Lokale fagartikler

Vinterskade i eng

25.02.2021

Mange steder har det vært en krevende vinter for graset. Store deler av Agder har hatt barfrost helt ut til kysten, mens lenger inn i landet har det vært snødekke.

Les mer ›

Siste nytt om ugrasmiddelet Sencor

26.02.2021

Granulert formulering, Sencor WG 700, blir ikke produsert lenger. Det er kun flytende formulering, Sencor SC 600, som produseres.

Les mer ›

Hvordan øke norskandelen i fôret til drøvtyggere?

22.02.2021

Viktigste måten for i større grad å frigjøre seg fra avhengigheten av importråvarer i storfè – og småfekjøttproduksjonen er å ta grep i egen grovfôrproduksjon.

Les mer ›

God lønnsomhet i kalking

18.02.2021 (Oppdatert: 19.02.2021)

Kalking av jorda fører til bedre jordstruktur, mer mikroliv og dermed et større næringsopptak for plantene. Ei godt oppkalka jord gir større avlinger og økt lønnsomhet.

Les mer ›

Frossent fôr skaper utfordringer

12.02.2021

Frosne rundballer er en utfordring både for bonden og dyra. For å sikre et høyest mulig fôropptak i kalde perioder, bør frosne rundballer rives før fôret serveres.

Les mer ›

Åkerbønner til helgrøde

12.02.2021 (Oppdatert: 13.02.2021)

Åkerbønner, både i blanding og i reinbestand kan fungere som helgrødevekst i Rogaland. Årets forsøk viser samme resultat som tidligere forsøk:

Les mer ›

Fôrmais – grovfôr og kraftfôr i ett

11.02.2021

Fôrmais er et flott supplement i fôringa både til melkekyr og okser, den har mye stivelse og en god fiberfordøyelighet.

Les mer ›

Sortsforsøk mais 2020

08.02.2021

Sjølv om 2020 temperaturmessig gjennom sesongen var omtrent på snittet, blei det takket være ein lang og fin haust eit bra maisår. Me såg store avlingar medan kvaliteten var litt varierande.

Les mer ›

5 Grunner til å kalke

01.02.2021

Rett kalktilstand (pH i jord) er ein viktig faktor for å ta høge grovfôravlingar. Kalktilstanden påverker mellom anna tilgjengelighet av næringsstoff, rotutvikling, jordlivet og ugrassituasjonen.

Les mer ›

Heimelaga hakker og salt mot tistel

01.02.2021

Tistel kan gjerne bekjempast mekanisk med tilstelhakke. I denne artikkelen kjem det døme på ulike tistelhakker som ein kan lage sjølv, samt nokre prinsipp ved tistelhakking.

Les mer ›

Økologisk landbruk - en klimapilot?

28.01.2021

Nordiske verktøy for beregning av klimagassutslipp på gården viser at husdyrgjødselhåndteringen er ett av områdene med høyest utslipp.

Les mer ›

Innsåing av belgvekster i etablert eng

25.01.2021

Erfaringsmessig går kløver ut i enga, over år. Dette skyldes ofte for sterk nitrogengjødsling, men overvintring og drift har også stor betydning.

Les mer ›

Hvis enga får vinterskader, ha såfrø i beredskap!

25.01.2021 (Oppdatert: 28.01.2021)

Bekymring for overvintringa av enga kommer etterhvert som barfrosten og telen biter seg fast.

Les mer ›

Nydyrka jord trenger mye kalk og næring

21.01.2021 (Oppdatert: 22.01.2021)

Det er ekstra stort behov for kalk, fosfor, kalium og kobber.

Les mer ›

Raigras best ved forsinket slått

17.01.2021

Blandinger av flerårig raigras (engelsk raigras) opprettholder kvaliteten lenger enn timotei. Dette ser vi etter flere år med prognosehøstinger.

Les mer ›

Nye sortar av fleirårig raigras, strandsvingel og raisvingel

12.01.2021

i 2019 og 2020 har NLR Rogaland testa ulike sortar av fleirårig raigras og raisvingel. Resultata tyder på at nye grasartar kan vere aktuelle for den norska marknaden.

Les mer ›

Utprøving av ensileringsmiddel 2020

11.01.2021

NLR Rogaland gjennomførte sommeren 2020 en utprøving av flere ensileringsmiddel på gras ved to ulike tørrstoffprosenter.

Les mer ›

Dosering og valg av ensileringsmiddel

06.01.2021

Hva slags graskvalitet og hva du skal bruke graset til, i tillegg tørrstoffprosent, er med å bestemme hvilket ensileringsmiddel du skal velge.

Les mer ›

Tett og systematisk jordprøvetaking gir økte presisjonsmuligheter

22.12.2020

Mens det før GPS-en sin tid ble tatt jordprøver som tilfredsstilte myndighetens krav til prøvetetthet, har flere og flere bestilt tett prøvetaking.

Les mer ›

Hva er de virkelige kostnadene for grovfôret ditt?

19.01.2021 (Oppdatert: 20.01.2021)

Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge hjelper deg med å finne svaret på hva grovfôret ditt koster, og lønnsomhet i mulige tiltak. Prosjektsatsinger i landsdelen setter ekstra fokus på dette temaet nå.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.