Seminar om flerårige ugras

Bioforsk Plantehelse arrangerte seminar om tiltak mot flerårige ugras i økologisk og integrert produksjon i Sarpsborg 8.2.2011. Her finner du alle presentasjoner fra seminaret.

Les mer ›

Sibirbjønnkjeks på frammarsj ?

Har du sett, eller fått tilbakemelding på, at skjermplanta sibirbjønnkjeks er på frammarsj i eng, beiter og veikanter der du er rådgiver ?

Les mer ›

Off-label grovfôr

Status pr 28. juni 2010

Les mer ›

Erfaringar med Ally

Ally er etter kvart relativt mykje brukt til bekjemping av høymole, men særleg nye brukarar etterlyser erfaringar og med andre ugras. Her er nokre døme.

Les mer ›

Off-label grovfôr

Rapporteringsrutine og link mot godkjenninger for off-label-godkjente preparat på grovfôrsektoren.

Les mer ›

Goltix off-label-godkjent i fôrbeter

Goltix - metamitron - er godkjent for bruk i fôrbeter.

Les mer ›

Ally 50 ST off-label-godkjent i grasmark

Ally 50 ST kan brukes i grasmark i.h.t. off-label-godkjenning. Her er informasjon og nødvendige dokumenter.

Les mer ›

Vinterkarse - et økende problem i eng og beiter ?

Flere og flere kommer med bekymringsmeldinger om at de har fått så mye korsblomstra arter i eng og beite. Sannsynligvis er dette vinterkarse, en flerårig vekst.

Les mer ›

Den fryktede Iberiasneglen kan også invadere eng og beite

Den mye omtalte Iberiasneglen (Iberiabrunsnegl, mordersnegl eller Arion lusitanicus) er kjent i hager i store deler av landet.

Les mer ›

Fra andre

UGRASSPRØYTING I ENG OM HAUSTEN. Verknad på overvintringa? 20.10.2016

Kan sein ugrassprøyting i eng om hausten påverke overvintringa? Om hausten lagrar grasplantane opplagsnæring, i nedre del av stenglane. Denne opplagsnæringa er viktig for god overvintring.

Bekjemp høymola i høst! 01.09.2016

Har du hatt mye høymole i enga i sommer, kan det være aktuelt å ta en runde nå.

Nytt middel mot tistlar og dikesvineblom i beite 15.08.2016

Tistlar og dikesvineblom kan vere brysame artar i beite. Matrigon 72 SG er eit nytt middel i kampen mot desse artane. Bruk av dette middelet i beite krev «OFF-label» godkjenning.

Skade av myrstankelbein i eng 05.06.2016

Det er meldt om skade av myrstankelbein i eng fleire stader på Sunnmøre og i Nordfjord. Skaden syner seg i mai. Larvane lever av grasrøter.

Integrert Plantevern - dokumentasjonskrav 11.05.2016

Ny Plantevernforskrift som vi fikk i 2015 satt krav til at du som bruker yrkespreparat skal sette deg inn i og dokumentere at du anvender generelle prinsipper for integrert plantevern.

Den mest effektive kampen mot hundekjeks starter om våren 11.05.2016

Sprøyting om våren er mest effektivt i den kjemiske kampen mot hundekjeks. Hundekjeks blomstrer tidlig på forsommeren, og har liten bladgjenvekst etter slått.

Den mest effektive kampen mot hundekjeks starter om våren 11.05.2016

Sprøyting om våren er mest effektivt i den kjemiske kampen mot hundekjeks. Hundekjeks blomstrer tidlig på forsommeren, og har liten bladgjenvekst etter slått.

Nokre vanlege ugras, biologi og planteverntiltak 2016 06.05.2016

Høymole, krypsoleie, engsoleie, vassarve, lyssiv/knappsiv er vanlege ugras. Les meir om biologi og tiltak mot desse.

Nokre vanlege ugras, biologi og planteverntiltak 2016 06.05.2016

Høymole, krypsoleie, engsoleie, vassarve, lyssiv/knappsiv er vanlege ugras. Les meir om biologi og tiltak mot desse.