Lokale fagartikler

Høstestrategi på økologisk eng

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Antall høstinger og alder på enga påvirker både avlingsmengden og kvalitet på graset som høstes.

Les mer ›

Nye regelverksforslag i EU bremser utviklingen av økologisk veksthusproduksjon i Norge

28.04.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Eu har satt sammen en ekspertkomite med 6 forskere som i 2013 fremla sitt forlag til nye regler for økologisk veksthusproduksjon.

Les mer ›

Pløy riktig!

20.03.2014 (Oppdatert: 16.08.2019)

Pløying er kostbart, og krever energi via diesel. Er plogen stilt rett, brukes mindre energi, og slitasje på traktor og plog blir mindre.

Les mer ›

Riktig strategi i økologisk grovfôrdyrking

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Mange økologer har fortsatt gammel eng og høster bare to ganger. Dette påvirker kvaliteten på graset.

Les mer ›

Bedre økonomi med rett vekstskiftestrategi

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Økologiske korndyrkere med god tilgang på husdyrgjødsel må ha hovedfokus på ugrasbekjempelse for å lykkes. Dette forutsetter et aktivt vekstskifte.

Les mer ›

Økologisk potetsorter til minipotet 2012

11.12.2013 (Oppdatert: 16.08.2019)

Med midler fra Økologisk Handlingsplan i Vestfold hadde vi i 2012 ett forsøk med prøving av fire potetsorter økologsik satt på to setteavstander.

Les mer ›

Potetsorter økologisk til storhusholdning

11.12.2013 (Oppdatert: 16.08.2019)

Ved hjelp av midler fra Økologisk Handlingsplan i Vestfold har vi i 2012 fortsatt med testing av potetsorter dyrket økologisk som egner til storhusholdning.

Les mer ›

Belgvekster og nitrogenbinding

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

På markdag om belgvekster 13.8.2013 presenterte forsker Ievinia Sturite nitrogenbindinga av belgvekstene gjør i enga og hva dette betyr.

Les mer ›

Høymole og rotugras

25.01.2016 (Oppdatert: 20.02.2018)

Høymole og rotugras er utfordrene å håndtere i all slags produksjoner. Lars Olav Brandsæter har laget to presenetasjoner over biologien til de ulike rotugrasene, i tilegg til mekaniske tiltak.

Les mer ›

Sortsforsøk i økologisk korn 2012

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

i 2012 ble det gjennomført sortsforsøk i økologisk korn på Høylandet og på Stjørdal. Flere sorter av bygg og havre ble utprøvd.

Les mer ›

Økologiske såfrøblandinger

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

De økologiske såfrøblandingene for 2013 er klare.

Les mer ›

Riktig strategi i økologisk grovfôrdyrking

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Mange økologer har fortsatt gammel eng og høster bare to ganger. I tillegg har mange dårlig kvalitet på grunn av utsatt høstetidspunkt, noe som igjen kan gi problemer i fjøset.

Les mer ›

Biorest - lovende gjødsel

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Biorest, fagartikler Norsk Landbruk.

Les mer ›

Ensilering med natriumformiat fortsatt akseptert i økologisk produksjon

18.03.2011 (Oppdatert: 03.02.2017)

Mattilsynet har beslutta å fortsatt akseptere bruk av ensileringsmidler som inneholder natriumformiat, og som tidligere stod på Debios positivliste.

Les mer ›

Seminar om flerårige ugras

04.03.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bioforsk Plantehelse arrangerte seminar om tiltak mot flerårige ugras i økologisk og integrert produksjon i Sarpsborg 8.2.2011. Her finner du alle presentasjoner fra seminaret.

Les mer ›

Økologisk korndyrking

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Økologisk korndyrking etter 50 års ensidig kornproduksjon Ensidig kornproduksjon med bruk av kunstgjødsel og plantevernmidler har tynt jordsmonnet for organisk materiale, slik at andelen humus er svært lav. Dette skaper utfordringer for bønder som ønsker å drive økologisk planteproduksjon. Det kreves gode tiltak skal man lykkes i denne produksjonen, hvor hovedfokuset blir tilførsel av organisk materiale.

Les mer ›

Restaurering og styving av tre

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

For å ta vare på styvingstre kan nokre setjast i stand for vidare styving. Det finst godt betalte tilskotsordningar for dette. Haust og vinter er god tid for slikt arbeid, her er nokre praktiske tips.

Les mer ›

Ensileringsmidler til økologisk bruk som i 2009

20.10.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Mattilsynet vil be Debio om å fortsette med den forvaltningspraksis de hadde i 2009 og tidligere også for 2010.

Les mer ›

Kløver - en plante med undervurderte egenskaper? (2008)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Det er ikke bare som et godt grovfôr at kløveren er viktig.Som et ledd i vekstskiftet i økologisk landbruk har den enda større betydning.

Les mer ›

Optimal foring i storfekjøttproduksjon

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Drøvtyggarar har eit fordøyelsesystem spesielt tilpassa grovfôr, og dei skulle såleis passa godt i eit økologisk system.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.