Lokale fagartikler

Oversikt over grasarter og sorter til eng og beite i nord

25.01.2021 (Oppdatert: 25.01.2021)

Lista er en oversikt over grasarter og sorter som såvare til eng og beite i nord i 2020.

Les mer ›

Har jorda en egen helse?

15.01.2021 (Oppdatert: 25.01.2021)

Hvor viktig er det egentlig å ta vare på jordas funksjoner? Hvordan kan du som bonde på best mulig måte forvalte jordas økosystem? Hva er god jordhelse?

Les mer ›

Myr og nydyrking - hva er mulig nå?

22.01.2021 (Oppdatert: 09.02.2021)

Er all nydyrking av myr forbudt? Dette spørsmålet får vi ofte og det korte svaret er nei. Dette er ikke et absolutt forbud, det er flere unntak i forskriften.

Les mer ›

GROVFÔR OG VALG AV VEKSTER

25.01.2021 (Oppdatert: 25.01.2021)

Egenprodusert grovfôr er den viktigste innsatsfaktoren i det norske husdyrholdet. Det er heller ikke uvesentlig hvilke vekster vi velger som såvare når vi skal sette sammen grovfôrmenyen.

Les mer ›

En glad hest er en bra hest

29.01.2021 (Oppdatert: 29.01.2021)

Denne artikkelen tar først for seg viktige begreper for å regne ut et godt fôringsregime for hesten din, før vi går inn på fôrets vei gjennom fordøyelsessystemet.

Les mer ›

Høsteprognoser grovfôr - traff vi?

21.01.2021 (Oppdatert: 29.01.2021)

Landbruk Nordvest testa ut for første gong høsteprognose på grovfôr sesongen 2020. Korleis gjekk det?

Les mer ›

Eigenproduksjon av sinkufôr

21.01.2021 (Oppdatert: 29.01.2021)

Dei seinare åra har det blitt auka fokus på såkalla sinkufôring.

Les mer ›

Grovfôret smakte best på Jæren i 2020

14.12.2020 (Oppdatert: 15.12.2020)

Vi får noen overraskelser når vi ser på grovfôret i Rogaland for 2020. 1.

Les mer ›

Bestill såvare i tide

11.12.2020

Vi har vinter og dvaletid, men nå er det tid for å planlegge og forberede neste vekstsesong. Du har planer om nytt gjenlegg.

Les mer ›

Bevaring ved bruk – Nye lokalsortar i engvekstene timotei, engsvingel og raudkløver

11.12.2020 (Oppdatert: 15.12.2020)

Timotei, engsvingel og raudkløver er viktige arter i enga og til alle tider har bøndene prøvd å utvikle og tilpasse sortar som er godt tilpassa lokalklimaet.

Les mer ›

Jord, drenering og klimagassutslepp

11.12.2020 (Oppdatert: 15.12.2020)

Det er mange tiltak som kan iverksettast på garden, som er god agronomi og som også er gode miljø- og klimatiltak. NIBIO, NMBU, NLR og NORSØK har i samarbeid produsert eit hefte som vurderer dette.

Les mer ›

Kveke – venn eller fiende?

11.12.2020

Kveka har vært utskjelt i mange år. Og det med god grunn, spesielt i korndyrking. Men er den egentlig et stort problem i enga?

Les mer ›

Beitepussing med tohjuls slåmaskiner

11.12.2020

For å fremje tilveksten og få eit høgtytande beite, er det svært viktig med godt stell. Beitepussing er ein sentral del av beiteskjøtselen.

Les mer ›

Årets grovfôr

10.12.2020

Snittverdi frå 1. slått av årets grovfôr i Vestland fylke syner eit tørt og energirikt fôr med «normale» mengder fiber.

Les mer ›

Grovforkvaliteten sesongen 2020 i Møre og Romsdal

21.01.2021 (Oppdatert: 21.01.2021)

I denne artikkelen oppsummerer vi vêr og vekst for graset i 2020, ser på gjennomsnittet av fôranalysane og evaluerer haustetidsprognosane. Husk at dette er gjennomsnittstal.

Les mer ›

Timotei taklar tre slåttar dårleg – kva gjer me?

30.11.2020

Det å auke talet slåttar vil både utnytta meir av vekstsesongen og gi eit meir konsentrert grovfôr.

Les mer ›

Mer mykorrhiza

17.11.2020 (Oppdatert: 09.12.2020)

Mindre jordarbeiding, allsidig og sammenhengende plantekultur, samt moderat gjødsling, er noen tips for å fremme mykorrhiza.

Les mer ›

Mer jordkarbon med bevisste valg

17.11.2020 (Oppdatert: 01.02.2021)

For å binde mer karbon enn det som brytes ned, må det jobbes med små og store valg som påvirker jordhelse og plantevekst. Hver gård og situasjon er unik. Det finnes derfor ikke en løsning for alle.

Les mer ›

Høge avlingar er det beste klimatiltaket

16.11.2020

Mange klimatiltak er både gode agronomiske tiltak, og gode økonomiske tiltak. Eit av dei mest effektive tiltaka du som grovfôrdyrkar kan gjere, er å sørge for å ta ut så høge avlingar som mogleg.

Les mer ›

Tips til å ta høge grovfôravlingar

16.11.2020

For å ta ut høge grovfôravlingar, må du sørge for å legge forholda til rette slik at grasplanta trivest. Det betyr at vokseplassen må vere i orden.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.