Ensilering med natriumformiat fortsatt akseptert i økologisk produksjon

Mattilsynet har beslutta å fortsatt akseptere bruk av ensileringsmidler som inneholder natriumformiat, og som tidligere stod på Debios positivliste.

Les mer ›

Seminar om flerårige ugras

Bioforsk Plantehelse arrangerte seminar om tiltak mot flerårige ugras i økologisk og integrert produksjon i Sarpsborg 8.2.2011. Her finner du alle presentasjoner fra seminaret.

Les mer ›

Ensileringsmidler til økologisk bruk som i 2009

Mattilsynet vil be Debio om å fortsette med den forvaltningspraksis de hadde i 2009 og tidligere også for 2010.

Les mer ›

Ensileringsmidler til økologisk drift

Driftsmiddelordningen i Debio skal revideres, og lista over tillatte ensileringsmidler vil derfor ikke bli oppdatert med det første.

Les mer ›

Grovfôrutnytting hos kjøttfe - er det forskjell ?

I prosjektet "Raud Angus - marmorert økobiff på grovfôr" har Håvard Steinshamn, Bioforsk Økologisk, gått gjennom undersøkingar med ulike rasar og krysningar for å finna skilnadar i fôrutnytting - og dei finst !

Les mer ›

Økologisk grovfôrdyrking

Innlegg og notat frå fagsamling i Kursveka 2008 finn du her til nedlasting.

Les mer ›

Kløver - motoren i økologisk fôrdyrking

Kløver er verdifull for avling, kvalitet og økonomi. Forholda må legges til rette, i slått og beite.

Les mer ›

Økologisk eng

Produksjon av grovfôr er viktig i økologisk landbruk. Det er et mål å produsere mest mulig av fôret på den enkelte gård.

Les mer ›

100 % økologisk fôr i økologiske mjølkekubesetninger

Hele fôrrasjonen for økologiske mjølkekyr skal være økologisk fra 24.08.05. Dette skaper nye utfordringer med å dekke mjølkekyrnes energibehov i økologisk landbruk.

Les mer ›

Fra andre

Tid for å sjekke gjødslingplanen 21.02.2017

En god gjødslingsplan er grunnleggende for å få et godt avlingsresultat. I tillegg er gjødselplan et myndighetskrav.

Prognosehøsting 2016 25.07.2016

Førsteslåtten går mot slutten i fylka våre,-også for dei dei seine/ høgtliggjande skifta på fjellet. Også veke 29,- 18.7.,- er det berre tatt ut to prøver,- frå Botten på Golsfjellet, 950 m.o.h.

Eit godt ensileringsresultat krev kunnskap 03.06.2016

Det er tid for ein ny sesong for innhausting av grovfôr. Topp fôrkvalitet er avhengig av mange ledd i innhaustinga. Her har vi sett nærare på sjølve ensileringa av grovfôret.

Økologisk produksjon av grønsaker. Oppal av planter 18.04.2016

Her kan du lesa Thomas Holz sin presentasjon om oppal av grønsaksplanter.

Økologisk produksjon av grønsaker. Oppal av planter 18.04.2016

Her kan du lesa Thomas Holz sin presentasjon om oppal av grønsaksplanter.

Levande matjord 04.04.2016

Mikrobiologisk liv i jord er knytta til område rundt planterøtene, og er like viktig for planteveksten som mikroliv i vom og tarm er for vekst og liv hjå menneske og dyr.

Levande matjord 04.04.2016

Mikrobiologisk liv i jord er knytta til område rundt planterøtene, og er like viktig for planteveksten som mikroliv i vom og tarm er for vekst og liv hjå menneske og dyr.

Rug - en super beiteplante 15.03.2016

Rug som beiteplante gir gode resultater.

Veileder Tilskuddsfôring til gammelnorsk sau 19.02.2016

NLR Helgeland har utarbeidet en veileder om tilskuddsfôring av gammelnorsk sau (GNS).

Kløverrik eng - avling/fôrkvalitet/økonomi 08.02.2016

Ein har undersøkt avling og fôrkvalitet i ung kløverrik eng ved ulik gjødsling, og laga fôrplanar med grovfôr frå dei ulike gjødslingane.