Lokale

Ensilering med natriumformiat fortsatt akseptert i økologisk produksjon

Mattilsynet har beslutta å fortsatt akseptere bruk av ensileringsmidler som inneholder natriumformiat, og som tidligere stod på Debios positivliste.

Les mer ›

100 % økologisk fôr i økologiske mjølkekubesetninger

Hele fôrrasjonen for økologiske mjølkekyr skal være økologisk fra 24.08.05. Dette skaper nye utfordringer med å dekke mjølkekyrnes energibehov i økologisk landbruk.

Les mer ›