Prising av grasrundballer

18.01.2010 (Oppdatert: 03.02.2017) Oddbjørn Kval-Engstad

Kjøper du rundballer til stykkpris kan det lett vise seg at billigst likevel blir dyrest, fordi det er kvaliteten på det som er inni plasten som avgjør om du har gjort en god handel eller ei. Prising av rundballer per fôrenhet i stedet for per stykk er en ordning som er til fordel både for kjøper og selger. Dermed bør det alltid følge med en fôranalyse når fôr skal prisfastsettes og omsettes.

Fra gamle Grovfornett.no

Grovfôr omsettes stadig, men det er særlig på ettervinteren og fram mot våren at rundballene har sin sesong. Det stadig tilbakevendende spørsmålet er hva som er riktig pris på dette fôret. Ofte opereres det med en fast pris per rundballe, og for ukyndige vil det da være nærliggende å kjøpe hos den som har billigst stykkpris. Variasjonen på kvaliteten av rundballene er imidlertid stor, og ved å gå ut fra en vilkårlig fast pris per balle kan en aldri være sikker på hvor mye fôr en til syvende og sist sitter igjen med per krone. Om Ola tilbyr rundballer til kr 200 per stykk, kan det ved første ettertanke virke mer lønnsomt å handle med ham enn med Petter, som forlanger kr 250 per balle. Ved nærmere undersøkelse kan det imidlertid vise seg at Petters tilbud er langt gunstigere enn Olas. Det er her viktig å være oppmerksom på at det ikke er kilo fôr per krone som er avgjørende for hvor god handel en har gjort. Derimot kan det være verdt å betrakte hvor mange fôrenheter en sitter igjen med. Vi ber Ola og Petter om å få ta en fôranalyse av rundballene, og kikker litt nærmere på hvordan innhøstingen foregikk:

Ola hadde sein høsting og mye vann i graset
Ola kom litt seint i gang med høstingen, og aksskytingen på graset var derfor langt fremskreden da han tok fatt på de jordstykkene som skulle høstes til rundballer. Han var nesten ferdig med slåingen da traktoren plutselig "gikk i stykker", og dermed ble han opptatt i verkstedet resten av dagen og hele neste dag. Da han endelig var klar til å begynne pressingen hadde det imidlertid regnet kraftig i mellomtiden, og værvarslingen lovet ikke godt fremover. Ola kom til at det ikke var verdt å vente på godværet, og gikk derfor løs på arbeidet med å presse og pakke det våte graset. Ola veide noen av rundballene, og fant at gjennomsnittlig vekt var på ca 850 kg per balle. Fôranalysen viser følgende:

Tørrstoffinnhold: 17,8%
Fôrenhetskonsentrasjon: 0,76 FEm/kg TS

Petter var heldig med været
Petter var tidlig ute med slåttonna, og graset hadde derfor bare så vidt begynt å skyte aks da han kjørte slåmaskinen ut på jordet. Været hadde vært godt de siste ukene, og det var lett skydekke og passe varmt mens graset lå og fortørket frem til neste ettermiddag. Da var det ingen sak å presse og pakke graset i rundballer på ca 650 kg hver. Fôranalysen viser følgende:

Tørrstoffinnhold: 35,4%
Fôrenhetskonsentrasjon: 0,92 FEm/kg TS

200 eller 250 kroner - hva er billigst?

Ved å bruke tallene fra fôranalysene, samt gjennomsnittsvekta på rundballene, kan vi regne oss frem til hvor mange fôrenheter vi får for henholdsvis 200 og 250 kroner, avhengig av om vi kjøper rundballer hos Ola eller Petter (tabell 1).

For 200 kroner får vi:
0,76 x 0,178 x 850 = ca 115 fôrenheter
Det vil si at vi betaler ca kr 1,75 per FEm når vi handler med Ola.

For 250 kroner får vi:
0,92 x 0,354 x 650 = ca 212 fôrenheter
Det vil si at vi betaler ca kr 1,20 per FEm når vi handler med Petter.

