Fem nye grassorter anbefales godkjent

21.02.2011 (Oppdatert: 03.02.2017) Oddbjørn Kval-Engstad

Etter verdiprøvinga 2010 var i alt 12 sorter ferdig testa, og 5 er anbefalt godkjent: én timoteisort og én engsvingelsort fra Graminor, samt Kora strandsvingel, Limbos flerårig raigras og Swale westerwoldsk raigras.

Bioforsk Midt-Norge har nylig publisert resultatene av verdiprøvinga for sorter som var ferdig testa i 2010. Prøvinga er en fortløpende oppgave som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet. 

Flerårige arter legges ut to ganger med tre registrerings- og høsteår etter hvert utlegg. Ettårige arter prøves i tre år. Artene blir som hovedregel prøvd i fem distrikter, Østlandet, Fjellbygdene, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Sjøl om prøvinga er begrensa i omfang, er den viktig for utviklinga av norske sorter og for vurdering av hvor utenlandske sorter kan dyrkes. Utenlandske sorter kan markedsføres i Norge uten prøving her, så lenge de er å finne på EU-lista. Vi har ofte sett dette for raigras-sorter og når vi har hatt for lite frø av norske sorter. I år finner vi f.eks. den svenske hvitkløversorten Hebe som erstatning for danske Milkanova - da vi pr i dag ikke har frø av tilpassa norske sorter.

Ved eventuell godkjenning av nye norske sorter, vil det fortsatt gå litt tid før sortene er i markedet, forutsatt at frøfirmaene vil satse på disse som erstatning for eldre. Det skyldes at de må gjennom oppformering, så det blir nok frø å selge. Utenlandske sorter, derimot, vil allerede være tatt i bruk når de har fått navn og kan allerede være i markedet. I år gjelder det både Kora strandsvingel og Swale raigras, som dermed har oppdaterte resultater under norske forhold i Bioforsks nye rapport.

Les/last ned rapporten fra Bioforsk sine hjemmesider.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.