Lokale fagartikler

Vårsol førebyggjer effektivt mjølkefeber

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Eldre sauer med mange lam er særleg utsett for mjølkefeber

Les mer ›

Kjøttfeprodusent til topps i Grovfôrkampen

30.03.2011 (Oppdatert: 03.02.2017)

Siljan: Odd Stensrød gikk til topps i Grovfôrkampen takket være bevisste valg, og god oppfølging fra Nortura og Norsk Landbruksrådgiving.

Les mer ›

Gjødsling i eng - tenk grovfôrkvalitet

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Tenk grovfôrkvalitet når enga skal gjødsles - ikke bare avlingsmengde. Rett type og mengde gjødsel gir grunnlag for gode resultater i fjøset.

Les mer ›

Beite til ungdyr

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Korleis er tilveksten på ungdyra på beite ditt? Har du teke brystmål ved beiteslepp og ved innsett?

Les mer ›

Påvirkning av fettkvaliteten hos kjøttfe

17.02.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Nyere forskning har vist at det er mulig å påvirke fettet i drøvtyggerkroppen på måter som er viktige for smak og for mulige helsemessige effekter av å ete kjøttet.

Les mer ›

Fòrkvalitet etter tørr og varm sommer (2002)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Med lite nedbør og lite fuktighet i jorda blir plantenes opptak av næringstoffer lågere, skriver Ragnhild Renna i Vesterålen Forsøksring.

Les mer ›

Fremfôring av sau

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Allerede nå kan du avgjøre neste års resultat. Hvordan fôrer du søyene fram mot paring?

Les mer ›

Fôring av sau

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Sauen og lamma treng sjølvsagt ulike fôrkvalitetar gjennom året. Vi legg her ved ein artikkel skriven av Finn Avdem og Ingvar Selmer-Olsen i Nortura.

Les mer ›

Rådgiving med basis i surfôrprøver

03.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Når en sender inn en surfôrprøve til analyse, er det mest vanlig å be om å få den analysert for næringsinnhold, og bruke resultatet i fôrplanlegging.

Les mer ›

Fôranalysevurdering

25.08.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Fôranalysebevis kan vera omfattande og ikkje alltid lett å tolke. I Norsk Landbruksrådgiving Hordaland utviklar dei eit verkty for betra utnytting av verdifull informasjon, både til fôring og dyrking.

Les mer ›

Hvilken effekt har ensileringsmidler ?

12.07.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Ved UMB på Ås gjennomførte de i 2009 en studie av ulike ensileringsmidler til rundballer.

Les mer ›

Problemer med å få inn slåtten?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Slapp av, du er ikke den eneste...

Les mer ›

Bruk selengjødsel til beitedyra

07.12.2016 (Oppdatert: 06.03.2017)

Berggrunnen i Skandinavia inneholder lite selen (Se). Resultatet er at innholdet i plantene blir så lavt at dyra ikke får dekket behovet. Oddbjørn Stabbforsmo skrev en artikkel om emnet i 2000.

Les mer ›

Optimal foring i storfekjøttproduksjon

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Drøvtyggarar har eit fordøyelsesystem spesielt tilpassa grovfôr, og dei skulle såleis passa godt i eit økologisk system.

Les mer ›

Praktiske tips ved lufting av storfe

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Østerrike og Sveits har kommet langt med å utvikle en god praksis for lufting av storfe. Mange av løsningene kan med fordel overføres til Norge.

Les mer ›

Grovfôrproduksjon i Sveits

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

I likhet med Norge er landbruket i Sveits allsidig med stor variasjon i de produksjonsmessige forholdene.

Les mer ›

Hjelp for å finne riktig slåttetid

11.06.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Til hjelp med valg av slåttedato har Bioforsk utvikla en nettbasert Grovfôrmodell, med aktiv testing og medvirkning fra lokale enheter i Norsk Landbruksrådgiving.

Les mer ›

Unngå graskrampe ved beiteslipp!

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Graskrampe kan føre til døde dyr, og dermed store økonomiske tap. Vær derfor forberedt før årets beiteslipp

Les mer ›

Slåttestrategi og slåttetidsprognoser

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

NLR Hordaland vil ta grasprøver ein gong i veka fram til 1. slått. Resultata vert lagt ut på heimesida. Resultata er eit hjelpemiddel når ein skal finna rett slåttetidspunktet.

Les mer ›

Ugraskamp i enga

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Fagartikkel fra medlemsblad nr. 2 2010

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.