Tabell 1: Næringsinnhold i rundballene, og faktisk pris per fôrenhet ved oppgitt stykkpris.

Tørrstoff-%

FEm/kg TS

Gj.snittlig

vekt

FEm per balle

Pris per balle (kr)

Pris/FEm

(kr)

Ola

17,8

0,76

850

115

200,-

1,75

Petter

35,4

0,92

650

212

250,-

1,20

 

Hva er så riktig pris?

Med bakgrunn i høstens byggpris (oppgitt ved Statens Kornforretning) vil det per november 2000 være riktig å prise surfôr med kr 1,62 per fôrenhet. Når vi bruker denne prisen ser vi av tabell 2 at Olas rundballer ikke er verdt mer enn ca kr 186 i gjennomsnitt per balle. Petters fôr derimot, er underpriset til kr 250, mens det egentlig er verdt ca kr 343 i gjennomsnitt per balle. Av dette ser en at Petters rundballer på grunnlag av energiverdien alene er verdt hele 157 kr mer enn Olas rundballer. Dersom en i tillegg trekker inn det høyere proteininnholdet en kan forvente i et tidligere høstet fôr, samt det sannsynligvis høyere fôropptaket en kan regne med, vil forskjellen i verdi mellom Ola og Petters rundballer være enda større enn eksemplet viser.

Tabell 2: Riktig prisberegning per balle ved bruk av pris per FEm á kr 1,62.

Tørrstoff-%

FEm/kg TS

Gj.snittlig

vekt

FEm per balle

Riktig pris/balle v/kr 1,62/FEm

Ola

17,8

0,76

850

115

186,-

Petter

35,4

0,92

650

212

343,-

 

Fôranalyse er nødvendig

Eksemplet med Ola og Petter viser at billigst kan like gjerne være dyrest, og at det alltid bør følge med en fôranalyse når fôr skal prisfastsettes og omsettes. Prising av rundballer per fôrenhet i stedet for per stykk er en ordning som er til fordel både for kjøper og selger. Kjøpers fordeler består i en langt bedre sikkerhet for at prisen samsvarer med kvaliteten på det fôret en kjøper, mens selgeren på sin side vil oppleve at det betaler seg å produsere fôr av god kvalitet med høyt næringsinnhold. Vilkårlig stykkprising av rundballer kan i verste fall stimulere til slunken innsats for å produsere fôr av god kvalitet, og er følgelig demotiverende for produsentene samtidig som det reduserer kjøpersikkerheten betraktelig. 

Når er en sikker?

Det er alltid en viss risiko forbundet med omsetning av rundballer. Alle forhold tilsier imidlertid at en bør redusere denne risikoen til et minimum. Fôranalyser er nødvendig for å fastslå næringsinnholdet i grasrundballene, men i tillegg er det minst like viktig å kjenne den hygieniske kvaliteten av fôret. God gjæringskvalitet er viktig for å få et godt grovfôropptak, og i tilfeller der høyt fôropptak er avgjørende vil det derfor lønne seg også å ha god kjennskap til gjæringsforløpet før en kjøper surfôr. Dette er forhold en kan få klarlagt gjennom analyse for gjæringskvalitet, som viser innhold av syrer og ammoniakk. Til sist skal en også være oppmerksom på at rundballene kan skades av transport. Det beste vil være å transportere rundballene like før fôret skal brukes, og helst når det er kaldt i været.

Oppsummert vil det si at varsom transport, vellykket gjæring, høyt næringsinnhold og fullstendig fravær av mugg er kriterier en alltid bør sette når en skal kjøpe rundballer. Med disse forholdene kjent, og med prising per fôrenhet er en sikret en rettferdig handel for begge parter. For husk - fôranalyser er første skritt på vei til sikker handel og riktig fôring - fulgt hakk i hæl av en kyndig vurdering av hygienisk kvalitet!

Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.