er gras å se.

Les mer ›

Timoteisorter ved intensiv drift (2010)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

I forsøk er det undersøkt hvordan ulike timoteisorter hevder seg ved Intensiv drift (tidlig 1.slått ved begynnende skyting og 3 slåtter) sammenligna med et normalt driftsopplegg (1.

Les mer ›

Fremfôring av sau

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Allerede nå kan du avgjøre neste års resultat. Hvordan fôrer du søyene fram mot paring?

Les mer ›

Problemer med å få inn slåtten?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Slapp av, du er ikke den eneste...

Les mer ›

Fakta-arkserien "Vinterskader i eng"

07.12.2016 (Oppdatert: 06.03.2017)

Serien "Vinterskader i Eng" består av i alt 10 informasjonsblad som omhandler forskjellige emner som har betydning for engas overvintring.

Les mer ›

Overvintringsskader i eng

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Det er en god del overvintringsskader i regionen, sjøl om vi ennå er usikker på om veksten er kommet skikkelig i gang.

Les mer ›

Erstatning etter vinterskade og avlingssvikt

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Dersom du har fått vinterutgang i enga på grunn av snømugg i år kan du søkje om erstatning. Angrep av stankelbeinlarvar gir ikkje erstatning.

Les mer ›

Vinterskade på grunn av snømugg i ytre strok

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Etter ein snørik vinter med lite tele ser enga dårleg ut mange plasser i ytre strok, både i Hordaland og i Sogn og Fjordane. Skadane skuldast i hovudsak soppen snømugg.

Les mer ›

Stankelbeinlarvar nærast utan skuld

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Vi trudde tidlegare at larvar av stankelbein var årsak til skadane vi såg i enga i ytre strok i vår. Etter kvart har det vist seg at det er soppen snømugg som har forårsaka skadane i vinter.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.