Fôrmais i Stjørdal 2007 - tilfredsstillande avling med plastdekke

Det kjem stadig nye sortar av fôrmais, og det er ei viss interesse for nye vekstar i ei tid med klimaendringar. Vi sådde difor tre sortar av fôrmais i Stjørdal den 21. mai i 2007.

Les mer ›

Italiensk raigras som kvalitetsfôr til sau

Stråfattig italiensk raigras sådd i blanding med korn kan gi velgjæra vinterfôr med høg næringsverdi dersom det vert hausta til rett tid under gunstige haustingsforhold.

Les mer ›

Potensial for dyrking av fôrmais i Noreg

Forsøk viser at dyrking av fôrmais i Trøndelag og på Jæren er eit risikoforetak med dagens sortsmateriale.

Les mer ›

Maissurfôr kan være både utmerket og dårlig

Interessen for dyrking av mais til fôr er økende her i landet. Noen få gårdbrukere har holdt på i mange år med godt resultat, men det er de to, tre siste årene dyrkingen har skutt fart.

Les mer ›

Rettleingsprøving i italiensk raigras og raisvingel

Det er stor interesse for satsing på grasartar som toler intensiv drift og gir høg kvalitet. Krysningar av raigras og svingel har gitt oss ein ny grasart til fôr, raisvingel.

Les mer ›

Lupin, vikke, ert og bønne som grønfôr - produksjonspotensiale og kvalitet

Det vil for mange mjølkeprodusentar vere eit mål å dyrke meir av fôrproteinet til dyra på eigen gard.

Les mer ›

Fra andre

Vårsådd haustrug til beite 22.12.2015

Ein ny variant av korn som grovfôr har dukka opp her til lands siste 1-2 åra: haustrug brukt som beite, gjerne sådd om våren.

Heilgrøde - aktuelt i Gudbrandsdalen 22.12.2015

Gode erfaringar med rundballeensilering gjer at fleire kan og bør vurdere heilgrøde som ein del av grovfôret.

Ensileringsmiddel eller ikkje 21.07.2015

Rundballar - Ensileringsmiddel eller ikkje er eit sentralt spørsmål som vi truleg aldri vert ferdige med.

Ensileringsmiddel eller ikkje 21.07.2015

Rundballar - Ensileringsmiddel eller ikkje er eit sentralt spørsmål som vi truleg aldri vert ferdige med.

Det enkle er ofte det beste 21.07.2015

Godt grovfôr er den viktigaste faktoren for å lukkast med god økonomi i mjølk- og kjøtt produksjonen.

Det enkle er ofte det beste 21.07.2015

Godt grovfôr er den viktigaste faktoren for å lukkast med god økonomi i mjølk- og kjøtt produksjonen.

Kornsorter til modning og fôr 2015 29.01.2015

Her er vår lokale sortsanbefaling, henta fra Ringreven nr 4 i 2014.

Åkerbønner prøves i nord 22.11.2014

Våren 2014 ble et lite areal i Vesterålen sådd til med åkerbønner (Vicia faba) av sorten Columbo.

Åkerbønner prøves i nord 22.11.2014

Våren 2014 ble et lite areal i Vesterålen sådd til med åkerbønner (Vicia faba) av sorten Columbo.

Westerwoldsk raigras 20.10.2014

«Barspektra» raigras ble i 2014 erstattet med andre sorter. I Midtdalen er sortene Loland og Pollanum solgt av Felleskjøpet. Strand solgte sortene Bartigra og Swala. Svala er en ny svensk sort.