Lokale fagartikler

Kan man planlegge godt grovfôr?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

For å planlegge høstetidspunkt er utviklingsstadiet til plantene sentralt. Antall døgngrader har vist seg å ha en god sammenheng med utviklinga i graset.

Les mer ›

Vårbeite til sau med lam 2012

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Fokuset er her på beitekvaliteten, gjødsling, arealtrong, skiftebeite med innlagd ugrasbekjemping og tilskotsfôr.

Les mer ›

Tilleggsfôring av lam vår 2012

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Artikkelen omhandlar tilleggsfôring av lam som går i lag med mødrene og resten av flokken.

Les mer ›

Fôring av sau kring lamming 2012

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Denne perioden er den viktigaste i "saueåret". Det beste fôret skal brukast no. Her er nokre råd og tips undervegs.

Les mer ›

Prissetting på grovfôr

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

I dag blir prisen på grovfôr ofte avtalt som en fast pris pr ball. Dette bør det bli en slutt på!

Les mer ›

Grovfôranalyse - en dokumentasjon av årests fôrproduksjon

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Grovfôranalyser er ikke bare en utgiftpost men en attest om sesongens kvalitet av fôret, som kan brukes i forskjellige sammenhenger som fôring, prissetting eller gir grunnlaget for å vurdere høsteopplegget. Følg linken nedenfor - artikkelen ble også publisert i ØKOlogisk landbruk 4/11.

Les mer ›

Haustalveld skuldast ikkje rome

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Alveldsymptom om hausten skuldast forgifting av perikum, lupin eller overgang frå umarksbeite til næringsrikt håbeite. Sjukdommen er mindre alvorleg enn ekte alveld.

Les mer ›

Mjølauke

19.07.2011 (Oppdatert: 16.08.2019)

Mjølauke er soppsjukdom som går på korn og gras og som kan føre til helseskade på folk og dyr. Angrep viser seg når plantene nærmer seg frømodning og soppens hvilelegmer, sklerotier, utvikles i akset.

Les mer ›

Forsøksresultat: Intensiv drift av timotei på Helgeland

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

I forsøksserie fra Bioforsk med ulike timoteisorter ved ulike driftssystem, ble et felt lagt til Helgelandskysten. Under våre klimaforhold kom det "intensive" driftssytemet dårligst ut.

Les mer ›

Bedre høsteteknikk av rundballer

19.05.2011 (Oppdatert: 25.11.2020)

Forsøk i Vest-Agder i 2010 viste at økt stubbehøyde fra 5 til 10 cm ga raskere fortørking, bedre fôrkvalitet og lågere kostnad per FEm.

Les mer ›

Ny versjon av Grovfôrmodellen

02.05.2011 (Oppdatert: 03.02.2017)

Ny versjon av Grovfôrmodellen med fleire klimastasjonar, høve til å bruke klimanormalar og innlegging av vatning er klar for 2011-sesongen.

Les mer ›

Hefte med beitetips

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Fylkesmannen i Rogaland og fagbladet Bondevennen har utarbeidd heftet ”Beite og kulturlandskap - for folk og fe”.

Les mer ›

Vårsol førebyggjer effektivt mjølkefeber

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Eldre sauer med mange lam er særleg utsett for mjølkefeber

Les mer ›

Kjøttfeprodusent til topps i Grovfôrkampen

30.03.2011 (Oppdatert: 03.02.2017)

Siljan: Odd Stensrød gikk til topps i Grovfôrkampen takket være bevisste valg, og god oppfølging fra Nortura og Norsk Landbruksrådgiving.

Les mer ›

Gjødsling i eng - tenk grovfôrkvalitet

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Tenk grovfôrkvalitet når enga skal gjødsles - ikke bare avlingsmengde. Rett type og mengde gjødsel gir grunnlag for gode resultater i fjøset.

Les mer ›

Beite til ungdyr

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Korleis er tilveksten på ungdyra på beite ditt? Har du teke brystmål ved beiteslepp og ved innsett?

Les mer ›

Påvirkning av fettkvaliteten hos kjøttfe

17.02.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Nyere forskning har vist at det er mulig å påvirke fettet i drøvtyggerkroppen på måter som er viktige for smak og for mulige helsemessige effekter av å ete kjøttet.

Les mer ›

Fòrkvalitet etter tørr og varm sommer (2002)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Med lite nedbør og lite fuktighet i jorda blir plantenes opptak av næringstoffer lågere, skriver Ragnhild Renna i Vesterålen Forsøksring.

Les mer ›

Fremfôring av sau

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Allerede nå kan du avgjøre neste års resultat. Hvordan fôrer du søyene fram mot paring?

Les mer ›

Fôring av sau

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Sauen og lamma treng sjølvsagt ulike fôrkvalitetar gjennom året. Vi legg her ved ein artikkel skriven av Finn Avdem og Ingvar Selmer-Olsen i Nortura.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.